При зніманні ретельно зображують горизонталями всі форми рельєфу

При зніманні ретельно зображують горизонталями всі форми рельєфу, що характерні для даної ділянки місцевості, а також ті деталі, які мають особливе значення при використанні топографічного плану (знімальні точки вибираються так, щоб з них було видно всю площу, що знімається з точки). Для зображення характерних форм і деталей рельєфу, що не виражаються горизонталями основного перерізу, використовують напівгоризонталі та допоміжні горизонталі, а при потребі – встановлені умовні знаки.
     7.1.96. Горизонталі креслять олівцем на плані безпосередньо в полі після набору пікетів або одночасно з ним.
     Знімання потрібно проводити суцільним масивом, на кожному квадратному дециметрі планів масштабів 1:5000, 1:2000 треба підписувати 5-15 висот характерних точок місцевості. Кількість точок встановлюється технічним проектом. На планах масштабів 1:1000 і 1:500 підписують висоти всіх пікетів.
     На планах, що використовуються для меліорації земель, підписують до 30 пікетних точок на 1 кв.дм у залежності від вимог замовника.
     7.1.97. У процесі знімання рельєфу на кожен планшет складають кальку висот, на яку наносять пункти геодезичної основи, точки основних висотних і знімальних ходів з їх номерами і висотами, урізи води та всі пікети, висоти яких підписані на плані.
     Перед складанням кальки висот потрібно перевірити правильність обчислень висот точок ходів, урізів води та характерних точок місцевості (пікетів).
     Для планів у масштабах 1:1000 і 1:500 складання таких кальок не обов\’язкове.
     7.1.98. Рисування рельєфу та дешифрування, як правило, виконують не безпосередньо на фотозображенні, а на прозорому малодеформованому пластику, що міцно закріплений на фотоплані. При цьому потрібно домагатися якомога вищої якості креслення.
     При оформленні планових основ треба використовувати перевідні самоприклеювальні зображення букв, цифр, умовних знаків.
     7.1.99. Після закінчення знімання план має бути зведений по тих сторонах рамки, до яких примикають зняті в тому ж році або раніше плани такого ж або більшого масштабу. Інші сторони рамки вважаються вільними, знімання по них слід продовжити на 1 см за рамку.
     Зведення планів виконують згідно з пп.8.1-8.7 цієї Інструкції.
     7.1.100. Топографічне дешифрування при комбінованому зніманні виконують одночасно із зніманням рельєфу повністю в натурі або перевіркою та уточненням дешифрування, що виконане камерально при складанні оригіналу плану на універсальному приладі.
     У процесі дешифрування наносять об\’єкти місцевості, зображення яких відсутнє на фотоплані (графічному плані), а також зібрані географічні назви.
     7.1.101. Фотоплани оформлюють у кольорах, що передбачені \”Умовними знаками для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500\”.
     7.1.102. Кожен планшет знімання перевіряють та приймають безпосередньо у полі. Контроль знімання виконують інструментально.
     Контрольні висотні пікети фіксують на кальці висот червоним кольором.
     Усі матеріали комбінованого знімання перевіряє, приймає та підписує керівник робіт (начальник партії).
     7.1.103. Після обробки матеріалів комбінованого знімання здають:
     – фотоплан (графічний план);
     – формуляр до плану;
     – журнали знімання та створення висотної знімальної основи;
     – кальки висот (для планів масштабів 1:5000 і 1:2000);
     – викопіювання зведень по рамках;
     – акт перевірки та приймання польових робіт.
     На весь об\’єкт знімання, крім цього, здають:
     – схему розміщення планшетів з розграфленням аркушів планів;
     – схему гідрографічної мережі з урізами води;
     – схему мережі шляхів сполучення з написами назв найближчих населених пунктів і віддалей до них у кілометрах;
     – список установлених назв населених пунктів, озер, вулиць, площ та інших об\’єктів державною мовою, засвідчений органом місцевої влади;
     – пояснювальну записку.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code