Під час проектування благоустрою територій населених пунктів

Під час проектування благоустрою територій населених пунктів треба 
дотримуватися протипожежних, санітарно-гігієнічних, конструктивних, 
технологічних вимог, спрямованих на створення сприятливого для життєдіяльності 
людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення [13, 14]. 
4.2 Заходи з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів 
благоустрою в населених пунктах треба виконувати тільки за наявності 
затвердженої у встановленому порядку проектної документації, склад та зміст якої 
має відповідати ДБН А 2.2-3, ДБН А.3.1-5 і ДСТУ Б А.2.4-6. 
4.3 Під час розроблення генерального плану населеного пункту згідно з 
ДБН Б.1.1-15 треба передбачати розроблення плану благоустрою території 
населеного пункту на підставі цих норм. 
4.4 Після проектування, погодження та виконання робіт з комплексного 
благоустрою приймання в експлуатацію об’єктів благоустрою здійснюється 
відповідно до [15]. 
4.5 До елементів благоустрою треба відносити [2]: 
– покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, 
пішохідних зон і доріжок; 
– зелені насадження загального та обмеженого користування і спеціального 
призначення; 
– будівлі та споруди системи вивезення побутових відходів; 
– засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами; 
– технічні засоби регулювання дорожнього руху; 
– споруди системи інженерного захисту території; 
– комплекси та об\’єкти монументального мистецтва; 
– обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків, 
розміщених на територіях загального користування та інших об’єктах благоустрою; 
– малі архітектурні форми; 
– інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами. 
Проекти благоустрою територій загального користування обов’язково повинні 
включати стоянки міського транспорту та гостьові стоянки для автомобілів згідно з 
ДБН 360. 
4.6 Проектування відкритих площинних спортивних споруд треба 
здійснювати згідно з ДБН В.2.2-13. ДБН Б.2.2-5:2011 
 8
4.7 Проектування елементів благоустрою кладовищ треба здійснювати 
згідно з вимогами ДБН Б.2.2-1. 
4.8 Видалення дерев, кущів, газонів і квітників – згідно з вимогами ДБН 360, 
а також [3, 16, 17, 18]. 
4.9 Благоустрій пам\’яток культурної та історичної спадщини треба 
здійснювати згідно з ДБН 360 та ДБН В.3.2-1. 
4.10 Зовнішнє освітлення міських і сільських населених пунктів треба 
проектувати згідно з ДБН В.2.5-28 та ДБН В.2.3-5. 
4.11 Розчищення територій та підготування їх до забудови треба виконувати 
згідно з ДБН А.3.1-5. 
4.12 Технічні засоби регулювання дорожнього руху треба проектувати згідно 
з вимогами ДСТУ 2587, ДСТУ 2734, ДСТУ 2735, ДСТУ 3587, ДСТУ 4100, 
ГОСТ 25458, ДСТУ Б В.2.6-133. 
4.13 Розміщення засобів зовнішньої реклами та інформації треба 
здійснювати згідно з вимогами [19,20]. 
4.14 У проектах благоустрою територій треба передбачити заходи з 
пожежної безпеки згідно з ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.5-56, НАПБ А.01.001 
та іншими нормативними документами. 
4.15 Електротехнічні пристрої об’єктів та елементів благоустрою повинні 
відповідати вимогам Правил [21], СНиП 3.05.06, НПАОП 40.1-1-32. 
4.16 Під час організації робіт з благоустрою територій необхідно 
передбачати компенсаційні заходи на випадок порушення земель, знесення 
насаджень, пошкодження об’єктів благоустрою тощо з метою їх відновлення. 
Усунення пошкодження та/або відновлення (відбудову) об\’єкта благоустрою треба 
здійснювати в об’ємі, що відповідає стану території до початку проведення робіт. 
Визначення відновної вартості об\’єктів благоустрою здійснюють у 
встановленому поряду [22]. 
4.17 Рекультивацію і впорядкування земель треба проводити відповідно до 
вимог ГОСТ 17.5.3.04. 
4.18 На землях водного фонду благоустрій територій треба здійснювати з 
врахуванням [10]. 
Культурно-побутове використання водних об’єктів здійснюється з 
дотриманням гігієнічних вимог до складу та властивостей води водних об\’єктів у 
пунктах господарсько-питного і культурно-побутового водокористування згідно з 
ДСП № 173. 
4.19 Вимоги до ландшафтно-рекреаційної організації, озеленення і 
благоустрою сільських населених пунктів наведені у ДБН Б.2.4-1. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code