Редагування топографічних планів

Редагування топографічних планів 
     9.1. Метою  редакційних  робіт  на  всіх   етапах   створення 
топографічних  планів  є  забезпечення  достовірності і повноти їх 
змісту,   географічної   правильності   і   наочності   зображення 
місцевості,  а  також однакового відображення однорідних елементів 
місцевості на всіх аркушах плану території знімання.
     9.2. Редакційні роботи передбачають:
     – попереднє  вивчення   території   знімання   за   існуючими 
матеріалами   і   в  натурі,  виявлення  характерних  особливостей 
місцевості,  які обов\’язково мають бути відображені на створюваних 
планах;
     – збір і аналіз  матеріалів  картографічного  призначення,  а 
також  визначення  методики їх використання для скорочення обсягів 
польових робіт і полегшення процесу дешифрування;
     – розробку   вказівок   у  вигляді  редакційної  записки  або 
редакційної схеми щодо проведення дешифрування і знімання рельєфу;
     – інструктаж виконавців з питань змісту топографічних планів, 
використання умовних знаків, дешифрування і зображення рельєфу;
     – організацію транскрибування географічних назв, що розміщені 
на топографічних планах;
     – перегляд  закінчених  матеріалів  дешифрування і оригіналів 
топографічних  планів,  який,  в  залежності   від   масштабу   та 
складності даної території,  можна виконувати в повному обсязі або 
вибірково.
     9.3. Редагування  здійснюють  на всіх етапах створення планів 
після коректури і приймання матеріалів безпосередніми  керівниками 
робіт (начальниками польових партій, бригадирами камеральних робіт 
і ін.).
     У процесі  редакційного  перегляду  перевіряють  правильність 
відображення  на   планах   елементів   місцевості,   використання 
матеріалів   польового   дешифрування   і   відомчих   матеріалів, 
визначення   характеристик   об\’єктів   місцевості,   повноту    і 
правильність написання географічних назв,  узгодженість зображення 
однотипних елементів місцевості,  написів позначок  висот,  урізів 
води, правильність умовних знаків, правильність здійснення зведень 
з суміжними планами.
     9.4. Редакційні  схеми  призначаються  для  погодження змісту 
окремих аркушів планів між собою в межах всієї  ділянки  знімання. 
Їх   складають   у   процесі   дешифрування,  доповнюють  під  час 
стереоскопічного знімання і використовують при  підготовці  планів 
до видання.
     9.5. Редакційні схеми складають на синіх  копіях  з  тиражних 
відбитків  карт (планів),  масштаб яких у 2-2,5 раза дрібніший від 
масштабу топографічного знімання.
     На редакційних схемах показують:
     об\’єкти гідрографії  з  написами   їх   назв,   відображенням 
судноплавності, напряму і швидкості течії, висоти урізів води;
     назви населених пунктів,  наявність районних і селищних  рад, 
назви залізничних станцій,  пристаней,  якірних стоянок і основних 
вулиць;
     залізниці, автостради,  шосейні і поліпшені грунтові дороги з 
підписами  їх  характеристик,  що  передбачені  умовними  знаками, 
напрямок доріг;
     адміністративні і  районні  межі,  межі   міських,   селищних 
земель;
     високовольтні лінії електропередач на  опорах  з  показом  їх 
висоти;
     назви географічних об\’єктів (гір, хребтів, урочищ і т.ін.). 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code