Дешифрування при стереотопографічному зніманні

Дешифрування при стереотопографічному зніманні 
     7.1.57. Обов\’язковою    складовою    технології     створення 
топографічних  планів  стереотопографічним  методом є дешифрування 
фотографічного зображення,  в процесі якого на фотопланах  або  на 
окремих  аерофотознімках  розпізнають та креслять умовними знаками 
предмети й контури місцевості,  наносять всі  буквені  та  цифрові 
характеристики об\’єктів знімання.
     7.1.58. Топографічне дешифрування поділяється на  польове  та 
камеральне.    При   великомасштабному   топографічному   зніманні 
поєднують польове та камеральне  дешифрування.  У  залежності  від 
топографічної  вивченості  району знімання та прийнятої технології 
виконання робіт польове дешифрування виконується  до  камерального 
або після нього.
     Камеральне дешифрування виконують за допомогою стереоприладів 
з використанням картографічних матеріалів, зібраних на даний район 
знімання.
     7.1.59. Дешифрування   на  місцевості  населених  пунктів  та 
об\’єктів з великою контурною навантаженістю може  виконуватися  на 
фотопланах  або  на  збільшених  аерофотознімках,  що приведені до 
масштабу створюваного плану.
     На ділянках   з   малоконтурною  навантаженістю  дешифрування 
дозволяється   виконувати   на    аерофотознімках    у    масштабі 
аерофотознімання,  якщо  її  масштаб  у  2-2,5  раза дрібніший від 
масштабу створюваного плану.
     7.1.60. При   будь-якому   методі   дешифрування   в  процесі 
підготовки  робіт  здійснюється  збір   та   вивчення   матеріалів 
картографічного значення:
     – топографічні карти і плани близьких масштабів;
     – дані геодезичних обстежень місцевості;
     – звіти попередніх знімань;
     – планшети   спеціалізованих   топографічних  знімань  (плани 
земель  землекористувачів,  плани  нафтових,  газових   та   інших 
родовищ, виконавчі плани після закінчення будівництва);
     – черговий план забудови на всю територію міських земель,  на 
якому фіксуються поточні зміни;
     – схематичний план міста,  на якому є  назви  всіх  майданів, 
вулиць, провулків тощо;
     – плани обмірів будівель;
     – плани розміщення наземних та підземних інженерних мереж;
     – поздовжні профілі залізниць та автомобільних доріг;
     – дані про водомірні пости;
     – дані про покриття вулиць;
     – довідники      (адміністративно-територіального     поділу, 
залізниць   та    річкових    шляхів    сполучення,    аеродромів, 
гідрометеослужби та ін.).
     Усі матеріали повинні бути проаналізовані  з  точки  зору  їх 
точності та можливості використання.
     У процесі дешифрування здійснюється перевірка  та  доповнення 
географічних назв.
     7.1.61. Польове дешифрування виконують  перед  камеральним  у 
таких випадках:
     – об\’єкт  знімання   недостатньо   забезпечений   матеріалами 
картографічного значення;
     – матеріали аерофотознімання значно застаріли;
     – фотограмметричне    визначення    висот    для   кількісних 
характеристик  з  потрібною  точністю  неможливе  через  рослинний 
покрив;
     – значна концентрація малих та слабо контрастних об\’єктів  на 
окремих    ділянках,    які   камерально   не   розпізнаються   на 
аерофотознімках або розпізнаються непевно.
     7.1.62. Польове  дешифрування у всіх інших випадках виконують 
після камерального.  Обстежуються ділянки з об\’єктами і контурами, 
які   непевно  розпізнаються  на  аерофотознімках  (малі  розміри, 
слабкий контраст,  наявність тіней, особливості ситуації), даються 
характеристики  об\’єктів,  яких бракує,  наносяться промірами (або 
іншими способами)  місцеві  предмети  та  кути  контурів,  які  не 
відобразилися при аерозніманні.  Результати фіксують на зворотному 
боці аерофотознімків,  а при роботі на фотосхемах,  фотопланах або 
графічних оригіналах планів – безпосередньо на них.
     Якщо в процесі дешифрування  населених  пунктів  у  масштабах 
1:1000  та  1:500  потрібно  виконати  значний  обсяг вимірювань в 
натурі,  то дані вимірювань оформлюють на аерофотознімках тільки у 
вигляді написів або окремих абрисів,  які потім використовують при 
складанні контурної частини оригіналу плану.
