Охорона здоров’я

Охорона здоров’я
Важливим індикатором для оцінки розвитку системи охорони здоров’я є частка загальних витрат на охорону здоров’я в номінальному валовому регіональному продукті. Згідно з Доповіддю про людський розвиток Програми розвитку ООН за 2013 рік витрати на охорону здоров’я у структурі валового внутрішнього продукту України 2009 року становили лише 4,4 відсотка, що менше, ніж у державах — членах ЄС,  зокрема у Франції (9,3 відсотка), Німеччині (9 відсотків),  Великобританії (8,1 відсотка).
Результатом недостатнього фінансування галузі охорони здоров’я протягом тривалого часу стало погіршення якості отриманих медичних послуг. Так, зокрема, згідно з Доповіддю про людський розвиток Програми розвитку ООН за 2013 рік лише 23 відсотки населення України у 2009 році були задоволені якістю отриманих медичних послуг, що є другим найгіршим показником серед 125 країн, у яких проводилося таке дослідження (такий відсоток нижчий лише в Ефіопії).
При цьому високою залишається територіальна диспропорція щодо забезпеченості населення вільним доступом до медичних послуг, яку можна оцінити за рівнем забезпечення лікарнями на 10 тис. осіб населення, рівнем забезпечення місцями в лікарнях на 10 тис. осіб населення, а також кількістю наявних фельдшерсько-акушерських пунктів, які створюються в сільській місцевості.
Результатом недостатнього фінансування галузі охорони здоров’я протягом тривалого часу стало погіршення якості отриманих медичних послуг. Так, зокрема, згідно з Доповіддю про людський розвиток Програми розвитку ООН за 2013 рік лише 23 відсотки населення України у 2009 році були задоволені якістю отриманих медичних послуг, що є другим найгіршим показником серед 125 країн, у яких проводилося таке дослідження (такий відсоток нижчий лише в Ефіопії).
При цьому високою залишається територіальна диспропорція щодо забезпеченості населення вільним доступом до медичних послуг, яку можна оцінити за рівнем забезпечення лікарнями на 10 тис. осіб населення, рівнем забезпечення місцями в лікарнях на 10 тис. осіб населення, а також кількістю наявних фельдшерсько-акушерських пунктів, які створюються в сільській місцевості.
Водночас показники, що характеризують рівень дитячої смертності (діти у віці до 1 року), рівень смертності населення в цілому та середню очікувану тривалість життя населення, свідчать про те, наскільки диспропорції у цих показниках здоров’я населення, що найбільше застосовуються у міжнародних порівняннях, залежать від стану організації наявної територіальної бази медичного обслуговування населення. Таке порівняння дає лише уявлення про те, наскільки особливість території (насамперед демографічна та екологічна складові) береться до уваги під час організації медичного обслуговування населення (без урахування фахової та фінансової складових).

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code