Повірка та дослідження світловіддалемірів

Posted on

Додаток 14 до Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1 : 5000, 1 : 2000, 1: 1000 та 1 : 500 ( ГКНТА-2.04-02-98)   Повірка та дослідження світловіддалемірів        1. Перевірка зовнішнього стану та взаємодії рухомих вузлів світловіддалеміра.      2. Перевірка стійкості штатива і підставки.      3. Перевірка та юстування наставних […]

Read More

Повірки та дослідження кутомірних приладів

Posted on

Повірки та дослідження кутомірних приладів        1. Перевірка працездатності та взаємодії рухомих вузлів теодоліта. Перевірка стійкості штатива і підставки.      2. Перевірка та юстування наставних рівнів.      3. Перевірка правильності встановлення ниток зорової труби.      4. Перевірка перпендикулярності візирної осі до осі обертання зорової труби (колімаційна помилка). Величина подвійної колімаційної […]

Read More

Визначення елементів приведення

Posted on

  Визначення елементів приведення        При розвитку геодезичних мереж згущення і знімальних мереж виникають випадки, коли вимірювання горизонтальних кутів проводяться при позацентровому положенні осі приладу (центрування) або візирної цілі (редукція).      Елементи центрувань і редукцій визначають графічно на центрувальному листі. Визначення виконують з трьох станцій таким чином, щоб проектувальні площини перетиналися під […]

Read More

Складання технічних звітів

Posted on

Складання технічних звітів        12.1. Складання технічного звіту є завершальним видом робіт на об\’єкті.      12.2. Технічні звіти складають згідно з вимогами нормативних документів.      12.3. Технічні звіти повинні вміщувати дані про кожен з видів робіт, повністю характеризувати методи та якість виконаних робіт і всі особливості технології їх виконання.     […]

Read More

Створення цифрових та електронних топографічних планів

Posted on

Створення цифрових та електронних топографічних планів        11.1. Результати топографічних знімань можуть бути представлені у вигляді цифрового або електронного топографічного плану.      Цифровий топографічний план – це цифрова модель місцевості, що сформована з урахуванням законів картографічної генералізації у прийнятих для планів проекціях, розграфлення, системі координат та висот і записана на магнітних (оптичних) […]

Read More