Наземне фототопографічне знімання

Наземне фототопографічне знімання 
     7.2.1. Наземне  фототопографічне  (фототеодолітне)   знімання 
застосовується  для  створення  топографічних  планів  у масштабах 
1:5000,  1:2000,  1:1000 та 1:500 районів з гірським та  горбистим 
рельєфом і, в окремих випадках, у рівнинних районах для інженерних 
вишукувань.
     7.2.2. Точність та зміст топографічних планів,  які створюють 
методом наземного фототопографічного (фототеодолітного)  знімання, 
повинні   відповідати   загальним   вимогам,   що  висуваються  до 
топографічних знімань цих планів.
     7.2.3. Щільність     пунктів     геодезичної    основи    для 
фототеодолітного знімання,  а також точність їх визначення в плані 
і по  висоті  повинні  відповідати  вимогам  пп.1.1.16-1.1.25 цієї 
Інструкції.
     Геодезичні виміри   з  метою  визначення  координат  і  висот 
пунктів знімальної мережі,  а також закріплення пунктів  виконують 
відповідно   до   вимог   пп.5.1.8-5.1.21   та  розділу  5.2  цієї 
Інструкції.
     Пункти знімальної  мережі  розташовують так,  щоб забезпечити 
можливість   зручної   прив\’язки   фототеодолітних   станцій    та 
контрольних  точок.  При  цьому  в межах кожного планшета масштабу 
1:5000 або 1:2000 повинен бути закріплений на місцевості  не  менш 
ніж один пункт геодезичної мережі або знімальної основи.
     7.2.4. Проект розміщення фотостанцій, способів їх геодезичної 
прив\’язки  та  необхідної  щільності контрольних точок (напрямків) 
розроблюють на картах (планах),  масштаб яких може бути  дрібнішим 
не  більше  ніж у 5 разів від масштабу створюваного плану.  Проект 
уточнюють на місцевості.
     Потрібну кількість  фотостанцій  визначають  у залежності від 
форми рельєфу і  прийнятого  методу  згущення  мережі  контрольних 
пунктів  і  знімань \”мертвого простору\” (тобто ділянок місцевості, 
що не відобразилися на фотознімках).
     7.2.5. Граничні відстані фотографування обмежуються вимогами, 
що пред\’являються до точності планів,  і  технічними  можливостями 
знімальних камер та стереофотограмметричних приладів.
     Для фотокамер з фокусною відстанню  до  200  мм  допускаються 
такі значення граничних віддалей фотографування:
     – для стереоавтографа моделі 1318 – 8 дм у масштабі плану, що 
складається;
     – для   стереоавтографа   моделі   1318EL,   Технокарта    та 
Стереоанаграфів  моделей  2,  4,  6  –  10 дм при середній помилці 
нанесення контурів 0,5 мм і 16 дм – при середній помилці 0,7 мм.
     При зніманні  в  масштабі  1:5000  максимальні  віддалі  слід 
обмежувати із врахуванням можливостей дешифрування.
     7.2.6. Базиси   фотографування   повинні  розташовуватися  по 
можливості паралельно до загального напрямку горизонталей  рельєфу 
ділянок  місцевості,  що  фотографуються.  Між кінцями базисів має 
бути взаємна видимість.
     Вимірювання довжин   базисів   слід   проводити  з  відносною 
помилкою не більше 1:2000.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code