Планова підготовка аерофотознімків

Планова підготовка аерофотознімків 
     7.1.34. Розміщення    планових     розпізнавальних     знаків 
проектується  як  доповнення  до  існуючих  на  місцевості пунктів 
геодезичної мережі для забезпечення  необхідною  плановою  основою 
кожної секції фотограмметричної мережі.
     Для планових розпізнавальних знаків вибирають контурні точки, 
які  розпізнаються  на аерознімку і місцевості з точністю не менше 
0,1   мм   у   масштабі    створюваного    плану.    Забороняється 
використовувати  для  планових  розпізнавальних  знаків  контури з 
нечіткими краями,  а також  контури,  які  знаходяться  на  крутих 
схилах, на дні ярів, балок.
     7.1.35. У  залежності  від  програми,  яку  застосовують  при 
обчисленні     і     зрівнюванні    координат    точок    згущення 
фотограмметричних мереж,  розробляють проект  розміщення  планових 
розпізнавальних знаків за такими схемами:
     – стандартне* розміщення планових  розпізнавальних  знаків  у 
секціях, маршрутах і блоках;
_______________ 
     * Стандартним    вважається    розміщення    планово-висотних 
розпізнавальних знаків, коли кожна стереопара на початку і в кінці 
секції забезпечена двома такими розпізнавальними знаками. 
     – довільне,     але     рівномірне     розміщення    планових 
розпізнавальних знаків по всій площі і периметру ділянки знімання.
     Як розміщувати   планові   розпізнавальні   знаки   згідно  з 
наведеними схемами, показано на мал. 1 і 2.
     7.1.36. При  стандартному розміщенні планових розпізнавальних 
знаків на кожній початковій і кінцевій стереопарах усіх  секцій  і 
маршрутів даються по дві опорні точки (розпізнавальні знаки),  які 
знаходяться в зонах  поперечного  перекриття  суміжних  маршрутів. 
Інколи допускається розміщення розпізнавальних знаків по одному на 
суміжних  стереопарах.  На  початкових  і   кінцевих   стереопарах 
маршрутів  розпізнавальні  знаки розміщуються з зовнішньої сторони 
межі  об\’єкта.  В   окремих   випадках   допускається   розміщення 
розпізнавальних  знаків  з  внутрішньої сторони межі на віддалі не 
більше двох базисів від неї.
     Ряди розпізнавальних   знаків   розташовують   поблизу  рамок 
планшетів   і   розміщують   рядами   перпендикулярно    напрямкам 
аерознімальних маршрутів.
     У населених   пунктах   проектують   додаткові   (контрольні) 
розпізнавальні  знаки  по  межі  між  забудованою  і незабудованою 
територією.
     7.1.37. При     довільній     схемі    розміщення    планових 
розпізнавальних знаків опорними точками  в  більшості  випадків  є 
пункти полігонометрії різних класів і розрядів або контурні точки. 
У  разі  відсутності  пунктів  полігонометрії  за   опорні   точки 
приймають  тверді  контурні  точки з чіткими кутами (близькі до 90 
град.).
     Розпізнавальні знаки   розміщують   рівномірно   по  площі  і 
периметру об\’єкта.  По периметру розпізнавальні знаки розміщують у 
районах точок поворотів межі,  а на прямих відрізках – між точками 
поворотів.
     По площі   розпізнавальні   знаки   розміщують   у  напрямках 
аерознімальних маршрутів через 6-8 базисів у масштабі аерознімання 
і  в будь-якому місці стереопари,  а поперек маршрутів – через 1-2 
маршрути.
     7.1.38. Для  контролю  фотограмметричного  згущення в кожному 
блоці вибирають 2-3 контрольні планові точки. Контрольними точками 
можуть   бути   розпізнані   точки   геодезичної   основи  (пункти 
тріангуляції,  полігонометрії),  точки   знімальної   основи   або 
характерні точки, що визначені в процесі планової прив\’язки.
