ПОРЯДОК ведення журналу авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Держкомзему України 
                                      28.11.2003  N 295 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      16 грудня 2003 р. 
                                      за N 1162/8483 
 
ПОРЯДОК ведення журналу авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою 
 
     1. Цей  порядок  розроблено  відповідно  до  статті 64 Закону 
України  \”Про  землеустрій\”  (  858-15  )  та  доручення  Кабінету 
Міністрів України від 3 липня 2003 року N 36849.
     Порядок  обов\’язковий  для всіх суб\’єктів господарювання, які 
провадять   господарську   діяльність  щодо  проведення  робіт  із 
землеустрою,  землеоціночних  робіт відповідно до Ліцензійних умов 
провадження  господарської  діяльності  щодо  проведення  робіт із 
землеустрою,    землеоціночних    робіт,    затверджених   наказом 
Держкомзему  від  05.08.2009  N 423 ( z0821-09 ), зареєстрованих в 
Міністерстві  юстиції  України  31.08.2009 за N 821/16837. { Абзац 
другий  пункту  1 в редакції Наказу Державного комітету України із 
земельних ресурсів N 794 ( z1190-10 ) від 10.11.2010 } 
     2. Авторський  нагляд  за  виконанням   проекту   землеустрою 
здійснюється   розробниками   документації   із   землеустрою.  За 
необхідності  до  авторського  нагляду  залучаються   представники 
підрядних організацій, які реалізують зазначений проект. 
     3. Результати,   одержані   під   час   авторського  нагляду, 
заносяться в журнал  авторського  нагляду  за  виконанням  проекту 
землеустрою (далі – Журнал) (додається). 
     4. Журнал прошнуровується,  підписується керівником проектної 
організації (проектантом) та завіряється печаткою. 
     5. У разі закінчення Журналу подальші  записи  проводяться  у 
новому  Журналі.  На обкладинці Журналу в рядок здійснюється такий 
запис: \”Журнал  N  ___  продовження\”  і  вказується  номер  нового 
Журналу. 
     6. У Журналі відображаються:
     – повнота,  якість та точність виконаних  заходів  і  окремих 
рішень, передбачених проектом землеустрою;
     – дотримання черговості виконання заходів;
     – виявлені  недоліки  і  порушення  та  рекомендації  щодо їх 
усунення, а також додаткові заходи, необхідність у здійсненні яких 
виникла у процесі реалізації проекту землеустрою;
     – методична і технічна допомога замовнику тощо. 
     7. Запис  до  Журналу  заноситься  представником   розробника 
(проектантом)   проекту   землеустрою,  який  здійснив  авторський 
нагляд,  скріплюється його підписом та підписами  осіб,  які  були 
залучені до проведення авторського нагляду (за потребою). 
     8. Після  здійснення  першого  нагляду  і  занесення запису у 
Журнал виявлених  недоліків  чи  порушень  представник  розробника 
(проектант)  проекту землеустрою передає Журнал до територіального 
органу земельних ресурсів з подальшим його поверненням розробнику. 
     9. Поточний контроль за усуненням виявлених  при  авторському 
нагляді недоліків,  допущених при здійсненні проектів землеустрою, 
покладається на територіальні органи земельних ресурсів. 
 Заступник начальника Управління 
 землеустрою та охорони земель                          Ю.В.Драган 
 
                                      Додаток 
                                      до пункту 3 Порядку ведення 
                                      журналу авторського нагляду 
                                      за виконанням проекту 
                                      землеустрою 
 
                          ЖУРНАЛ N ____ 
                авторського нагляду за виконанням 
                       проекту землеустрою 
 
__________________________________________________________________ 
                   (назва проекту землеустрою)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
             (адреса здійснення проекту землеустрою)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 Замовник проекту ________________________________________________ 
                      (юридична особа або П.І.Б. громадянина ) 
 Розробник проекту _______________________________________________ 
                      (назва проектної організації, проектант) 
 Підрядна організація ____________________________________________ 
                      (назва підприємства, установи, організації) 
 Журнал розпочато \”____\”_____________ 20__ р. 
 Журнал закінчено \”____\”_____________ 20__ р. 
 Продовження див. Журнал N ____ 
 Керівник проектної організації (проектант) ______________________ 
                                                   (підпис)
__________________________________________________________________ 
                  (прізвище, ініціали, печатка) 
 Замовник __________ _____________________________________________ 
           (підпис)  (прізвище, ініціали, печатка юридичної особи) 
 
                                      Обліковий аркуш N __________ 
 
———————————————————————————————
| N |Дата|  Запис   |      Виявлені      |Рекомендації|    Із записом    |     Відмітка     |
|з/п|    | здійснив |  відхилення від    |    щодо    |   ознайомлений   |  про виконання   |
|   |    |(прізвище,|проектно-кошторисної|  усунення  |    (прізвище,    |    вказівок      |
|   |    | ім\’я, по |    документації,   |  виявлених |     ініціали,    |    (прізвище,    |
|   |    |батькові) |порушення технічних |  відхилень |   посада, дата)  | ініціали, посада,|
|   |    |          | вимог з виконання  |або порушень|                  |      дата)       |
|   |    |          |проекту землеустрою |і терміни їх|                  |                  |
|   |    |          |       тощо         |  виконання |                  |                  |
|—+—-+———-+——————–+————+——————+——————|
|   |    |          |                    |            |підрядник|замовник|підрядник|замовник|
|—+—-+———-+——————–+————+———+——–+———+——–|
| 1 | 2  |    3     |          4         |      5     |    6    |   7    |    8    |   9    |
|—+—-+———-+——————–+————+———+——–+———+——–|
|   |    |          |                    |            |         |        |         |        |
——————————————————————————————— 
     Примітка. На  звороті останнього аркуша Журналу робиться така 
відмітка: \”У Журналі пронумеровано та прошнуровано _____ сторінок. 
     Керівник проектної організації (проектант) ________________\”. 
                                                (підпис, печатка) 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code