Відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
     4.1. Відновлення  меж  земельної   ділянки   в   натурі   (на 
місцевості)  здійснюється  при  повній (частковій) втраті в натурі 
(на місцевості) межових знаків,  їх пошкодженні,  яке унеможливлює 
використання межових знаків, а також при розгляді земельних спорів 
між власниками (користувачами) суміжних земельних ділянок. 
     4.2. Власник  земельної  ділянки  має  право   вимагати   від 
власника сусідньої земельної ділянки сприяння встановленню твердих 
меж,  а також відновленню межових знаків  у  випадках,  коли  вони 
зникли, перемістились або стали невиразними. 
     4.3. Відновлення   меж   земельної   ділянки   в  натурі  (на 
місцевості)  здійснюється  на  підставі  раніше   розробленої   та 
затвердженої   відповідно до статті 186 Земельного кодексу України 
( 2768-14 ) документації із землеустрою.  У разі відсутності такої 
документації  розробляється  технічна  документація із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 
     4.4. У   разі   неможливості   виявлення   дійсних   меж   їх 
встановлення  здійснюється  за  фактичним  використанням земельної 
ділянки.  Якщо фактичне використання ділянки встановити неможливо, 
то  кожному  виділяється  однакова  за  розміром  частина  спірної 
ділянки.
     У разі  коли  в такий спосіб визначення меж не узгоджується з 
виявленими  обставинами,  зокрема   зі   встановленими   розмірами 
земельних   ділянок,   то  межі  визначаються  з  урахуванням  цих 
обставин. 
     4.5. Закріплення відновлених меж земельної ділянки  в  натурі 
(на   місцевості)  межовими  знаками  здійснюється  відповідно  до 
розділу III цієї Інструкції. 
              V. Постачання та облік межових знаків 
     5.1. Організацію  постачання   та   обліку   межових   знаків 
забезпечує Держкомзем. 
     5.2. Постачальником  межових  знаків  (далі – постачальник) є 
визначене Держкомземом на конкурсних засадах державне підприємство 
що належить до сфери його управління. 
     5.3. Замовниками межових знаків є виконавці. 
     5.4. Передача    межових    знаків   виконавцю   здійснюється 
постачальником  протягом  п\’яти  робочих  днів  з  дня   отримання 
відповідної заявки за умови пред\’явлення документа, що підтверджує 
внесення плати за межові знаки. 
     5.5. Передача межових знаків між виконавцями не дозволяється. 
     5.6. Відомості про постачання та використання межових  знаків 
підлягають обліку. 
     5.7. Облік  межових  знаків здійснюється із зазначенням таких 
даних:
     5.7.1. Про постачання межових знаків:
     номери переданих межових знаків;
     відомості про виконавця, якому передані межові знаки;
     дата передачі межових знаків.
     5.7.2. Про використання межового знака:
     кадастровий номер земельної  ділянки,  межі  якої  закріплено 
межовими знаками;
     номер межового знака; 
 
     {  Абзац  четвертий  підпункту  5.7.2  пункту  5.7  розділу V 
виключено   на  підставі  Наказу  Державного  агентства  земельних 
ресурсів N 117 ( z0347-11 ) від 25.02.2011 } 
 
     координати межового знака;
     опис місцезнаходження межового знака;
     дата та  номер  акта  прийомки-передачі  межових  знаків   на 
зберігання;
     відомості про  особу,  якій   переданий   межовий   знак   на 
зберігання: прізвище,    ім\’я,   по   батькові   фізичної   особи, 
найменування юридичної особи.
     5.7.3. Про  внесені  зміни  до  облікових даних щодо межового 
знака: суть змін, дата та підстави їх внесення.
     5.7.4. Дата  внесення  облікових  даних  (змін  до  облікових 
даних).
     5.7.5. Прізвище  та ініціали особи,  яка внесла облікові дані 
(зміни до облікових даних). 
     5.8. Виконавець протягом трьох робочих днів з дня  підписання 
акта  прийомки-передачі  межових  знаків  на  зберігання  подає до 
територіального  органу   Держкомзему   за   місцем   розташування 
земельної ділянки  копію  відповідної документації із землеустрою, 
на підставі якої встановлені (відновлені) межі земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), для здійснення обліку межових знаків. 
     5.9. Територіальний  орган Держкомзему протягом п\’яти робочих 
днів з дня надходження документів,  передбачених пунктом 5.8  цієї 
Інструкції,  робить  відмітку  на  поданій  копії  документації із 
землеустрою про облік межових знаків і забезпечує її зберігання  в 
Державному фонді документації із землеустрою. 
     5.10. У  разі  виявлення  факту  втрати  або крадіжки межових 
знаків виконавець зобов\’язаний протягом двох робочих  днів  з  дня 
виявлення  втрати  або  крадіжки  повідомити про це територіальний 
орган  Держкомзему,  зазначивши  дату  втрати  (крадіжки),  номери 
втрачених чи вкрадених межових знаків. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code