     7.1.39. Якщо  масштаб  аерофотознімання   відрізняється   від 
масштабу   створюваного   плану   більше   ніж   у  два  рази,  то 
розпізнавання і  оформлення  розпізнавальних  знаків  ведеться  на 
фрагментах знімків, які приведені до масштабу створюваного плану.
     7.1.40. Замаркіровані геодезичні пункти і контурні  точки  на 
аерознімках  (фрагментах)  наколювати забороняється,  а оформлення 
розпізнавального знака виконують так:
     На лицьовій   стороні   аерознімка  креслять  коло  червоного 
кольору діаметром 10 мм з центром у розпізнаній точці  і  праворуч 
підписують номер геодезичного пункту (точки). На зворотній стороні 
знімка олівцем обводять місце  знака  кружком  діаметром  3  мм  і 
праворуч нього роблять короткий запис такого змісту:
     Розпізнано  замаркірований  пункт  полігонометрії N
     Форма маркіра \”хрест\”
     Розпізнання виконав
     Підпис і дата
     7.1.41. Якщо  розпізнавальним  знаком є чітка контурна точка, 
то такий розпізнавальний знак наколюється  на  аерознімку  або  на 
фрагменті аерознімка.
     На лицьовій  стороні накол обводять кружком червоного кольору 
діаметром 10 мм і праворуч проставляють номер точки.
     На зворотній  стороні  знімка  олівцем накол обводять кружком 
діаметром 3 мм.  Зліва дають  абрис  положення  знака  в  більшому 
масштабі,  ніж масштаб фрагмента знімка.  Зліва стрілкою показують 
напрямок південь-північ.
     Праворуч від    кружка    дають   короткий   опис   положення 
розпізнавального знака, підпис виконавця роботи і дату виконання.
     Номери розпізнавальних    знаків,    як    правило,   повинні 
відповідати номерам аерознімків.
     7.1.42. Розпізнавальні знаки закріплюють на місцевості згідно 
з вимогами пп.3.19-3.26 цієї Інструкції.
     7.1.43. Координати і висоти розпізнавальних знаків визначають 
геодезичними  способами  з  врахуванням  вимог,  що  викладені   у 
розділах   4.5  і  5.  Спосіб  визначення  координат  вибирають  у 
залежності  від   характеру   місцевості   і   щільності   пунктів 
геодезичної мережі.
     7.1.44. Незамаркіровані розпізнавальні знаки при  стандартній 
схемі розміщення підлягають вибірковому польовому контролю, але не 
менше 25%  від  загальної  кількості  розпізнавальних  знаків   на 
об\’єкті.
     Незамаркіровані розпізнавальні  знаки  при  довільній   схемі 
розміщення підлягають 100-процентному польовому контролю.
     Контрольне розпізнавання розпізнавальних знаків виконує інший 
виконавець на другому примірнику аерознімків. Основні і контрольні 
наколи перевіряє  керівник  робіт.  Якщо  основний  і  контрольний 
наколи   не   ідентичні,  то  проводиться  додатковий  контроль  і 
виявляються причини розбіжностей.
     7.1.45. Після закінчення польових робіт з планової і висотної 
підготовки аерофотознімків здають:
     – аерофотознімки  з  оформленими  розпізнавальними  знаками і 
точками геодезичної основи,  вкладені  в  конверт  із  зазначенням 
номерів знімків і їх кількості;
     – аерофотознімки  з  точками  контрольного  розпізнавання   і 
порівнювальної відомості;
     – каталоги координат з матеріалами обчислень;
     – репродукції накидного монтажу,  на яких нанесений виконаний 
проект польових робіт;
     – формуляри планів;
     – журнали  кутових  і  лінійних   вимірювань   з   визначення 
координат розпізнавальних знаків.
     Перелічені матеріали систематизують за трапеціями  дрібнішого 
масштабу. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code