Акт вибору майданчика (траси)\” або \”Акт обстеження майданчика

\”Акт вибору майданчика (траси)\” або \”Акт обстеження майданчика\”.

Рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки.

Наявні містобудівні планувальні матеріали, проекти детального планування і забудови, генеральні плани, схеми генерального плану промвузлів (промрайонів) або рішення територіальної організації з нанесенням меж ділянки, наміченої для проектування.

Технічні умови на приєднання запроектованого об\’єкта до інженерних мереж і комунікацій з термінами їх дії не менше нормативної тривалості проектування та будівництва.

Технічні умови в частині забезпечення протипожежного захисту об’єкту.

Вихідні дані на проектування інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони).

Особливі умови зацікавлених організацій, у тому числі Державної інспекції з енергозбереження.

Дані про види застосовуваних будівельних конструкцій, виробів, імпортного обладнання з показниками енергоефективності, якщо це відомо замовнику.

Наявні топографічні плани.

Наявні висновки щодо інженерно-геологічних, гідрологічних та екологічних умов (особливостей) території.

Наявні матеріали щодо існуючої забудови (обмірювальні креслення, технічні дані) та зелених насаджень.

Відомості про підземні споруди, підземні та наземні комунікації та їх технічний стан.

Матеріали інвентаризації, оціночні акти, рішення органів місцевого самоврядування про знесення і характер компенсації за будинки та споруди, зелені насадження, які підлягають знесенню.

Дані для розроблення рішень з організації будівництва (за необхідності) і складання кошторис-ної документації.

Дані про види застосовуваного палива та дозвіл на його використання.

Для виконання проектних робіт з реконструкції – висновки про результати обстеження будівельних конструкцій, обмірювальні креслення, відомості про послідовність перенесення діючих інженерних мереж та комунікацій.

      Для об\’єктів виробничого призначення додатково подаються такі матеріали:

– дані технічних проектів на машини та обладнання з тривалим циклом розроблення, конструювання і виготовлення;

– номенклатура продукції, виробнича та розрахункова програми;

– креслення і технічні характеристики продукції підприємства;

– відомості про імпортне та вітчизняне обладнання або креслення на нетипове та нестандартизоване обладнання з показниками енергоефективності;

– необхідні дані щодо виконаних науково-дослідних робіт, пов\’язаних з утворенням нових технологічних процесів і обладнання;

– дані з інвентаризації існуючих на підприємствах (будинках, спорудах) джерелах забруднення при реконструкції;

– матеріали, одержані від організацій державного нагляду, про стан водойм, атмосферного повітря, грунту, геологічні умови, флору, фауну, наявність об\’єктів природно-заповідного фонду, їх статус та охоронні зони;

– при забудові площ залягання корисних копалин – дозвіл на забудову, виданий органами місцевого самоврядування, згідно з чинним Положенням.

      При реконструкції діючих об\’єктів:

– висновки та матеріали, виконані за результатами обстеження діючих виробництв, конструкцій будинків та споруд;

– технологічні планування діючих виробництв (цехів), ділянок зі специфікацією обладнання і відомостями про його стан;

– умови на розміщення інвентарних тимчасових будинків і споруд, підйомно-транспортних машин та механізмів, місць складування будівельних матеріалів тощо;

– переліки існуючих будинків (приміщень) і споруд, підйомно-транспортних засобів підприєм-ства (будинку, споруди), які можуть бути використані в процесі виконання будівельно-монтажних робіт;

– інші необхідні дані.

Примітка. Перелік вихідних даних, які надаються замовником, визначається при підписанні договору (контракту) на виконання відповідних стадій проектування.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code