Застосування топографічних планів

Застосування топографічних планів 
     1.2.1. Топографічні    плани    масштабу    1:5000     можуть 
застосовуватися:
     для розробки генеральних планів населених  пунктів,  проектів 
розміщення  першочергового  будівництва,  магістральних інженерних 
мереж та комунікацій,  транспортних шляхів,  інженерної підготовки 
земельно-господарського   устрою   та  озеленення  території;  для 
розробки   проектів   міських   промислових   районів,    складних 
транспортних  розв\’язок  при  розробці  генерального  плану міста, 
технічного проекту забудови;  для складання планів окремих районів 
міст,  проектів  детального  планування на незабудованій території 
при нескладному рельєфі місцевості та плануванні приміської зони;
     для розробки  технічних  проектів  промислових,  гірничих  та 
сільськогосподарських підприємств усіх галузей;
     для виконання  пошуково-розвідувальних  робіт,  попередніх  і 
детальних розвідок та визначення запасів родовищ корисних  копалин 
великих   і  середніх  розмірів  з  відносно  простою  геологічною 
будовою;
     для проектування  будівництва  гірничих підприємств,  а також 
для розв\’язання гірничо-технічних завдань при експлуатації родовищ 
корисних копалин;
     для     складання    генеральних    маркшейдерських    планів 
нафто-газових родовищ;
     для розробки     проектів      осушення      та      зрошення 
сільськогосподарських  земель,  регулювання річок-водозбірників та 
характеристик типових ділянок;
     для земельного   та   містобудівного  кадастрів,  землеустрою 
колективних, фермерських сільськогосподарських угідь;
     для камерального  трасування  автомобільних  доріг  в  умовах 
складного рельєфу місцевості,  на підходах  до  великих  населених 
пунктів та в інших місцях із складною ситуацією;
     для проектування  трас  повітряних  ліній  електропередач   у 
місцях перетину їх зі спорудами;
     для проектування і будівництва гідровузлів на малих рівнинних 
і гірських річках;
     для визначення на місцевості проектного контуру водосховища;
     для проектування  залізниць  і  автомобільних доріг на стадії 
технічного проекту;
     для проектування    і   будівництва   магістральних   каналів 
(судноплавних, водопровідних, енергетичних).
     Топографічні плани    слугують    основою    для    складання 
топографічних і спеціальних планів і карт більш дрібних масштабів.
     1.2.2. Топографічні     плани    масштабу    1:2000    можуть 
застосовуватися:
     для розробки  генеральних  планів малих міст,  селищ міського 
типу і сіл;
     для розробки   проектів   детального   планування  і  ескізів 
забудови;  проектів  планування   міських   промислових   районів; 
проектів  найбільш  складних  транспортних  розв\’язок  у містах на 
стадії розробки генерального плану;
     для складання     виконавчих     планів    гірничопромислових 
підприємств (рудників, шахт, кар\’єрів, розрізів);
     для детальних   розвідок   родовищ  металевих  і  неметалевих 
корисних копалин;
     для розробки технічних проектів і генеральних планів морських 
портів, судноремонтних заводів і окремих гідротехнічних споруд;
     для розробки технічного проекту прийнятого основного варіанта 
теплових   електростанцій,   водозбору,   гідротехнічних   споруд, 
загороджувальних дамб;
     для розробки проектів і робочих креслень осушення і  зрошення 
земель сільськогосподарського призначення;
     для проектування залізниць і автомобільних шляхів  на  стадії 
технічного  проекту  в  гірських  районах і для робочих креслень у 
рівнинних і горбистих районах;
     для розробки   генеральної  схеми  реконструкції  залізничних 
вузлів;
     для складання  робочих  креслень  трубопровідних,  насосних і 
компресорних станцій,  лінійних пунктів і ремонтних баз, переходів 
через великі річки,  складних перетинів і зближень транспортних та 
інших  магістралей  в  місцях  індивідуального  проекту  земляного 
полотна (для лінійного будівництва);
     для ведення  кадастрів  населених   пунктів,   інвентаризації 
земель та землеустрою індивідуальних сільськогосподарських угідь.
