Перелік відомостей, які містять службову інформацію, в системі Держземагентства України

Додаток до наказу
Держземагентства України
25.10.2012  № 525
 
Перелік відомостей,
які містять службову інформацію, в системі Держземагентства України
 
1. Матеріали інвентаризації, інспекційних перевірок земель військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, Чорноморського флоту Російської Федерації, (за наявності пунктів геодезичнихкоординат Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 та системи координат СК-42).
2. Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, однією із сторін яких є державний орган, які за домовленістю сторін вважаються службовими.                
3. Координати пунктів Державної геодезичної мережі та геодезичних мереж згущення, нівелірних та гравіметричних пунктів на територію України точність яких 10 м і точніше в Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000 та системі координат СК-42, які містяться в каталогах координат.
4. Топографо-геодезичні та картографічні матеріали (дані, інформація тощо), які характеризують рельєф у Балтійській системі висот 1977 року з точністю за висотою перерізу 10 метрів на територію України, і які покривають площу в одному масиві понад 25 кв. км.
5. Топографічні, цифрові, електронні карти (плани), фотокарти, фотоплани, ортофотоплани, спеціальні тематичні карти, незалежно від форми та виду носія інформації, масштабів 1:50 000 і крупніше, створені в Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000 та системі координат СК-42, які містять характеристики інженерних комунікацій.
6. Гравіметричні карти, карти висот квазігеоіда, картосхеми відхилення прямовисних ліній, незалежно від форми та виду носія інформації,  створені в Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000 та системі координат СК-42.
7. Формуляри топографічних, цифрових, електронних карт і планів, фотокарт, фотопланів, ортофотопланів, спеціальних тематичних карт, які містять координати пунктів Державної геодезичної мережі та мереж згущення в Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000 і системі координат СК-42.
8. Відомості за сукупністю всіх показників про точні значення елементів орієнтування в Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000 та системі координат СК-42.
9. Відомості про порядок оповіщення органів державної влади у разі переходу з мирного на воєнний стан, проведення мобілізації і переведення на роботу в умовах воєнного часу.
10. Відомості про структуру, основні показники мобілізаційного плану та розроблення оперативно-мобілізаційних документів органу державної влади на особливий період.
11. Відомості про бронювання військовозобов’язаних, що працюють у Держземагентстві України та його територіальних органах на період мобілізації та воєнного часу.
12. Відомості Держземагентства України та його територіальних органів про довгострокові та річні програми з мобілізаційної підготовки.
13. Відомості Держземагентства України та його територіальних органів про розроблення документів з праці та кадрів мобілізаційного плану на особливий період.
14. Відомості Держземагентства України та його територіальних органів щодо розроблення заходів, спрямованих на забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, на особливий період.
15. Документи про службові розслідування при виявленні втрати документів, що містять інформацію «Для службового користування», якщо вони розкривають зміст втраченого документа.
16. Номенклатура посад працівників, перебування на яких потребує допуску до державної таємниці.
17. Номенклатура секретних справ (за умови, що до неї не внесені відомості, що становлять державну таємницю).
18. Відомості про наявність режимних приміщень, місць зберігання матеріальних носіїв секретної інформації.
19. Відомості Держземагентства України та його територіальних органів про надання, переоформлення та скасування допуску та доступу до державної таємниці працівникам.
20. Відомості Держземагентства України та його територіальних органів про зміст паролів доступу до носіїв інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством та відомчими інструкціями. 
21. Відомості Держземагентства України та його територіальних органів про інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони), що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code