ПОРЯДОК складення плану земельно-господарського устрою території населеного пункту

ПОРЯДОК складення плану земельно-господарського устрою території населеного пункту 
 
     1. Цей   Порядок   визначає    механізм    складення    плану 
земельно-господарського устрою території населеного пункту (далі – 
план). 
     2. План      розробляється      з      метою       здійснення 
організаційно-правових,  інженерно-технічних  та  природоохоронних 
заходів  щодо  використання   земель   відповідно   до   цільового 
призначення,    розподілу   земель   за   формами   власності   та 
користування,  зокрема оренди,  забезпечення  режиму  використання 
земель у межах охоронних зон, зон особливого режиму та захисту від 
руйнування. 
     3. Замовником плану може бути сільська,  селищна, міська рада 
та її виконавчий орган у межах їх повноважень, визначених законом, 
а також Київська та  Севастопольська  міська  держадміністрація  у 
разі делегування їй таких повноважень відповідними радами. 
     4. Розробником  плану  є юридична або фізична особа – суб\’єкт 
підприємницької діяльності,  що отримала  ліцензію  на  проведення 
робіт  із  землеустрою  відповідно  до законодавства,  відбір якої 
проводиться на конкурсній основі. 
     5. У плані наводяться: 
     інженерно-економічні відомості  щодо  структури  території  і 
стану  земель,  у  тому числі наданих для розміщення зелених зон і 
зелених насаджень у межах  населеного  пункту,  починаючи  з  дати 
складення плану до дати закінчення його дії; 
     заходи щодо забезпечення земельно-господарського устрою та їх 
обґрунтування, збереження зелених зон і зелених насаджень; 
     економічна, фінансова та інша інформація; 
     графічні матеріали. 
     Планом визначаються: 
     межі земельних ділянок усіх форм власності та користування із 
зазначенням   їх   цільового   призначення,   межі   охоронних   і 
санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель; 
     організаційно-правові, фінансові   та   інші   заходи    щодо 
формування  екомережі,  освоєння  земель,  поліпшення  їх  якості, 
рекультивації та консервації, забезпечення інженерного захисту; 
     вихідні дані для  обчислення  розміру  податку  на  землю  та 
орендної плати за земельну ділянку; 
     умови використання     земель    у    межах    охоронних    і 
санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель, 
а   також   порядок   відшкодування  збитків  власникам  землі  та 
землекористувачам, яких вони можуть зазнати внаслідок встановлення 
таких зон; 
     умови передачі   в   оренду   земельних   ділянок,   на  яких 
розташовані об\’єкти реконструкції застарілого житлового фонду,  та 
умови  справляння  орендної плати за ці земельні ділянки на період 
будівництва; 
     порядок і обсяг  компенсаційних  виплат  власникам  земельних 
ділянок  приватної  власності  у  разі  виникнення потреби у таких 
землях згідно із затвердженою містобудівною документацією; 
     інженерно-технічні заходи щодо будівництва  захисних  споруд, 
вертикального  планування,  регулювання  рівня  ґрунтових  вод  та 
режиму стоку поверхневих вод; 
     напрями природоохоронної діяльності. 
     У разі  наявності  земель,  порушених  унаслідок  провадження 
господарської   діяльності   або   природних   процесів,  у  плані 
передбачаються заходи щодо їх рекультивації. 
     З метою забезпечення перспективної містобудівної діяльності у 
плані  визначаються  напрями  тимчасового  використання  земельних 
ділянок, що належать до зони перспективної забудови. 
     6. Відповідно   до   законодавства   планом    передбачається 
особливий режим використання земель у межах: 
     санітарно-захисних зон   шкідливих  і  небезпечних  об\’єктів; 
округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів; 
     зон санітарної охорони джерел  та  об\’єктів  централізованого 
водопостачання і водоочисних споруд; 
     водоохоронних зон водних об\’єктів; 
     охоронних зон  об\’єктів  культурної  спадщини,  а  також  зон 
регулювання забудови; 
     охоронних зон  територій  та  об\’єктів   природно-заповідного 
фонду, зелених зон (парків, скверів тощо); 
     сейсмічних зон  та  зон  руйнування земної поверхні,  зсувів, 
затоплення  і   підтоплення,   тектонічних   розломів   та   інших 
небезпечних природних або антропогенних процесів. 
     7. План розробляється згідно з договором про виконання робіт, 
укладеним  із  замовником   на   підставі   відповідного   рішення 
(розпорядження)   замовника.   У  договорі  обумовлюються  предмет 
договору,  строк  виконання  та   вартість   робіт,   порядок   її 
обчислення,    порядок    прийняття-передачі    виконаних   робіт, 
відповідальність сторін, а також додаткові умови. 
     8. Невід\’ємними частинами договору є: 
     затверджене замовником  завдання  на  виконання  робіт,  яким 
визначаються  зміст  плану,  перелік вихідних даних,  підстави для 
виконання робіт,  характеристика об\’єкта та кількість  примірників 
плану; 
     календарний план виконання робіт; 
     протокол погодження договірної ціни на виконання робіт; 
     кошторис на виконання робіт. 
     9. До договору замовник додає вихідну документацію, необхідну 
для розроблення плану. 
     Вимоги до   змісту   та   оформлення   плану   встановлюються 
нормативно-технічною документацією. 
     10. Фінансування  робіт  з  розроблення плану здійснюється за 
рахунок коштів замовника. 
     11. Розробник погоджує  план  з  місцевими  природоохоронними 
органами,   місцевими   органами  містобудування,  архітектури  та 
земельних ресурсів і подає для затвердження замовнику. 
     Затверджений план  є  підставою  для  здійснення  продажу   в 
установленому  законодавством  порядку,  надання  у  власність або 
оренду земельних ділянок для реконструкції, заміни житлового фонду 
після вилучення, викупу земельних ділянок для суспільних потреб. 
     12. Зміни   і  доповнення  до  плану  вносяться  за  рішенням 
(розпорядженням) замовника. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code