Застосування топографічних планів

Застосування топографічних планів
 
     1.2.1. Топографічні плани масштабу 1:5000 можуть застосовуватися:
     для розробки генеральних планів населених пунктів, проектів розміщення першочергового будівництва, магістральних інженерних мереж та комунікацій, транспортних шляхів, інженерної підготовки земельно-господарського устрою та озеленення території; для розробки проектів міських промислових районів, складних транспортних розв\’язок при розробці генерального плану міста, технічного проекту забудови; для складання планів окремих районів міст, проектів детального планування на незабудованій території при нескладному рельєфі місцевості та плануванні приміської зони;
     для розробки технічних проектів промислових, гірничих та сільськогосподарських підприємств усіх галузей;
     для виконання пошуково-розвідувальних робіт, попередніх і детальних розвідок та визначення запасів родовищ корисних копалин великих і середніх розмірів з відносно простою геологічною будовою;
     для проектування будівництва гірничих підприємств, а також для розв\’язання гірничо-технічних завдань при експлуатації родовищ корисних копалин;
     для складання генеральних маркшейдерських планів нафто-газових родовищ;
     для розробки проектів осушення та зрошення сільськогосподарських земель, регулювання річок-водозбірників та характеристик типових ділянок;
     для земельного та містобудівного кадастрів, землеустрою колективних, фермерських сільськогосподарських угідь;
     для камерального трасування автомобільних доріг в умовах складного рельєфу місцевості, на підходах до великих населених пунктів та в інших місцях із складною ситуацією;
     для проектування трас повітряних ліній електропередач у місцях перетину їх зі спорудами;
     для проектування і будівництва гідровузлів на малих рівнинних і гірських річках;
     для визначення на місцевості проектного контуру водосховища;
     для проектування залізниць і автомобільних доріг на стадії технічного проекту;
     для проектування і будівництва магістральних каналів (судноплавних, водопровідних, енергетичних).
     Топографічні плани слугують основою для складання топографічних і спеціальних планів і карт більш дрібних масштабів.
     1.2.2. Топографічні плани масштабу 1:2000 можуть застосовуватися:
     для розробки генеральних планів малих міст, селищ міського типу і сіл;
     для розробки проектів детального планування і ескізів забудови; проектів планування міських промислових районів; проектів найбільш складних транспортних розв\’язок у містах на стадії розробки генерального плану;
     для складання виконавчих планів гірничопромислових підприємств (рудників, шахт, кар\’єрів, розрізів);
     для детальних розвідок родовищ металевих і неметалевих корисних копалин;
     для розробки технічних проектів і генеральних планів морських портів, судноремонтних заводів і окремих гідротехнічних споруд;
     для розробки технічного проекту прийнятого основного варіанта теплових електростанцій, водозбору, гідротехнічних споруд, загороджувальних дамб;
     для розробки проектів і робочих креслень осушення і зрошення земель сільськогосподарського призначення;
     для проектування залізниць і автомобільних шляхів на стадії технічного проекту в гірських районах і для робочих креслень у рівнинних і горбистих районах;
     для розробки генеральної схеми реконструкції залізничних вузлів;
     для складання робочих креслень трубопровідних, насосних і компресорних станцій, лінійних пунктів і ремонтних баз, переходів через великі річки, складних перетинів і зближень транспортних та інших магістралей в місцях індивідуального проекту земляного полотна (для лінійного будівництва);
     для ведення кадастрів населених пунктів, інвентаризації земель та землеустрою індивідуальних сільськогосподарських угідь.
     Крім того, в масштабах 1:5000 та 1:2000 можуть створюватися топографічні плани шельфової зони морів і внутрішніх водойм.
     Топографічні плани шельфу призначаються для локальних геофізичних і геологорозвідувальних робіт, розробки проектів експлуатації морських родовищ корисних копалин і будівництва в морі інженерних споруд тощо.
     1.2.3. Топографічні плани масштабу 1:1000 можуть застосовуватися:
     для складання генерального плану та робочих креслень при проектуванні на забудованих і незабудованих територіях будівництва з малоповерховою забудовою;
     для вертикального планування і проектування озеленення території та складання планів інженерних комунікацій;
     для складання робочих креслень бетонних гребель, будівель ГЕС, камер-шлюзів, ділянок прилягання гребель до скель і схилів;
     для розробки проектів перебудови існуючих та робочих креслень нових залізничних станцій і вузлів;
     для детальних розвідок та підрахування запасів корисних копалин родовищ з винятково складною геологічною будовою;
     для проектування напірних трубопроводів на бетонних фундаментах, гідротехнічних споруд на площі понад 2 га, площадок під окремі забудови (ремонтні майстерні, складські бази і т.ін.), полів фільтрації, каналізації і теплогазопостачання в населених пунктах із щільною забудовою;
     для геологічного обслуговування гірничих підприємств, розробки робочих креслень при проектуванні і будівництві гірничодобувних та збагачувальних підприємств;
     для ведення кадастрів населених пунктів.
     1.2.4. Топографічні плани масштабу 1:500 можуть застосовуватися:
     для складання виконавчих планів промислових підприємств, багатоповерхової забудови житлово-цивільного будівництва з густою мережею підземних інженерних комунікацій, генеральних планів ділянок будівництва та робочих креслень багатоповерхової забудови, для проведення вертикального планування, складання планів існуючих підземних мереж та споруд і прив\’язки будівель та споруд до ділянок забудови міста;
     для складання робочих креслень гребель головного вузла басейнів добового регулювання, зрівнювальних шахт, напірних трубопроводів, будівель ГЕС та інших споруд;
     для ведення кадастру населених пунктів.
     Потреба в топографічному зніманні в масштабі 1:500 повинна бути обгрунтована інженерними розрахунками.
     1.2.5. Плани масштабів 1:1000 та 1:500 є основними планами обліку підземних комунікацій. Вони повинні відображати точне планове і висотне положення всіх без винятку підземних комунікацій з показом їх основних технічних характеристик.
     1.2.6. У залежності від призначення топографічних планів встановлюються масштаби топографічних знімань. При цьому передбачається, що топографічне знімання населених пунктів залежно від типу території, яка підлягає картографуванню, виконується в двох масштабах:
     1:500 та 1:2000 – на території з багатоповерховою забудовою або на території великого міста;
     1:1000 та 1:5000 – на території з переважно одноповерховою забудовою або на незабудованій території.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code