Повірка та дослідження світловіддалемірів

Додаток 14 до Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1 : 5000, 1 : 2000, 1: 1000 та 1 : 500 ( ГКНТА-2.04-02-98)   Повірка та дослідження світловіддалемірів        1. Перевірка зовнішнього стану та взаємодії рухомих вузлів світловіддалеміра.… Continue Reading

Повірки та дослідження кутомірних приладів

Повірки та дослідження кутомірних приладів        1. Перевірка працездатності та взаємодії рухомих вузлів теодоліта. Перевірка стійкості штатива і підставки.      2. Перевірка та юстування наставних рівнів.      3. Перевірка правильності встановлення ниток зорової труби.    … Continue Reading

Визначення елементів приведення

  Визначення елементів приведення        При розвитку геодезичних мереж згущення і знімальних мереж виникають випадки, коли вимірювання горизонтальних кутів проводяться при позацентровому положенні осі приладу (центрування) або візирної цілі (редукція).      Елементи центрувань і редукцій визначають графічно… Continue Reading

Складання технічних звітів

Складання технічних звітів        12.1. Складання технічного звіту є завершальним видом робіт на об\’єкті.      12.2. Технічні звіти складають згідно з вимогами нормативних документів.      12.3. Технічні звіти повинні вміщувати дані про кожен з видів робіт,… Continue Reading

Створення цифрових та електронних топографічних планів

Створення цифрових та електронних топографічних планів        11.1. Результати топографічних знімань можуть бути представлені у вигляді цифрового або електронного топографічного плану.      Цифровий топографічний план – це цифрова модель місцевості, що сформована з урахуванням законів картографічної генералізації… Continue Reading

Складання і підготовка топографічних планів до видання

Складання і підготовка топографічних планів до видання        10.1. Топографічні плани масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000 і 1:500 готують до видання і видають у рамках номенклатурних аркушів, що встановлені діючими Основними положеннями (ГКНТА-1.04-01-93 р.), або у вигляді зведених планів.… Continue Reading

Редагування топографічних планів

Редагування топографічних планів        9.1. Метою редакційних робіт на всіх етапах створення топографічних планів є забезпечення достовірності і повноти їх змісту, географічної правильності і наочності зображення місцевості, а також однакового відображення однорідних елементів місцевості на всіх аркушах плану… Continue Reading