Складання каталогів

Складання каталогів
 
     6.27. Каталоги координат і висот пунктів на міста і селища міського типу в державній і місцевій системах координат, а також каталог висот пунктів нівелювання складають відповідно до вимог чинних нормативних документів.
     На всю нову і раніше виконану геодезичну мережу об\’єкта складається зведений каталог зрівнених координат і висот пунктів тріангуляції, полігонометрії і трилатерації, а також каталог висот пунктів нівелювання. При незначному обсязі робіт обидва каталоги можуть бути зброшуровані разом.
     Якщо нова мережа створена як доповнення до раніше виконаної, то каталоги складають у вигляді доповнення до раніше складених каталогів.
     6.28. Каталоги координат і висот пунктів складають окремо в державній і місцевій системах координат. Вони вміщують:
     – обкладинку, титульну сторінку і зміст;
     – пояснення;
     – малюнки типів центрів і реперів;
     – список координат і висот пунктів;
     – список висот пунктів нівелювання, які не мають координат;
     – схему планової геодезичної мережі;
     – схему мережі нівелювання;
     – аркуш реєстрації змін.
     6.29. До каталогів координат включають пункти геодезичної мережі, що закріплені постійними центрами, а також втрачені пункти геодезичних мереж, що потрібні для збереження геометричних зв\’язків мережі, пункти, закріплені тимчасовими центрами, що є вузловими або вихідними (в т.ч. при прив\’язці стінних знаків).
     Втрачені і не знайдені пункти заносять до каталогу окремо.
     6.30. Координати пунктів, що знижені в розряді до знімальної мережі, вміщують в окремий список координат і висот пунктів знімальної мережі.
     6.31. Координати пунктів існуючої полігонометрії, які близько розташовані до пунктів полігонометрії, що створюється на одній вулиці або проспекті, і не зв\’язані з нею належним чином взаємними вимірюваннями, вміщують (при потребі) у каталоги тільки як пункти знімальної мережі.
     6.32. Пункти тріангуляції і полігонометрії у списках розташовують в алфавітному порядку в міру зростання номерів або по спадній величині абсцис; пункти нівелювання розташовують по лініях ходів.
     6.33. До каталогу координат пунктів значення координат заносять з точністю до 0,001 м; дирекційні кути – до 0,1\’\’, довжини ліній – до 0,001 м.
     Координати пунктів знімальної мережі записують з точністю до 0,1 м.
     Висоти центрів у Балтійській системі висот 1977 р. або, в особливих випадках, у системі висот від умовного рівня незалежно від класу нівелювання вписують у каталог з точністю до 0,001 м.
     Висоти, що одержані з тригонометричного нівелювання, вписують з точністю до 0,1 м.
     6.34. У список координат місцевої системи з пунктів геодезичних мереж заносять дирекційні кути (в порядку зростання їх величин) і довжини сторін на всі виміряні напрямки.
     6.35. Між вписаними в каталог координатами, дирекційними кутами і довжинами сторін повинна бути точна відповідність.
     6.36. Каталог висот пунктів нівелювання складають окремо. Він вміщує:
     обкладинку, титульну сторінку, зміст;
     пояснення;
     список прийнятих скорочень;
     малюнки знаків нівелювання;
     список висот пунктів нівелювання;
     список висот утрачених пунктів;
     аркуш реєстрації змін;
     схему ходів нівелювання.
     6.37. Каталоги координат (висот) геодезичних мереж із схемами їх розташування складають у потрібній кількості примірників, що визначається технічним проектом.
     6.38. Після закінчення обчислювальних робіт і складання каталогів матеріали про геодезичні роботи в містах і селищах міського типу залишаються на зберігання в організації, що виконувала роботу, а Державному картографо-геодезичному фонду України (Укркартгеофонду) передаються тільки каталоги координат і висот.
 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code