Зміст топографічних планів

 Зміст топографічних планів 
     1.3.1. На  топографічних  планах  масштабів  1:5000,  1:2000, 
1:1000  та  1:500 достовірно та з потрібною точністю і детальністю 
(залежно від масштабу плану) відображують:
     – пункти тріангуляції, полігонометрії, трилатерації, грунтові 
та стінні репери і пункти знімальної  основи,  які  закріплені  на 
місцевості   центрами  (наносяться  за  координатами).  На  планах 
масштабу 1:5000 не показують стінні репери,  марки і стінні  знаки 
пунктів мереж згущення; наземні центри цих пунктів показують;
     – будинки і будівлі,  їхні характеристики згідно  з  умовними 
знаками. Будівлі, що виражаються в масштабі плану, відображають за 
контурами їхніх цоколів.  Архітектурні виступи будинків  і  споруд 
відображаються, якщо величина їх на плані 0,5 мм і більше;
     – промислові об\’єкти – будівлі  і  споруди  заводів,  фабрик, 
електростанцій,  шахт,  кар\’єрів,  торфорозробок  тощо,  бурові та 
експлуатаційні свердловини,  нафтові та  газові  вишки,  цистерни, 
наземні  трубопроводи,  лінії  електропередач  високої  та низької 
напруги,  колодязі  і  мережі   підземних   комунікацій;   об\’єкти 
комунального  господарства.  На  планах  масштабу 1:5000 та 1:2000 
незабудованих  територій  обов\’язковому  відображенню   підлягають 
магістральні підземні  нафто-,  газо-  і  водопроводи;  на  планах 
масштабів  1:1000  та  1:500  всі  мережі  підземних   комунікацій 
наносять  на  плани  при наявності матеріалів виконавчого знімання 
або якщо є завдання на знімання підземних комунікацій;
     – залізниці,  шосейні  та грунтові дороги і споруди при них – 
мости, тунелі, шляхопроводи, віадуки, переїзди і т.ін;
     – гідрографія – річки,  озера,  водосховища, площі розливів і 
т.ін.  Берегові  лінії  наносяться  за  фактичним  станом  на  час 
знімання або на межень;
     – об\’єкти  гідротехнічні  та  водного  транспорту  –  канали, 
канави,  водоводи  і водорозподільчі пристрої,  греблі,  пристані, 
причали, моли, шлюзи, маяки, навігаційні знаки і т.ін.;
     – об\’єкти  водопостачання  – колодязі,  колонки,  резервуари, 
відстійники, природні джерела і т.ін.;
     – рельєф   місцевості,   що   відображається   горизонталями, 
позначками висот і умовними знаками обривів,  скель, ярів, осипів, 
зсувів, ям,  курганів  і  т.ін.  Форми  мікрорельєфу  відображають 
напівгоризонталями або допоміжними горизонталями;
     – рослинність   деревна,   чагарникова,  трав\’яна,  культурна 
рослинність (ліси, сади, плантації, луки і т.ін.), окремі дерева і 
кущі.  На  планах  масштабів 1:1000 та 1:500 на вулицях і проїздах 
інструментально  знімається  кожне  дерево  з  відображенням  його 
породи, якщо діаметр його стовбура 4 см і більше. В інших випадках 
(масиви дерев,  дерева в садибах і т.ін.) кожне дерево  може  бути 
зняте інструментально за додатковими вимогами;
     – грунти  і  мікроформи  земної  поверхні:  піски,  галькові, 
глинисті, щебеневі та інші поверхні, болота і солончаки;
     – державний    кордон,     межі     політико-адміністративні, 
адміністративні,  охоронних природних територій, землекористувань, 
різні огорожі.  Державний кордон і межі наносять  за  координатами 
поворотних  пунктів  або  з  використанням відомчих картографічних 
матеріалів, що є в наявності;
     – власні   назви   населених   пунктів,  вулиць,  залізничних 
станцій,  пристаней,  озер, річок, перевалів, долин, ярів та інших 
географічних об\’єктів.
     1.3.2. При обробці змісту топографічних планів і встановленні 
форм  написання  назв  на топографічних планах належить керуватися 
текстовою частиною умовних  знаків,  словниками  і  довідниками  з 
географічних назв. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code