Етапи реалізації Стратегії

Етапи реалізації Стратегії
Стратегія реалізується двома етапами.
На першому етапі (2014—2016 роки) передбачається:
створення нормативно-правових умов для вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку східних регіонів, зокрема Донецької та Луганської областей, шляхом розроблення та прийняття відповідної комплексної державної цільової програми;
реалізація комплексних заходів з відновлення юрисдикції України на тимчасово окупованій територій Автономної Республіки Крим та  м. Севастополя, із захисту прав та інтересів населення, що проживає на цій території;
підготовка концептуальних пропозицій конституційної реформи та формування законодавчої основи, необхідної для реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на засадах децентралізації, субсидіарності, повсюдності та спроможності місцевого самоврядування; 
внесення змін до Бюджетного і Податкового кодексів України у частині децентралізації фінансів, зміцнення матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування;
формування цілісної системи стратегічного, середньострокового і короткострокового прогнозування та планування на державному, регіональному і місцевому рівні;
визначення механізму координації розроблення цільових програм і проектів у сфері державної регіональної політики та їх узгодження з відповідними загальнодержавними програмами, цільовими програмами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
визначення на законодавчому рівні форми участі громадських об’єднань у формуванні, реалізації, проведенні моніторингу та оцінки результативності реалізації стратегій регіонального розвитку;
провадження ефективної діяльності Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку;
підвищення рівня кваліфікації працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади у сфері стратегічного планування регіонального розвитку, визначення та впровадження нових інструментів стимулювання розвитку регіонів, проведення моніторингу та оцінки їх ефективності;
методичне забезпечення та координація процесу затвердження і реалізації регіональних стратегій розвитку;
удосконалення нормативно-правової бази щодо розширення можливостей розвитку міст як центрів економічного зростання;
завершення процесу територіального планування та затвердження генеральних схем розвитку на регіональному рівні, у тому числі міст — обласних центрів;
удосконалення територіальної системи надання фізичним та юридичним особам адміністративних послуг;
створення нормативно-правових умов для державного стимулювання об’єднання на добровільних засадах територіальних громад, використання ними можливостей співробітництва на умовах організаційної та фінансової кооперації;
реалізація проектів транскордонного співробітництва, підвищення рівня соціально-економічного розвитку прикордонних територій;
стимулювання впровадження в регіонах новітніх енергоефективних технологій та енергозберігаючих заходів, виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
концентрація фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах регіонального розвитку;
підтримка реалізації інвестиційних проектів житлового будівництва;
створення умов для розвитку ефективного конкурентного середовища на регіональних ринках;
мінімізація негативного впливу на економічну конкуренцію на регіональних ринках, що виникає внаслідок антиконкурентних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
На другому етапі (2017—2020 роки) передбачається:
проведення інституційної реорганізації органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади на новій територіальній основі; 
завершення формування нормативно-правового підґрунтя з питань діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади з урахуванням конституційної реформи;
підвищення рівня фінансової забезпеченості місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
реалізація державних інфраструктурних проектів, спрямованих на посилення міжрегіональної та внутрішньорегіональної інтеграції;
реалізація інноваційних міжгалузевих проектів у сфері регіонального розвитку, спрямованих на стимулювання процесу економічного розвитку окремих регіонів та територій;
розширення сфери застосування угод щодо регіонального розвитку;
створення міжрегіональної та внутрішньорегіональної системи поширення інновацій та знань;
запровадження ефективних інструментів для стимулювання формування ефективних регіональних ринків праці відповідно до потреб економіки регіону та з урахуванням його конкурентних переваг;
сприяння розвитку ринкової інфраструктури регіональних ринків;
усунення або зниження бар’єрів вступу на регіональні товарні ринки нових виробників та виходу з них;
підвищення рівня інженерного забезпечення регіонів, у тому числі водозабезпечення сільських населених пунктів; створення інформаційної та комунікаційної мережі, розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури;
створення рівних умов для доступу населення, зокрема сільського, до освіти, підвищення якості освіти;
поширення на інші регіони позитивного досвіду пілотних проектів реформування системи охорони здоров’я, підвищення доступності та ефективності медичного обслуговування населення незалежно від місця проживання;
удосконалення системи територіального розміщення об’єктів сфери культури, зокрема в сільській місцевості;
підвищення якості надання житлово-комунальних послуг шляхом створення конкурентного середовища на ринку таких послуг.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code