     З метою   усунення  пропусків  та  неточностей  у  зображенні 
предметів місцевості виконують польове  обстеження  складеного  та 
викресленого фотоплану.
     7.1.63. На  топографічних  планах  у  масштабах  1:5000-1:500 
обов\’язково зображують предмети місцевості, ситуацію та рельєф, що 
передбачені  в  розділі   \”Зміст   топографічних   планів\”   даної 
Інструкції.
     Повнота та  детальність  дешифрування  обумовлюються  чинними 
умовними  знаками  та  додатковими  технічними  вимогами до планів 
спеціального призначення.
     Проміжки між   умовними  знаками  об\’єктів  не  повинні  бути 
меншими за 0,3 мм.
     При дешифруванні   забудованої   території  на  топографічних 
планах  масштабу  1:5000   виходи   колодязів   (люки)   підземних 
комунікацій не показують.
     У масштабі 1:2000 на забудованій території оглядові  колодязі 
(люки)   показують   на   планах   за   додатковими  вимогами;  на 
незабудованій території наносять всі люки.
     На планах  масштабів  1:1000  та  1:500  показують  всі  види 
підземних  комунікацій  та  їх  виходи  на  поверхню   за   даними 
відповідних служб населеного пункту або промислового об\’єкта.
     7.1.64. Найменша площа контурів,  яку належить зображувати на 
планах у масштабах 1:5000-1:500, повинна бути:
     – 20 кв.мм – для по-господарськи цінних угідь;
     – 50 кв.мм  –  для  ділянок,   що   не  мають  господарського 
значення.
     7.1.65. Якщо дешифрування високих об\’єктів (будинків, споруд) 
ведеться  за  контуром  даху,  то  слід  враховувати  поправки  за 
зміщення  зображення  їх  верхніх  частин  внаслідок  центрального 
проектування та наявності карнизів.  Ширину  карнизів  та  навісів 
дахів   треба  враховувати  при  зніманні  в  масштабі  1:2000  та 
більшому.  Поправка враховується,  якщо  вона  перевищує  графічну 
точність плану.
     7.1.66. Ширину карнизів та навісів можна визначити:
     – відповідним фотограмметричним вимірюванням;
     – порівнюванням розмірів,  що одержані  із  фотограмметричних 
вимірювань і промірів при технічній інвентаризації;
     – вимірюваннями в натурі.
     Крім того,  при оконтурюванні будівель на фотопланах потрібно 
враховувати різномасштабність зображення даху та  цоколю  будинку. 
Величини поправок будуть тим більші, чим більші масштаб фотоплану, 
габарити будівель (як у плані,  так і по висоті), і тим менші, чим 
більші висота фотографування і фокусна відстань камери АФА.
     При виконанні  дешифрування  в  межах  забудованих  територій 
кількість предметів місцевості може бути така,  що всіх їх нанести 
на свої місця неможливо.  У таких випадках важливіші за  значенням 
предмети  показують  точно на своїх місцях,  а менш важливі можуть 
бути трохи зміщені або зовсім не показані.
     7.1.67. Відкриті  розробки  корисних  копалин (пісок,  гравій 
тощо) показують по контуру частково освоєні  площі  та  зазначають 
матеріал видобування та глибину кар\’єру (до 0,1 м).
     Якщо на аерофотознімках є фотозображення  об\’єктів,  яких  на 
час  виконання топографічних робіт вже немає на місцевості,  то їх 
закреслюють на фотоплані синіми лініями.
     Результати дешифрування  на  кожній  ділянці  викреслюють  не 
пізніше наступного дня після роботи в полі.
     7.1.68. Дешифрування,  незалежно  від технологічних варіантів 
знімання,  слід   контролювати   і   приймати   безпосередньо   на 
місцевості.   У   процесі   контролю   перевіряється   повнота  та 
правильність  дешифрування  та  нанесення  на  топографічні  плани 
об\’єктів місцевості.
     Точність нанесення та  креслення  на  топопланах  контурів  і 
об\’єктів місцевості   повинна  відповідати  вимогам  пп.1.1.16  та 
1.1.17 цієї Інструкції. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code