ПОРЯДОК розроблення паспорта рибогосподарської технологічної водойми

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
аграрної політики 
та продовольства України 
16.12.2013  № 742
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
11 січня 2014 р. 
за № 27/24804
ПОРЯДОК 
розроблення паспорта рибогосподарської технологічної водойми
I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 8, 14 Закону України «Про аквакультуру».
1.2. Цей Порядок визначає механізм встановлення загальних характеристик та оцінки стану рибогосподарської технологічної водойми, характеристики джерела водопостачання, технічних параметрів водойми, гідротехнічних споруд та інших показників для паспорта рибогосподарської технологічної водойми, що використовуються для забезпечення раціонального використання рибогосподарських технологічних водойм.
1.3. Паспорт рибогосподарської технологічної водойми (далі – Паспорт) – основні дані про стан рибогосподарської технологічної водойми, водний режим, фізико-географічні та технічні характеристики водойми і гідротехнічних споруд, за рахунок яких вона створена та функціонує, рибопродуктивність, комплекс графічних матеріалів та креслень.
1.4. Замовником розроблення Паспорта є орендодавець. У разі якщо рибогосподарська технологічна водойма, земельна ділянка під цією водоймою або гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної водойми знаходяться у користуванні на умовах оренди, замовником розроблення Паспорта є орендар.
II. Форма, структура і зміст Паспорта
2.1. Паспорт розробляється за формою, наведеною в додатку.
2.2. Паспорт складається з:
1) розділу «Загальна характеристика», в якому зазначаються:
місце розташування рибогосподарської технологічної водойми (відстань від населеного пункту);
призначення та тип рибогосподарської технологічної водойми (нагульний, вирощувальний, зимувальний, нерестовий, карантинний, мальковий, маточний, ремонтний, водозабезпечувальний ставки, басейни, садки, водопостачальний, дренажний та скидний канали тощо);
тип рибного господарства, до якого належить водойма (повносистемне, товарне, нерестово-вирощувальне господарство, риборозплідник тощо);
джерело водопостачання водойми (річка, заплава, струмок, атмосферні опади тощо);
наявність дозволу на спеціальне водокористування (кому і коли видано);
наявність та стан під’їзних доріг (шосе, ґрунтова дорога тощо);
режим експлуатації, зв\’язок з іншими рибогосподарськими водними об’єктами (експлуатується у каскаді чи ізольовано, наявність трубопроводів, водозабірних споруд, каналів, притоків річок, стоків тощо);
рік здачі в експлуатацію рибогосподарської технологічної водойми;
балансоутримувач (відомча належність) рибогосподарської технологічної водойми;
відомча належність гідротехнічних споруд;
балансова вартість гідротехнічних споруд;
балансова вартість рибогосподарської технологічної водойми;
зона рибопродуктивності (кг/га);
2) розділу «Морфологічна, гідрологічна та гідрохімічна характеристики рибогосподарської технологічної водойми», в якому відображаються:
розміри: довжина (м); максимальна ширина (м); середня ширина (м); найбільша глибина (м); середня глибина (м); рівень при нормальному підпірному рівні у Балтійській системі висот (м); площа водного дзеркала при нормальному підпірному рівні (га); об\’єми при нормальному підпірному рівні (тис. м-3); максимальний (форсований) підпірний рівень (м) у Балтійській системі висот;
водозапезпечення: розрахункова витрата води на випаровування та фільтрацію протягом року (м-3/с); загальний об’єм споживання води (тис. м-3); тривалість наповнення водою (діб); тривалість спуску води (діб);
характеристика джерела водопостачання: водозбірна площа джерела водопостачання водойми (тис. км-2);
гідрологічні показники стоку джерела водопостачання: середній багаторічний обсяг стоку (тис. м-3); витрати води, середня багаторічна (м-3/с); максимальна (1 % забезпеченості); мінімальна середньомісячна (95 % забезпеченості);
основні гідрохімічні показники якості води: головні іони, біогенні речовини, мікроелементи, органічні речовини, специфічні забруднювальні речовини;
3) розділу «Стан рибогосподарської технологічної водойми», в якому зазначаються:
наповнення водою (повністю, частково);
характеристика рельєфу ложа водойм, наявність ям та нескидних понижень;
характеристика ґрунтів ложа;
ступінь замуленості ложа (товщина шару мулу);
засміченість ложа (наявність пеньків, дерев, каміння тощо);
