Складання каталогів

 Складання каталогів 
     6.27. Каталоги  координат  і  висот пунктів на міста і селища 
міського типу в державній і місцевій системах координат,  а  також 
каталог  висот  пунктів  нівелювання складають відповідно до вимог 
чинних нормативних документів.
     На всю  нову  і  раніше  виконану  геодезичну  мережу об\’єкта 
складається зведений каталог зрівнених координат і  висот  пунктів 
тріангуляції, полігонометрії і трилатерації, а також каталог висот 
пунктів нівелювання.  При незначному обсязі робіт обидва  каталоги 
можуть бути зброшуровані разом.
     Якщо нова мережа створена як доповнення до раніше  виконаної, 
то  каталоги  складають  у  вигляді доповнення до раніше складених 
каталогів.
     6.28. Каталоги  координат  і висот пунктів складають окремо в 
державній і місцевій системах координат. Вони вміщують:
     – обкладинку, титульну сторінку і зміст;
     – пояснення;
     – малюнки типів центрів і реперів;
     – список координат і висот пунктів;
     – список висот пунктів нівелювання, які не мають координат;
     – схему планової геодезичної мережі;
     – схему мережі нівелювання;
     – аркуш реєстрації змін.
     6.29. До  каталогів  координат  включають  пункти геодезичної 
мережі, що закріплені постійними центрами, а також втрачені пункти 
геодезичних   мереж,   що  потрібні  для  збереження  геометричних 
зв\’язків мережі,  пункти,  закріплені тимчасовими центрами,  що  є 
вузловими або вихідними (в т.ч. при прив\’язці стінних знаків).
     Втрачені і не знайдені пункти заносять до каталогу окремо.
     6.30. Координати пунктів,  що знижені в розряді до знімальної 
мережі,  вміщують в  окремий  список  координат  і  висот  пунктів 
знімальної мережі.
     6.31. Координати пунктів існуючої полігонометрії, які близько 
розташовані  до  пунктів  полігонометрії,  що створюється на одній 
вулиці або проспекті, і не зв\’язані з нею належним чином взаємними 
вимірюваннями,  вміщують (при потребі) у каталоги тільки як пункти 
знімальної мережі.
     6.32. Пункти   тріангуляції   і   полігонометрії   у  списках 
розташовують в алфавітному порядку в міру зростання номерів або по 
спадній величині абсцис; пункти нівелювання розташовують по лініях 
ходів.
     6.33. До   каталогу   координат  пунктів  значення  координат 
заносять з точністю до  0,001  м;  дирекційні  кути  –  до  0,1\’\’, 
довжини ліній – до 0,001 м.
     Координати пунктів знімальної мережі записують з точністю  до 
0,1 м.
     Висоти центрів у Балтійській системі висот  1977  р.  або,  в 
особливих  випадках,  у системі висот від умовного рівня незалежно 
від класу нівелювання вписують у каталог з точністю до 0,001 м.
     Висоти, що одержані з тригонометричного нівелювання, вписують 
з точністю до 0,1 м.
     6.34. У   список   координат   місцевої   системи  з  пунктів 
геодезичних мереж заносять дирекційні кути (в порядку зростання їх 
величин) і довжини сторін на всі виміряні напрямки.
     6.35. Між  вписаними  в  каталог  координатами,  дирекційними 
кутами і довжинами сторін повинна бути точна відповідність.
     6.36. Каталог висот пунктів нівелювання складають окремо. Він 
вміщує:
     обкладинку, титульну сторінку, зміст;
     пояснення;
     список прийнятих скорочень;
     малюнки знаків нівелювання;
     список висот пунктів нівелювання;
     список висот утрачених пунктів;
     аркуш реєстрації змін;
     схему ходів нівелювання.
     6.37. Каталоги координат (висот) геодезичних мереж із схемами 
їх  розташування  складають у потрібній кількості примірників,  що 
визначається технічним проектом.
     6.38. Після   закінчення  обчислювальних  робіт  і  складання 
каталогів матеріали про  геодезичні  роботи  в  містах  і  селищах 
міського   типу   залишаються  на  зберігання  в  організації,  що 
виконувала  роботу,  а  Державному  картографо-геодезичному  фонду 
України  (Укркартгеофонду) передаються тільки каталоги координат і 
висот. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code