Повірка та дослідження світловіддалемірів

Додаток 14
до Інструкції з топографічного знімання
у масштабах 1 : 5000, 1 : 2000, 1: 1000
та 1 : 500
( ГКНТА-2.04-02-98)
 
Повірка та дослідження світловіддалемірів
 
     1. Перевірка зовнішнього стану та взаємодії рухомих вузлів світловіддалеміра.
     2. Перевірка стійкості штатива і підставки.
     3. Перевірка та юстування наставних рівнів.
     4. Перевірка правильності установки сітки ниток зорової труби.
     5. Перевірка суміщення візирної вісі оптичного центриру з віссю обертання світловіддалеміра.
     6. Перевірка функціонування світловіддалеміра (перевірка напруги акумулятора, перевірка індикаторів табло, перевірка мілівольтметра, перевірка контрольного відліку).
     7. Визначення та юстування відхилення дельта f_ частоти кварцового генератора від номінального значення. Значення дельта f_ не повинно бути вище 60 Гц (при найбільшому міжповірочному інтервалі 6 місяців).
     8. Визначення величини зміни контрольного відліку при зміні напруги акумулятора. Зміна значення контрольного відліку не повинна бути більше 3 мм.
     9. Визначення середньої квадратичної помилки mДк вимірювання віддалі одним прийомом. Значення mДк у міліметрах для кожної лінії не повинно перевищувати точності приладу.
 
Загальний порядок роботи з електронними тахеометрами
 
     1. Підготовка приладу до вимірювань.
     а) вибір та фіксація в приладі одиниць вимірювань для кутів, відстаней, температури і тиску.
     Дані установки приладу зберігаються при виключеному живленні, так що ця процедура виконується один раз;
     б) перевірка та фіксація в приладі MZ – місця зеніту вертикального круга і С – колімаційної помилки.
     MZ і С – визначаються та фіксуються в приладі заводом-виробником, точність їх визначення забезпечує точність вимірювань при використанні одного положення круга. Рекомендується час від часу перевіряти ці зафіксовані значення і при потребі перевизначати їх.
     2. Робота з електронними тахеометрами з використанням системного програмного забезпечення:
     а) формування записувальної маски тахеометра, тобто вибір структури запису даних (N станцій, горизонтальних та вертикальних кутів, горизонтальних чи похилих відстаней, перевищень, висот інструментів та візирних цілей), які величини, в якому порядку і під якими кодами будуть реєструватись приладом;
     Формування маски залежить від виду робіт, які планується виконувати (мікротріангуляція, полігонометрія, тахеометричне чи горизонтальне знімання і т.ін.), та від типу конвертора, який трансформує зареєстровані величини в різноманітні програмні комплекси для подальшої їх обробки;
     б) визначення метеорологічних даних та постійних величин відбивачів (здійснюється за допомогою допоміжних пристроїв – барометрів, термометрів) та їх фіксація в приладі;
     У ході високоточних робіт даний процес виконується на кожній станції спостережень, а при різноманітних зніманнях – при значних змінах стану атмосфери;
     в) опис станції спостережень:
     – задавання коду процесу робіт, який планується виконувати (побудова знімальної основи чи різноманітні знімання);
     – опис станції спостережень (її назва чи номер);
     – опис напрямків спостережень (їх назви чи номери).
     При виконанні різноманітних знімань описується тільки станція спостережень та напрямок на один із пунктів геодезичної основи (орієнтирний напрямок).
     г) вимірювання на станції спостережень:
     – встановлення початкового напрямку;
     – проведення вимірювань на станції;
     – реєстрація виміряних величин.
     Детальний опис підготовки приладів до роботи, користування системним та прикладним програмним забезпеченням дається в комплекті документації на прилад, яким і слід користуватись при розробці робочої методики відповідно до конкретних цілей.
 
Короткий опис робіт з вимірювання довжин сторін
електронними віддалемірами
 
     Вимірювання довжин сторін віддалемірами проводиться у такому порядку:
     а) встановлення приймача-передавача і рефлектора над центрами пунктів за допомогою оптичного центриру і рівнів;
     б) вимірювання температури і тиску повітря. Для вимірювання температури термометр-пращ крутять на шнурі над головою з частотою 1-2 об/сек. Відлік беруть через 1 хв., а потім з інтервалом 20 сек. повторюють доти, поки відліки не перестануть змінюватись. При відліках термометр-пращ тримають у тіні.
     Температурний діапазон роботи барометра від 0 град. до +40 град.C при вологості повітря до 80%. При температурі повітря нижче 0 град.C тиск необхідно визначати в теплому приміщенні (палатка, кабіна автомобіля тощо) поблизу лінії, що вимірюється.
     в) включення і прогрівання приладу, виконання необхідних тестів, що передбачені інструкцією з експлуатації приладу.
     Ретельне взаємне наведення приймача-передавача і рефлектора за допомогою коліматорних гвинтів по максимуму сигналу і, при необхідності, ручки електронного фотопомножувача (ФЕП);
     г) вимірювання віддалей за індивідуальною методикою заданою кількістю прийомів. Новий прийом починають з контролю положення приймача-передавача над центром пункта і повторного наведення на рефлектор. Результати вимірювання записують у журнал і обчислюють попереднє значення похилої віддалі. Контролюють допустимий розмах вимірювань у прийомах. При потребі виконують додаткові вимірювання віддалей;
     д) вимірювання рулеткою з точністю до міліметра висоти приймача-передавача і рефлектора над центром пункта (з урахуванням перевищення обчислюють горизонтальне прокладання лінії). Електронним тахеометром вимірюють горизонтальне прокладання виміряної лінії.
     Усі результати записують у журнал і виконують оцінку точності за внутрішньою збіжністю результатів вимірювань.
 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code