ступінь заростання надводною та підводною рослинністю, відсоток заростання водного об\’єкта вищою водною рослинністю та примірний видовий склад рослинності;
4) розділу «Склад та характеристики гідротехнічних споруд (ГТС) водойми», в якому зазначаються відомості про:
рибозахисні гідротехнічні споруди, що входять до складу водозабору (спосіб захисту риб, фактичний стан, ефективність);
греблі або дамби: тип, конструкція; матеріал; розміри: ширина по гребню (м), довжина (м), максимальна висота (м); закладання укосів: верхового, низового; кріплення укосів: верхового, низового; переїзд; технічний стан;
водоскидні споруди: тип; матеріал; величина отвору (м); затвори щитові; витрати води через споруду гідровузла (м-3/с); технічний стан;
водонапускні споруди: тип; матеріал; величина отвору (м); затвори щитові; витрати води через споруду гідровузла (м-3/с); технічний стан;
вершинна споруда: тип; матеріал; величина отвору (м); затвори щитові; витрати води через споруду гідровузла (м-3/с); технічний стан;
відвідний канал: довжина (м); ширина по дну (м); кріплення; пропускна спроможність (м-3/с); технічний стан;
рибозбірно-осушувальні канали: довжина (м); ширина по дну (м); кріплення; пропускна спроможність (м-3/с); технічний стан;
рибовловлювач: тип; матеріал; довжина (м); ширина по дну (м); кріплення; пропускна спроможність (м-3/с); технічний стан;
перелік гідротехнічних споруд, які мають захисне значення;
інші споруди, якими облаштована технологічна водойма (повеневі споруди, камери облову, причали, водоскиди, бистротоки, перепади, перегороджувальні, рибозахисні та інші споруди): тип; матеріал; довжина (м); ширина (м); інші параметри; технічний стан;
5) розділу «Характеристика прибережно-захисної смуги рибогосподарської технологічної водойми», в якому зазначаються:
встановлення прибережно-захисної смуги;
наявність документації із землеустрою щодо встановлення прибережно-захисної смуги;
ширина прибережно-захисної смуги (м);
6) розділу «Графічні матеріали», в якому відображено:
карто-схему рибогосподарської технологічної водойми (1:50000);
план рибного господарства, до складу якого входить рибогосподарська технологічна водойма;
плани та розрізи всіх основних гідротехнічних споруд рибогосподарської технологічної водойми (водопідвідних, водорегулювальних, водоскидних, водовідвідних, рибогосподарських тощо);
визначення параметрів водойми (продольний профіль по осі водойми, поперечні перерізи, графік залежності площі та об’єму від глибини S = f(h), W = f(h);
7) розділу «Пропозиції щодо підвищення рибогосподарського статусу та впровадження можливих форм використання водойми (заходи з меліорації, організація любительського рибальства тощо)», в якому зазначаються заходи з меліорації, організація любительського рибальства тощо;
8) розділу «Відомості про розробника паспорта», в якому містяться:
посада, підпис, відбиток печатки, прізвище та ініціали особи, яка розробила Паспорт;
дата розроблення Паспорта.
III. Порядок розроблення Паспорта
3.1. Розроблення Паспорта забезпечується замовником.
Паспорт розробляється в чотирьох примірниках, по одному з яких протягом десяти робочих днів з дати розроблення Паспорта надсилається (надається) до відповідного територіального органу Державного агентства рибного господарства України, а також басейнового або обласного управління водних ресурсів Державного агентства водних ресурсів України за місцем розташування рибогосподарської технологічної водойми.
3.2. Якщо інше не передбачено договором оренди, Паспорт підлягає перегляду кожні 5 років, а також у разі змін технічних параметрів і гідротехнічних споруд, зміни гідрологічного режиму річки (водотоку) та його відповідного коригування.
3.3. Основними джерелами вихідної інформації для розроблення Паспорта є:
1) матеріали комплексних польових обстежень водойми та джерела водопостачання;
2) дані багаторічних спостережень за режимом поверхневих і підземних вод;
3) відомості про природні умови регіону;
4) архівні матеріали про екстремальні показники гідрометеорологічних характеристик;
5) топографічні та тематичні карти, плани та креслення, складені за матеріалами комплексних польових обстежень водойми;
6) матеріали проекту водойми;
7) дані обліку використаної води;
8) дані Державного земельного кадастру та природно-сільськогосподарське районування території водойми та джерела водопостачання.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code