Організація робіт з охорони праці під час видалення дерев і пеньків
 
     2.1. Роботи з охорони праці під час видалення дерев, гілок, кущів, корчування пеньків у населених пунктах України повинні бути організовані відповідно до Закону України \”Про охорону праці\” ( 2694-12 ), цих Правил та інших нормативно-технічних документів з питань безпеки праці.
     2.2. До роботи з видалення дерев, обрізання гілок, кущів, корчування пеньків допускаються особи, що досягли 18-річного віку, пройшли медичне обстеження, ознайомлені з вимогами індивідуальної гігієни та виробничої санітарії, мають відповідну спеціальну підготовку і атестовані на знання цих Правил.
     2.3. Перед початком роботи з видалення дерев і пеньків кожний працівник повинен пройти індивідуальний первинний інструктаж на робочому місці з демонстрацією безпечних методів і прийомів роботи.
     2.4. У ході проведення первинного інструктажу на робочому місці необхідно ознайомити працівників з організацією праці, улаштування устаткування, що використовується, основними небезпечними зонами, призначенням індивідуальних колективних засобів захисту і правилами користування ними.
     Працівники мають бути також проінструктовані з питань пожежної безпеки та електробезпеки.
     2.5. До роботи з механічними інструментами не допускаються жінки, а також підлітки у віці до 18 років.
     До роботи на висоті (спилювання дерев частинами) не допускаються особи, що мають медичне протипоказання, не пройшли спеціального навчання, інструктажу та перевірки знань правил охорони праці, а також підлітки до 18 років і жінки.
     2.6. До управління транспортними засобами, механізмами і механізованими інструментами допускаються особи, що пройшли спеціальне навчання і мають посвідчення на право працювати обладнанням та інструментами даної конструкції.
     2.7. Працівники, зайняті спилюванням дерев і корчуванням пеньків, повинні бути забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту (рукавицями, поясами, касками тощо).
     2.8. Роботи зі спилювання дерев і корчування пеньків проводяться тільки у світлий час доби. Забороняється працювати під час грози і дощу, сильного снігопаду, в ожеледь, у тумані та при швидкості вітру понад 3 м/сек.
     2.9. Група працівників, яка виконує роботи із спилювання дерев та корчування пеньків, повинна складатися не менше як із трьох чоловік. Очолює групу особа, що відповідає за проведення робіт.
     2.10. Інструменти, що використовуються в процесі лікування дерев, пломбування дупел (пензлі, ножі тощо) повинні мати страхувальний трос і зберігатися в спеціальній сумці. Зберігання інструментів в кишенях, на площадках та на щабелях драбин забороняється.
     2.11. Площадка для складування деревини та навантажування її на транспортні засоби повинна розміщуватись на рівному сухому і очищеному місці.
     2.12. Під час спилювання дерев механічними або ручними інструментами необхідно дотримуватись таких додаткових вимог:
     1) форма підпилу виконується відповідно до Додатку;
     2) підпил (підруб) проводиться на глибину не менше 1/4, а у дерев, нахилених у сторону звалювання, не менше 1/3 діаметра дерева;
     3) ширина недопилу повинна бути: при діаметрі при корені до 40 см – 2 см, при діаметрі 40-60 см – 3 см, у разі наявності напенної гнилі – збільшена на 2 см порівняно із здоровими деревами відповідного діаметру;
     4) у дерев, нахилених у сторону звалювання, або при боковому вітрові недопил повинен мати форму клина відповідно до Додатку;
     5) без застосування механізованих засобів, які забезпечують направлений повал слід валити дерева діаметром до 60 см на висоті грудей з нахилом в бік повалу, а також дерева діаметром до 35 см із зворотнім нахилом до 5 гр.; дерева діаметром понад 60 см із зворотнім нахилом понад 5 гр. за – допомогою гідроклина;
     6) необхідно, щоб площина спилювання була розміщена вище нижньої площини підпилу або підрубу, але не вище його верхньої площини;
     7) під час рубки дерев, що мають тріщини від комля до вершини, стовбур слід обв\’язати 5-6 витками тросу діаметром не менше 5 мм чи цепу, заздалегідь знявши пробковий шар кори, і між накладеним \”бандажем\” та стовбуром дерева забити клин;
     8) забороняється звалювання або підпил (підруб) з двох або більше сторін чи по колу.
