Техніка безпеки та охорона праці.

Експлуатація технологічного
обладнання повинна провадитись відповідно до вимог
наступних нормативних документів:

 

1) ПУЭ-90 «Правила устройства
электроустановок»;

2) РД 34.21.122-87 «Инструкция
по устройству молниезащиты зданий и соору
жений;

3) НАПБ 01.010-83
(ППБО-104-83) «Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий
Госкомнефтепродукта »;

4) «Правила
пожежної безпеки в Україні», затверджені Наказом МНС України 19.10.2004 № 126,
зареєстровані в Міністерстві юстиції України 4 листопада 2004 року за №
1410/10009;

5) ОНТП-01-91 «Общесоюзные
нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта».

6) ДНАОП 0.00.-1.28-97 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті».

 

1. Обладнання комплексу повинно бути заземлено.

2. До роботи з обладнанням можуть бути допущені працівники,
які пройшли спеціальне навчання на ньому, інструктаж по техніці безпеки,
пожежної безпеки і мають дозвіл до самостійної роботи.

3. На кожному робочому місці повинна бути посадова
інструкція.

4. Кожне робоче місце повинне бути обладнане пожежним
інвентарем.

5. Ремонт обладнання та його налагоджування провадять
спеціалізовані бригади.

6. Протипожежні заходи необхідно виконувати відповідно до «Правила пожежної безпеки в Україні».

Установлювати автомобілі в
кількості, що перевищує норму, порушувати спосіб розстановки, зменшувати
відстань між транспортними засобами і елементами будівель забороняється.

Виробниче устаткування і робочі
місця розташовані з урахуванням безпечності та зручності при виконанні
технологічних операцій.

Усі робочі місця пов’язані з
небезпекою позначаються знаками безпеки.

 

Індивідуальні засоби захисту.

Усі робітники забезпечуються
індивідуальними засобами захисту.

При роботі в оглядових канавах,
підйомниках працівники забезпечуються в захисни
микасками. Спецодяг та взуття повинні відповідати ГОСТам і видаватися відповідно
до діючих норм. Керівник зобов’язан забезпечити прання та дезинфекцію
спецодягу. Зберігання засобів захисту передбачається у гардеробн
ій.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *