Зведення по рамках суміжних топографічних планів

 Зведення по рамках суміжних топографічних планів
 
     8.1. Усі елементи змісту топографічних планів повинні бути зведені з відповідними елементами суміжних аркушів по тих сторонах рамки, до яких примикають плани того ж або більшого масштабів, що виконані в тій же системі координат і висот.
     Якщо знімання в тому ж масштабі на суміжних планах виконане в іншій системі координат або висот, то здійснюється:
     – зведення в плані суміщенням викопіювання на кальці по контурах, що розташовані на двох суміжних планшетах;
     – зведення по висоті не проводиться, але по вільній рамці прокладають нівелірний хід, а позначки, одержані з цього ходу, підписують на кальці висот через 3-5 см і з\’єднують червоною тушшю; для контрольних точок треба вибирати контури, що довго зберігаються на місцевості.
     За відсутності на суміжних планах знімання в тому ж масштабі або якщо існуюче знімання виконане в дрібнішому масштабі (не менше 1:2), то рамка забезпечується як вільна в плановому відношенні шляхом прокладання теодолітного ходу, в результаті якого координуються всі найбільш визначні контури місцевості і в висотному відношенні шляхом прокладання висотного ходу. Ходи, що прокладені для забезпечення вільних рамок, наносять на кальку висот. При цьому підписують позначки та координати значних контурів з точністю до десятих часток метра (координати – останні чотири цифри).
     При стереотопографічному зніманні в масштабах 1:2000 – 1:5000 кожний знімок на вільній рамці забезпечується не менше ніж одною плановою і двома висотними точками.
     При зніманні в масштабі 1:5000 планові розпізнавальні знаки розміщують не рідше ніж через чотири, а висотні – через два базиси. При складанні кальки на стереотопографічні оригінали контрольні точки по вільній рамці оформлюють, як указано вище.
     8.2. Після закінчення топографічного знімання топограф копіює на кальку ситуацію і рельєф шириною 2-3 см від рамки і передає викопіювання керівникові робіт, який здійснює контроль правильності зведень між виконавцями.
     8.3. Розходження в контурах не повинні перевищувати:
     – 1,0 мм – для основних контурів, до яких належать: межі, залізниці, шосейні і поліпшені дороги, вулиці, берегові лінії та інші чітко окреслені контури, будівлі;
     – 1,5 мм – для інших контурів.
     Розходження по висоті не повинні перевищувати подвійної величини допустимих середніх помилок знімання рельєфу щодо найближчих точок геодезичної основи. Для знімання забудованих територій та знімань у масштабах 1:1000, 1:500 всі допуски зменшуються в 1,5 раза. Для знімань ділянок лісу допуски збільшуються в 1,5 раза.
     8.4. Розходження у положенні контурів і горизонталей усуваються:
     а) у незабудованій частині – переміщенням на половину величини розходження на кожному контурі;
     б) у забудованій частині – для нечітких контурів таким же чином, як і в пункті \”а\”, для чітких контурів (будинків, трамвайних і залізничних колій, мостів, ліній зв\’язку, електропередачі та ін.) – переміщенням з врахуванням правильності орієнтування контура місцевості та збереження його безпосередньо обміряних розмірів.
     При недопустимих розходженнях проводять польову інструментальну перевірку знімання по рамках і приймають рішення про можливість використання результатів робіт.
     8.5. При стереотопографічному зніманні виконують зведення результатів дешифрування звірянням усіх контурів у смузі шириною 2-4 см.
     8.6. Зведення з існуючими планами того самого або більшого масштабу, що складені у тій же системі координат та висот, виконують у такому порядку:
     – якщо розходження перевищують допуск, то проводять інструментальний контроль по рамці суміжного плану і підтверджують якість нової роботи або встановлюють причину незведення;
     – якщо розходження не перевищують величин, що вказані у п.8.3 (у масштабі нового плану), то виправлення треба виконати на новому оригіналі.
     При недопустимих розходженнях питання про порядок приймання нового знімання вирішує керівництво підрозділів за результатами контролю і матеріалами знімання.
     Якщо нове знімання вважається якісним, то на полях знімального планшета і у формулярі роблять відповідний запис, а матеріали контролю зберігаються у справі плану.
     За правильність зведення по всіх сторонах рамки топографічного плану відповідає виконавець.
     Рамки топографічних планів, по яких виконувалося зведення, підписують топограф, що виконав зведення, і керівник робіт з зазначенням дати виконання.
     8.7. При топографічному зніманні міст треба мати на увазі, що:
     – на аркушах плану міста, в межах його забудованої території, напрямок автошляхів не підписують;
     – на аркушах плану міста за межами знімання (на вільних рамках) підписують напрямок автошляхів з зазначенням відстані до найближчого населеного пункту і його назви.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code