     Крім того,  в масштабах 1:5000 та 1:2000 можуть  створюватися 
топографічні плани шельфової зони морів і внутрішніх водойм.
     Топографічні плани   шельфу   призначаються   для   локальних 
геофізичних   і  геологорозвідувальних  робіт,  розробки  проектів 
експлуатації морських родовищ корисних  копалин  і  будівництва  в 
морі інженерних споруд тощо.
     1.2.3. Топографічні    плани    масштабу    1:1000     можуть 
застосовуватися:
     для складання генерального  плану  та  робочих  креслень  при 
проектуванні на забудованих і незабудованих територіях будівництва 
з малоповерховою забудовою;
     для вертикального   планування   і   проектування  озеленення 
території та складання планів інженерних комунікацій;
     для складання  робочих  креслень  бетонних гребель,  будівель 
ГЕС, камер-шлюзів, ділянок прилягання гребель до скель і схилів;
     для розробки проектів перебудови існуючих та робочих креслень 
нових залізничних станцій і вузлів;
     для детальних   розвідок  та  підрахування  запасів  корисних 
копалин родовищ з винятково складною геологічною будовою;
     для проектування    напірних    трубопроводів   на   бетонних 
фундаментах,  гідротехнічних споруд на площі понад 2 га,  площадок 
під окремі забудови (ремонтні майстерні,  складські бази і т.ін.), 
полів фільтрації,  каналізації і теплогазопостачання  в  населених 
пунктах із щільною забудовою;
     для геологічного   обслуговування    гірничих    підприємств, 
розробки   робочих   креслень   при   проектуванні  і  будівництві 
гірничодобувних  та  збагачувальних  підприємств;
     для ведення кадастрів населених пунктів.
     1.2.4. Топографічні    плани    масштабу     1:500     можуть 
застосовуватися:
     для складання  виконавчих  планів  промислових   підприємств, 
багатоповерхової  забудови житлово-цивільного будівництва з густою 
мережею  підземних  інженерних  комунікацій,  генеральних   планів 
ділянок будівництва та робочих креслень багатоповерхової забудови, 
для проведення вертикального планування, складання планів існуючих 
підземних  мереж  та  споруд  і  прив\’язки  будівель  та споруд до 
ділянок забудови міста;
     для складання   робочих   креслень  гребель  головного  вузла 
басейнів  добового  регулювання,  зрівнювальних   шахт,   напірних 
трубопроводів, будівель ГЕС та інших споруд;
     для ведення  кадастру населених пунктів.
     Потреба в  топографічному  зніманні  в масштабі 1:500 повинна 
бути обгрунтована інженерними розрахунками.
     1.2.5. Плани  масштабів  1:1000  та 1:500 є основними планами 
обліку  підземних  комунікацій.  Вони  повинні  відображати  точне 
планове і висотне положення всіх без винятку підземних комунікацій 
з показом їх основних технічних характеристик.
     1.2.6. У  залежності  від  призначення  топографічних  планів 
встановлюються   масштаби   топографічних   знімань.   При   цьому 
передбачається, що топографічне знімання населених пунктів залежно 
від типу території,  яка підлягає картографуванню,  виконується  в 
двох масштабах:
     1:500 та 1:2000 – на території з  багатоповерховою  забудовою 
або на території великого міста;
     1:1000 та 1:5000 – на території  з  переважно  одноповерховою 
забудовою або на незабудованій території.
Примітка. Знімання масштабів 1:5000 – 1:500 можуть виконуватися  і 
          в інших випадках,  крім указаних у пп.1.2.1-1.2.4,  якщо 
          потреба в цих зніманнях належним чином обгрунтована. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code