ІНСТРУКЦІЯ про типи центрів геодезичних пунктів

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Головного управління 
                                      геодезії, картографії та 
                                      кадастру при Кабінеті 
                                      Міністрів України 
                                      19.05.1993  N 23 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      11 червня 1993 р. 
                                      за N 66 
 
                            ІНСТРУКЦІЯ 
               про типи центрів геодезичних пунктів 
                      (ГКНТА-2.01,02-01-93) 
 
     Інструкція містить  єдині вимоги до типів центрів геодезичних 
пунктів державної геодезичної та нівелірної мереж, мереж місцевого 
значення.
     При розробці типів центрів враховані природні умови  України, 
вимоги  до зберігання центрів,  надійності їх конструкції в умовах 
техногенних  процесів,  можливості  відновлення  в   разі   страти 
верхнього центра,  необхідності уніфікації елементів конструкції і 
здешевлення вартості.
     Збереженість центрів    забезпечується    чітко    визначеним 
зовнішнім оформленням для незабудованих і забудованих територій.
     В Інструкції наводяться ескізи усіх типів центрів геодезичних 
пунктів державної геодезичної та нівелірної мереж, мереж місцевого 
значення,  а  також  ескізи  зовнішнього  оформлення  пунктів  для 
незабудованих і  забудованих  територій  з  їх  чітко  визначеними 
розмірами.  Ескізи геодезичних знаків (пірамід, сигналів, турів) в 
Інструкції не наводяться.
     При підготовці  до видання враховані зауваження та пропозиції 
підприємств   і   організацій   Укргеодезкартографії   та    інших 
міністерств та відомств. 
                       1. Загальна частина 
     1.1. Геодезична мережа України складається із:
     – державної геодезичної мережі (за каталогом  розділ  \”А\”)  – 
астропункти,  тріангуляція, трилатерація, полігонометрія 1, 2, 3 і 
4 класів, нівелювання I, II, III і IV класів;
     – геодезичних  мереж  місцевого значення (за каталогом розділ 
\”Б\”) – тріангуляція,  трилатерація, полігонометрія 4 класу, 1 та 2 
розрядів, технічне нівелювання;
     – спеціальних  геодезичних   мереж,   які   створюються   для 
будівництва  відповідальних споруд,  спостереження за осіданням та 
деформацією будівель і споруд.
     1.2. Для   закріплення   геодезичної   мережі  на  місцевості 
використовують різні конструкції центрів залежно від виду мережі.
     1.3. Конструктивно  геодезичний пункт залежно від виду мережі 
включає:
     – зовнішній знак (сигнал, піраміда, тур);
     – центр;
     – зовнішнє оформлення (окопка).
     1.4. Довготривалість    збереження    геодезичних     пунктів 
забезпечується   як   вибором   місця   установлення,  максимально 
віддаленого від виробничої діяльності людини,  так і конструкцією, 
яка не дозволяє порушити центр без застосування механізмів.
     Збереженості пункту та швидкості його  знаходження  допомогає 
зовнішнє  оформлення,  яке  забезпечує відведення води від пункту, 
робочого місця навколо нього та звертає увагу  сторонніх  осіб  на 
наявність споруди.
     1.5. Виготовлення центрів і реперів геодезичної та нівелірної 
мереж  передбачається,  в  основному,  централізованим  способом з 
використанням багатосекційних розбірних опалубок,  вібраторів  для 
ущільнення    бетону,    готових    металевих    центрів    знака, 
бетонозмішувачів та іншої техніки.
     1.6. Конструкцією  центрів  рекомендується закладка монтажних 
петель,  що  полегшують  переміщення  та  встановлення  центра  за 
допомогою механізмів або вручну.
     1.7. Для виготовлення бетону використовується  портландцемент 
(марка 300 і вище).
     1.8. При розробці конструкцій геодезичних пунктів (центрів та 
реперів) врахована сезонна глибина промерзання грунту 0,75-1,3 м і 
наявність на 90% території держави просадочних грунтів.
     1.9. Застосування   установлених  Інструкцією  типів  центрів 
геодезичних пунктів обов\’язкове для  всіх  організацій,  незалежно 
від відомчої належності та форм власності, що виконують геодезичні 
роботи на території України,  у тому числі в населених пунктах, на 
промислових майданчиках і трасах. 
                  2. Державна геодезична мережа 
     У розділі   наведені   описи   конструкції   центрів  пунктів 
тріангуляції,  трилатерації,  полігонометрії 1,  2,  3 і 4 класів, 
нівелювання   I,   II,   III,   IV  класів,  орієнтирного  пункту, 
астрономічного стовпа,  пунктів зразкових базисів 0,  1, 2, 3 та 4 
розрядів.
     Описи ілюструються  ескізом  центра  з  розмірами  всіх  його 
елементів у сантиметрах. 
     2.1. Типи центрів геодезичних пунктів 1 і 2 класів
     2.1.1. Враховуючи  особливе  значення  державних  геодезичних 
мереж  1  і  2  класів,  Інструкція  установлює для них єдиний тип 
центра (тип У 10П, додаток 1).
     2.1.2. Конструктивно   центр  складається  з  п\’яти  бетонних 
блоків з трьома  металевими  марками,  що  служать  охоронними  та 
пізнавальними елементами центра: 
нижній      – бетонний куб із стороною 20 см з металевою маркою. 
              Об\’єм – 0,008 куб.м, вага – 16 кг; 
охоронна    – бетонна плита 50х50х10 з арматурою із дроту 
плита         діам.5 мм у вигляді сітки з стороною 10 см та двома 
              монтажними петлями. Об\’єм – 0,025 куб.м, вага – 
              50 кг; 
внутрішній  – бетонна відсічена піраміда з металевою маркою у 
              верхній площині та монтажними петлями. Нижня 
              площина 40х40, верхня 20х20, висота 30 см. Об\’єм – 
              0,02 куб.м, вага – 40 кг; 
верхній     – бетонна відсічена піраміда з металевою маркою у 
              верхній площині та монтажними петлями. Нижня 
              площина 20х20, верхня 14х14, висота 70 см. Об\’єм – 
              0,014 куб.м, вага – 28 кг; 
пізнавальний 
стовп      – бетонний паралелепіпед 10х10х70. Об\’єм – 0,007 куб.м, 
             вага – 14 кг. 
     Блоки центра:  охоронна плита і внутрішній центр скріплюються 
цементним розчином, між рештою ніяких прокладок не становиться, що 
дозволяє зберегти висоту пункту. 
     2.1.2. Зовнішнє оформлення пунктів 1 і 2  класів  виконується 
канавами паралельно до сторін знака (з трьох або чотирьох сторін). 
Внутрішній край канав повинен розташовуватись на відстані не менше 
100 см від осей стовпів знака.  Ширина канави зверху 120 см, знизу 
20 см, глибина 80 см (додаток 24).
     Канави викопуються  тільки  між  стовпами,  без  окопки кутів 
знаку, для можливості підходу до центру пункту.
     Земля із канави висипається на зовнішню сторону у формі валу.
     Пізнавальний стовп центра засипається землею для маскування.
     2.1.3. У  випадках  близького  залягання  скелі  з  елементів 
центра пункту збирається центр, який вміщує не менше двох блоків з 
металевими  марками  з обов\’язковим бетонуванням нижнього центра у 
виїмку,  вирубану у скелі,  та встановленням на  верхньому  центрі 
пізнавального стовпа (тип У 30П, 14ОП, додатки 2 та 3).
     2.1.4. Зовнішнє  оформлення  скельного  центра  пункту,   при 
відсутності  туру,  виконується із розташованого поблизу грунту та 
скельних уламків з  обов\’язковою  засипкою  верхнього  центра  або 
пізнавального   стовпа   шаром  на  глибину  не  менше  20  см  та 
спорудженням майданчика для спостерігача радіусом не менше  1,5  м 
без оформлення окопки (додаток 2). 
              2.2. Типи центрів геодезичних пунктів 
                          3 та 4 класів 
     2.2.1. Центри     пунктів     тріангуляції,     трилатерації, 
полігонометрії  3  та  4 класів споруджуються із чотирьох бетонних 
блоків з двома металевими марками (тип У 20П, додаток 4): 
нижній      – бетонний куб із стороною 20 см з металевою маркою, 
              вага – 16 кг; 
охоронна    – бетонна плита 50х50х10 з арматурою із дроту 
плита         діам. 5 мм у вигляді сітки з стороною 10 см та 
              двома монтажними петлями, вага – 50 кг; 
верхній     – бетонна відсічена піраміда з металевою маркою у 
              верхній площині та монтажними петлями. Нижня 
              площина 20х20, верхня 14х14, висота 100 см, вага – 
              40 кг; 
пізнавальний 
стовп       – бетонний паралелепіпед 10х10х70, вага – 14 кг. 
     2.2.2. Зовнішнє  оформлення  пунктів 3 та 4 класів аналогічне 
пунктам 1 та 2 класів (п. 2.1.2). 
                      2.3. Орієнтирні пункти 
     2.3.1. Орієнтирний  пункт  закріплюють  верхнім   блоком   (з 
маркою) центра пункту тріангуляції 3 і 4 класів на глибину 1 метр.
     У основі блоку установлюється плита (50х50х10 за  п.  2.1.1), 
(тип У 5, додаток 5).
     2.3.2. Зовнішнє оформлення  орієнтирного  пункту  виконується 
круглою   окопкою.  Внутрішній   діаметр  окопки 1.30 м, зовнішній 
3.30 м.  Ширина канави зверху 1.0 м,  знизу 0.2 м,  глибина 0.5 м. 
Марка  засипається  землею  для маскування.  У розриві канави може 
встановлюватися пізнавальний стовп з охоронною пластиною  (додаток 
25). 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code