Фотостанції та контрольні точки, які не передбачається закріплювати постійними знаками, закріплюють на місцевості тимчасовими знаками (металевими трубами, дерев\’яними кілками тощо) з метою збереження їх на час виконання та контролю робіт, а також на випадок повторення частини робіт.
     7.2.12. Робота на фотостанції полягає у виконанні фототеодолітного знімання, вимірювань довжини, напрямку та кута нахилу базису, виконання вимірювань, що передбачені проектом робіт. Орієнтування базису слід виконувати не менш ніж по двох пунктах геодезичної основи.
     Фотографування з обох кінців базису повинно бути виконане з мінімальним розривом у часі за майже однакових умов освітлення. Фотографування найкраще виконувати в сонячну погоду. При цьому рекомендується вибирати для знімання такий час, щоб сонце було позаду і трохи збоку від фототеодоліта чи знімальної камери.
     7.2.13. Після фотолабораторної обробки перевіряють фотографічну та фотограмметричну якість усіх негативів. Перевірку фотографічної якості проводять за загальною густиною негатива, за проробкою деталей в найтемніших місцях негатива, за його контрастністю та густиною вуалі.
     Негатив вважається непридатним для фотограмметричних робіт, якщо на ньому виявлено сповзання емульсії, подряпини, плями на робочій частині, відсутність зображення координатних міток або розходження відстаней між координатними мітками більш ніж на 0,2 мм. При непридатності одного з негативів перезнімають всю стереопару.
     7.2.14. На відбитках фототеодолітних знімків або на фотопанорамах розпізнають всі контрольні точки. Розпізнавання проводять під стереоскопом (інтерпретоскопом), користуючись польовими журналами, фотознімками та замальовками. Контрольні точки обводять кружком і підписують.
     7.2.15. Польове дешифрування виконують при обході за наміченими маршрутами і при огляді місцевості з фотостанцій.
     При польовому топографічному дешифруванні на відбитках фототеодолітних знімків або на фотопанорамах розпізнають усі елементи та предмети місцевості, які не можуть бути розпізнані при камеральній обробці фототеодолітних знімків, а також збирають семантичну та кількісну інформацію на об\’єкти, що дешифруються. Розпізнані на фотопанорамах об\’єкти та контури позначають умовними знаками або написами.
     Обов\’язковому польовому дешифруванню підлягають:
     населені пункти та окремі будівлі;
     дорожна мережа та інженерні споруди на ній;
     лінії зв\’язку і електропередачі високої та низької напруги;
     промислові, сільськогосподарські та культурно-побутові об\’єкти;
     гідрографічна мережа.
     По закінченні польового дешифрування, як допоміжний матеріал, до віддешифрованих фотопанорам додають:
     схеми розташування вулиць (будівель) у населених пунктах;
     схеми розташування ліній зв\’язку та електропередач, колодязів, підземних комунікацій і т.інш.;
     схеми гідрографічної та дорожної мережі;
     великомасштабні фотопанорами населених пунктів, з віддешифрованими будинками та спорудами.
     7.2.16. Знімання \”мертвого простору\” (ділянок, які закриті предметами місцевості і не відобразилися на знімках) виконують або одночасно з виконанням польових фототеодолітних робіт, або після закінчення камеральної обробки. Визначення меж \”мертвого простору\” при одночасному виконанні фототеодолітних і дознімальних робіт проводять шляхом детального рекогносцирування та стереоскопічного перегляду контактних відбитків.
     На забудованих територіях при зніманнях масштабів 1:500-1:2000 дознімання виконують методами горизонтального і вертикального знімань та дознімання контурів. При зніманні незабудованих територій або при зніманнях масштабів 1:5000 і дрібніших дознімання виконують, як правило, методами мензульного та тахеометричного знімань.
     7.2.17. Після виконання всіх польових робіт здають:
     карту (або схему) спроектованого і фактично виконаного фототеодолітного знімання;
     негативи і контактні відбитки (фотопанорами) з відміченими на них контрольними точками, скомпоновані по станціях;
     журнали фотографування, геодезичних вимірювань, маркірування та абрисних замальовок;
     каталоги робочих координат і висот пунктів геодезичної основи, контрольних точок та фототеодолітних станцій;
     матеріали польового дешифрування та знімання \”мертвого простору\”;
     дані про визначення елементів внутрішнього орієнтування знімків;
     відомості оцінки якості негативів;
     пояснювальну записку про виконані роботи з рекомендаціями по камеральній обробці;
     акти контролю та приймання робіт.
     7.2.18. Камеральну обробку фототеодолітних знімків проводять згідно з вимогами Інструкції з фотограмметричних робіт при створенні топографічних карт та планів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *