Геодезична основа топографічних знімань
 
     1.5.1. Геодезичною основою топографічних знімань у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 і 1:500 є:
     – державна геодезична мережа;
     – розрядні геодезичні мережі згущення;
     – знімальні геодезичні мережі.
     1.5.2. Державна геодезична мережа є головною геодезичною основою топографічних знімань усіх масштабів.
     Державна геодезична мережа об\’єднує в єдине ціле планову і висотну геодезичні мережі.
     Планова геодезична мережа поділяється на:
     – астрономо-геодезичну мережу 1 та 2 класів;
     – геодезичні мережі згущення 3 класу.
     Висотна геодезична мережа поділяється на:
     нівелірні мережі I і II класів;
     нівелірні мережі III і IV класів.
     Державна геодезична мережа створюється відповідно до вимог діючих \”Основних положень про державну геодезичну мережу України\” ( 844-98-п ), інструкцій та інших нормативних документів.
     1.5.3. Розрядні геодезичні мережі згущення є основою топографічних знімань у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 і 1:500 та інженерних робіт, які виконують у містах, селищах, на майданчиках промислового та житлового будівництва, при будівництві підземних комунікацій, в маркшейдерських роботах, при землевпорядкуванні, меліорації земель, земельному кадастрі тощо.
     Розрядні геодезичні мережі згущення створюють методами полігонометрії, трилатерації, тріангуляції та поєднанням цих методів.
     За наявності відповідних технічних засобів і умов спостережень визначення координат пунктів розрядних геодезичних мереж згущення може здійснюватись із використанням супутникових радіонавігаційних систем типу GPS.
     Розрядні геодезичні мережі згущення поділяються на:
     – мережі полігонометрії, трилатерації і тріангуляції 4 класу;
     – мережі полігонометрії, трилатерації, тріангуляції 1 і 2 розрядів;
     – мережі технічного та тригонометричного нівелювання.
     Розрядні геодезичні мережі згущення створюються відповідно до вимог пп.4.1-4.5 даної Інструкції.
     1.5.4. Густоту пунктів державної геодезичної мережі і розрядних геодезичних мереж згущення для виконання топографічних знімань наведено в пп. 1.1.24 і 1.1.25.
     1.5.5. Знімальні геодезичні мережі є основою для виконання топографічних знімань усіх масштабів та інших робіт.
     Знімальні геодезичні мережі поділяються на планові і висотні.
     Пункти планової знімальної мережі визначають прямими, оберненими та комбінованими засічками з пунктів геодезичних мереж усіх класів і розрядів, прокладанням теодолітних ходів, побудовою знімальних тріангуляційних мереж (ланцюг трикутників або чотирикутників, суцільна сітка, вставка окремих пунктів тощо).
     Висотну знімальну мережу створюють шляхом прокладання ходів технічного або тригонометричного нівелювання.
     Побудовою знімальних геодезичних мереж геодезичну основу доводять до щільності, яка забезпечує безпосереднє виконання топографічного знімання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code