 
     2.13. Завислі дерева необхідно знімати тросом довжиною не менше 50 м за допомогою трактора або лебідки.
     2.14. Звалювання дерев з корінням повинно проводитись за допомогою лебідки, бульдозера та інших механізмів. Робоча довжина троса має бути не менше 50 м.
     2.15. Під час роботи механізмів і транспортних засобів поблизу ліній електропередач слід керуватися вимогами ГОСТу 12.1.013-78, відключити їх від джерела живлення, а в разі необхідності – зняти. Відключати або знімати електропроводи повинна організація, у віданні якої перебуває електромережа.
     2.16. Для запобігання можливому падінню дерева, що спилюється на лінії електромережі, на ньому необхідно закріпити дві або більше відтяжки довжиною не менше подвійної висоти дерева, на висоті не менше ніж 2/3 висоти стовбура від землі.
     2.17. У разі падіння дерева на діючу лінію електромережі до прибуття експлуатаційного персоналу забороняється наближатися до місця аварії на відстань ближче 10 м і знімати зависле дерево.
     2.18. Якщо спиляне зависле дерево неможливо зняти за допомогою лебідки або трактора, слід:
     1) відтягти комель завислого дерева вагами в сторону і назад;
     2) відтягнути комель завислого дерева в сторону трактором;
     3) відтягнути комель завислого дерева в сторону або назад за допомогою лебідки;
     4) повертати зависле дерево навколо осі (у напрямку від себе).
     Для закріплення відтяжок залазити на зависле дерево забороняється. Відтяжки слід закидати на дерево.
     2.19. Знімати дерева, що зависли (вивернуті бурею), коріння яких частково з\’єднані з грунтом, слід проводити за допомогою лебідки у поперечному напрямку тросом (чокером), закріпленим якнайближче до крони. Коріння вивернутого бурею дерева підрубується під наглядом і керівництвом майстра (бригадира).
     Порядок звалювання вивернутих бурею дерев такий: встановити упори під кореневу систему і під стовбур для запобігання перевертанню пенька після відділення його від стовбура, перерубати зігнуте і пружинисте коріння і відділити стовбур від пенька.
     У разі спилювання кількох завислих дерев кожне дерево необхідно звалювати окремо.
     2.20. Обрубувати сучки сокирою, сучкорізальними машинами та інструментами слід на відстані не менше 50 м від місця звалювання. Працівники повинні перебувати один від одного на відстані не менше 5 м.
     2.21. Навантажувально-розвантажувальні роботи необхідно проводити відповідно до вимог ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ 12.3.015-78 і Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18 червня 2007 року N 132 ( z0784-07 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 липня 2007 року за N 784/14051.
{ Пункт 2.21 глави 2 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 134 ( z0544-14 ) від 12.05.2014 }
     2.22. У разі виникнення в процесі видалення дерев та пеньків аварійних ситуацій (падіння частини дерева на діючі лінії електропередач, обрив електричного дроту, пожежа тощо) роботи слід негайно припинити до прибуття експлуатаційного персоналу електромереж, місця обриву дроту огородити сигнальними знаками і заборонити наближатися до місця аварії на відстань ближче 10 м. Якщо виникнуть несправності в агрегатах машин або спалахне пожежа, роботи слід негайно припинити і вжити заходів щодо ліквідації несправностей та гасіння вогню. Коли загасити пожежу своїми силами неможливо, необхідно викликати пожежну команду.
     2.23. У разі опіків, отруєнь, поранень, переломів, уражень електрострумом та інших нещасних випадків необхідно надати потерпілому першу медичну допомогу, викликати швидку допомогу і повідомити адміністрацію організації, що виконує роботи з видалення дерев та пеньків.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *