Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
052014 01

Правила приймання стічних вод абонентів у систему каналізації міста Києва

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Решения КМДА | Просмотров: 7 053

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 17 жовтня 2011 року №44/903

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 жовтня 2011 року № 1879


Правила приймання стічних вод абонентів у систему каналізації міста Києва

1.Загальні положення

1.1. Правила розроблені відповідно до статей 1, 2, 35, 38, 39, 42, 44, 70, 95, 99, 110, 111 Водного кодексу України (із змінами і доповненнями); статей 1-3, 5, 16, 19, 24, 31-35, 39-41, 47, 51, 68-70 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища” (із змінами і доповненнями); статей 30, 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні” (із змінами і доповненнями); статей 19, 20 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання”; пунків 1, 5, 8 розділу 1, пункту 21 розділу 3, пунктів 33, 34 розділу 6 Основних напрямків державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, затверджених постановою Верховної Ради України від 05.03.1998 № 188/98-ВР; Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465; Інструкції про встановлення та стягнення сплати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів та Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 № 37, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 26.04.2002 за № 402/6690 та за № 403/6691 відповідно; пунктів 1.2, 1.4, 2.3, розділів 3-5, 11-15 Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627.

1.2. Правила поширюються на організації, установи, підприємства усіх форм власності та фізичних осіб-підприєм-ців, що скидають всі види стічних вод у міську систему каналізації (крім балансоутримувачів житлового фонду та об’єктів соціально-культурного призначення, які не скидають стічні води технологічного та/або непобутового походження, або у яких немає орендарів чи інших суб’єктів, що скидають стічні води технологічного та/або непобутового походження).

1.3. Терміни, що вживаються у цих Правилах:

Абонент - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка уклала договір з Водоканалом на надання послуг з водопостачання та (або) водовідведення (крім балансоутримувачів житлового фонду та об’єктів соціально-культурного призначення, які не скидають стічні води технологічного та/або непобутового походження або у яких немає орендарів чи інших суб’єктів, що скидають стічні води технологічного та/або непобутового походження);

Акт - акт обстеження Контролюючих служб Водоканалу; арбітражний аналіз - аналіз проби стічних вод, який проводиться за ініціативою Абонента стосовно тих інгредієнтів, відносно концентрацій яких виникли розбіжності, і при якому аналізується контрольна проба;

випуск - каналізаційний трубопровід, яким стічні води Абонента випускаються за межі його території або у збірний колектор;

Водоканал - ПАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал”; державні Правила приймання - Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджені наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 № 37, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за № 403/6691;

державна Інструкція - Інструкція про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів, затверджена наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 № 37, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за №402/6690;

дренажні води - води, які профільтрувалися з певної території та відводяться за допомогою дренажних систем з метою пониження рівня ґрунтових вод;

Договір - договір на послуги з водопостачання та водовідведення;

Умови на скид - умови на скид стічних вод у міську каналізацію;

контрольний колодязь - колодязь на каналізаційному випуску Абонента безпосередньо перед приєднанням до міської каналізації, які знаходяться на балансі Водоканалу або на балансі Абонента, у разі приєднання субабонента до мереж Абонента (контрольний колодязь повинен знаходитись за межами об’єкта Абонента або в іншому місці за погодженням Водоканалу і призначений для контролю за скиданням стічних вод та відключення Абонента від системи міської каналізації);

контролюючі служби - Державна екологічна інспекція в м. Києві, Київська міська санітарно-епідеміологічна станція, ПАТ "АК "Київводоканал”; міська каналізація - система каналізації м. Києва; локальні очисні споруди - споруди для очищення стічних вод окремого Абонента, його території до відповідних вимог;

нормативно чисті води - води, які після охолодження технологічного обладнання скидаються до системи міської каналізації;

об’єкт - окремо розташована територія Абонента, автономна з огляду на водопостачання та водовідведення і така, що віднесена до однієї групи водоспоживання;

Правила користування - Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627;

проба - об’єм стічної води, який відбирається Контролюючою службою для визначення її складу та властивостей;

разова проба - окрема, довільно взята (відносно часу та контрольного колодязя) проба з об’єму стічної води Абонента;

розрахунковий період - період, зазначений у рахунку, що виставлений Водоканалом, за який Абоненту нарахована плата за послуги з водопостачання і водовідведення;

розрахунок - авизначення величини плати за скид до міської каналізації стічних вод з порушенням вимог цих Правил;

систематичні порушення вимог Правил - два і більше випадків порушення вимог цих Правил Абонентом протягом шести календарних місяців;

стічні води - усі види стічних вод, що утворилися внаслідок діяльності Абонента (з урахуванням субабонентів) після використання води в усіх системах водопостачання (господарсько-питного, технічного, гарячого водопостачання тощо), а також поверхневі та дощові води з території Абонента (з урахуванням субабонентів);

субабонент - суб’єкт господарювання, який скидає стічні води в міську каналізацію через мережі Абонента за укладеною з ним угодою та за погодженням Водоканалу.

1.4. Правила спрямовані на запобігання порушенням у роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод Абонентів.

1.5. Правила встановлюють вимоги до Абонентів, які скидають стічні води до міської каналізації, регламентують взаємні права та обов’язки Абонентів і Водоканалу, порядок визначення величини плати за скидання стічних вод у міську каналізацію, порядок контролю за виконанням цих Правил, відповідальність та засоби впливу за їх порушення.

1.6. Контроль за виконанням Абонентами цих Правил здійснюють Контролюючі служби.

1.7. Стічні води можуть бути прийняті у міську каналізацію, якщо мережі та споруди Абонента побудовані відповідно до проекту, розробленого згідно з виданими Водоканалом технічними умовами (далі - ТУ) на приєднання до міської каналізації, прийняті в експлуатацію згідно з вимогами Державних будівельних норм, Абонентом одержані Умови на скид та укладений Договір на послуги водопостачання та водовідведення.

1.8. Для усіх Абонентів, що скидають стічні води в систему каналізації міста, встановлюються єдині нормативи допустимих концентрацій (далі - ДК) забруднюючих речовин.

1.9. Встановлення кожному конкретному Абоненту режиму та нормативів ДК забруднюючих речовин у міську каналізацію, а також надання висновку щодо відповідності фактичних показників якості стічних вод допустимим належить виключно до компетенції Водоканалу.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

032014 09

Порядок підготовки дозволів на проектування та реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт об’єктів, перепланування квартир та нежилих приміщень

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Решения КМДА | Просмотров: 4 467

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Головного управління містобудування, 
архітектури та дизайну міського середовища
від 30 січня 2010 року № 59

Порядок підготовки дозволів на проектування та реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт об’єктів, перепланування квартир та нежилих приміщень, інших вбудовано-прибудованих приміщень, опорядження фасадів, встановлення антен стільникового (мобільного) зв’язку та переведення жилого будинку (житлового приміщення) до нежитлового фонду у місті Києві

І. Загальні положення
1.1. Даний порядок розроблено відповідно до законів України "Про столицю України — місто — герой Київ”, "Про звернення громадян”, "рішення Київської міської ради "Про внесення змін до Правил забудови міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 27.01.2005” від 27.11.2009 № 734/2803.
1.2. До документів, на які поширюється даний Порядок, відноситься:
1.2.1. Проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про надання дозволу на проектування та реконструкцію окремих частин будівлі, споруди (у разі зміни функцій житлового приміщення на нежитлові, виробничі та навпаки, зміни техніко-економічних показників), в тому числі на реконструкцію горищ з влаштуванням мансард, технічного поверху, реконструкцію цокольного, першого поверху, підвалу, влаштування окремого власного входу з вулиці до нежитлового приміщення.
1.2.2. Проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про надання дозволу на ремонт, реставрацію з пристосуванням пам’яток культурної спадщини національного місцевого значення.
1.2.3. Проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про надання дозволу на капітальний ремонт окремих частин будинків, споруд (фасадів, покрівель, горищ, балконів, лоджій, цокольних і перших поверхів, підвалів).
1.2.4. Проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про надання дозволу на опорядження фасадів.
1.2.5. Проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про надання дозволу на переведення жилого будинку, жилого приміщення у нежилі з одночасним влаштуванням окремого власного входу з вулиці до нежилих приміщень.
1.2.6. Дозвіл Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на перепланування квартир та нежилих приміщень (додаток № 1 до Порядку).
1.2.7. Дозвіл Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на встановлення антен стільникового (мобільного) зв’язку (додаток № 2 до Порядку).
II. Перелік документів, що подаються замовником до Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, необхідних для отримання відповідних дозволів.
2.1. Замовник звертається до Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) із заявою до відділу документального забезпечення з одночасним наданням наступних документів, завірених належним чином:
2.2. Для отримання дозволу на проектування та реконструкцію окремих частин будівлі, споруди (у разі зміни функцій житлового приміщення на нежитлові, виробничі або навпаки, зміни техніко-економічних показників), в тому числі на реконструкцію горищ з влаштуванням мансард, технічного поверху, реконструкцію цокольного, першого поверху, підвалу, влаштування окремого власного входу з вулиці до нежитлового приміщення:
—  правовстановлюючі документи, зареєстровані у комунальному підприємстві "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна” (далі — БТІ) та їх посвідчені копії на будинок (його частину), якщо об’єкт нерухомого майна зареєстровано на праві власності, та документи про право користування, якщо об’єкт нерухомого майна не зареєстровано на праві власності;
—  згода балансоутримувача будинку (оригінал);
—  згода співвласників будинку на проведення таких робіт;
—  відомості про державну реєстрацію (для юридичних осіб свідоцтво про державну реєстрацію, статут, витяг з 
ЄДРПОУ, нотаріально засвідчені, та інше);
—  паспортні дані (для фізичних осіб);
—  копія технічного паспорту БТІ на нерухоме майно;
—  перед проекти і пропозиції;
—  ситуаційний план (схема розташування об’єкта в системі міста);
—  фотофіксація об’єкта;
—  висновок комунальної організації "Центр містобудування та архітектури”, який містить розрахунок потреби району в закладах громадського обслуговування (стосується нежитлових приміщень);
—  топографо-геодезична зйомка М: 2000, у разі необхідності, на якій позначається ситуаційна схема ділянки (території) з нанесеними червоними лініями, магістральними мережами, межами історико-культурних заповідників, зонами охорони пам’яток культурної спадщини, природоохоронними зонами, межами земельної ділянки (території), оригінал;
2.2.1. Для підготовки відповідного проекту розпорядження Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, у разі необхідності, може витребувати:
— викопіювання з чергового кадастрового плану (витяг з бази даних державного земельного кадастру), до якого додаються найменування землекористувачів (землевласників) у межах території проектування та ділянок, що межують з такою територією, з реквізитами документів, що стосуються земельних відносин;
—  викопіювання з топографо-геодезичної зйомки М 1:500 з визначенням схеми меж проектування з орієнтовною площею, нанесеними інженерними мережами та спорудами та їх охоронними зонами;
—  висновок Головного управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) — стосовно дотримання умов охорони навколишнього середовища (у разі необхідності);
—  висновок спеціально уповноваженого органу охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) — стосовно належності ділянки або об’єкта до переліку пам’яток культурної спадщини, розташування в межах зон охорони пам’яток, історичних ареалів та можливості проведення зазначених робіт;
—  висновки профільних (галузевих) управлінь виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), установ та організацій — стосовно інших питань, пов’язаних з функціональним призначенням об’єкта та інше.
2.2.2. Проектна документація на реконструкцію розробляється на підставі відповідного розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про проектування та реконструкцію, вихідних даних, наданих відповідно до вимог Правил забудови міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 27.01.2005 № 11/2587.
2.2.3. Проектна документація на реконструкцію об’єктів погоджується Головним управлінням містобудування архітектури та дизайну міського середовища, іншими службами та ресурсопостачальними організаціями відповідно до вимог Правил забудови міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 27.01.2005 № 11/2587, підлягає комплексній державній експертизі, крім об’єктів, визначених Переліком об’єктів, для затвердження яких комплексний висновок державної експертизи не є обов’язковим, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 08.04.2009 № 145.
2.3. Для отримання дозволу на реставрацію, ремонт з пристосуванням пам’яток культурної спадщини національного, місцевого значення:
— правовстановлюючі документи, зареєстровані комунальним підприємством "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна” та їх посвідчені копії на будинок (його частину), якщо об’єкт нерухомого майна зареєстровано на праві власності та документи про право користування, якщо об’єкт нерухомого майна не зареєстровано на праві власності (нотаріально засвідчена); 
— згода балансоутримувача будинку (оригінал);
— згода співвласників будинку на проведення таких робіт, засвідчена у порядку передбаченому чинним законодавством України (оригінал);
— відомості про державну реєстрацію (для юридичних осіб свідоцтво про державну реєстрацію, статут, витяг з бази даних ЄДРПОУ, нотаріально посвідчені); паспортні дані (для фізичних осіб); копія технічного паспорту, виготовленого БТІ; передпроектні пропозиції; фотофіксація об’єкта;
— висновок Міністерства культури і туризму України, висновок спеціально уповноваженого органу охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) — стосовно належності ділянки (території) або об’єкта нерухомого майна до переліку пам’яток культурної спадщини, розташування в межах зон хорони пам’яток, історичного ареалу;
— топографо-геодезична зйомка М: 2000, на якій позначається ситуаційна схема ділянки (території) з нанесеними червоними лініями, магістральними мережами, межами історико-культурними заповідниками, зонами охорони пам’яток культурної спадщини, природоохоронними зонами, межами земельної ділянки (території).
2.3.1. Для підготовки відповідного проекту розпорядження Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища у разі необхідності може витребувати:
— висновок Головного управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) — стосовно дотримання умов охорони навколишнього середовища;
—  викопіювання з чергового кадастрового плану (витяг з бази даних державного земельного кадастру), до якого додаються найменування землекористувачів (землевласників) у межах території проектування та земельних ділянок, що з нею межують, реквізитами документів, що регулюють відповідні земельні відносини;
—  викопіювання з топоірафо-геодезичної зйомки М 1:500 з визначенням схеми меж проектування з орієнтовною площею, нанесеними інженерними мережами та спорудами та їх охоронними зонами;
—  висновки профільних (галузевих) управлінь виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), установ та організацій — стосовно інших питань, пов’язаних з функціональним призначенням об’єкта та інше.
2.3.2. Проектна документація на реставрацію, ремонт, пристосування розробляється на підставі відповідного розпорядження виконавчого органу Київської міської державної адміністрації) про проектування та реставрацію, вихідних даних, наданих відповідно до вимог Правил забудов міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 27.01.2005 № 11/2587.
2.3.3. Проектна документація на реставрацію, ремонт з пристосуванням об’єктів погоджується Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, Міністерством культури і туризму України, спеціально уповноваженим органом охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), іншими службами та ресурсопостачальними організаціями відповідно до вимог Правил забудов міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 27.01.2005 № 11/2587, підлягає комплексній державній експертизі, крім об’єктів, визначених Переліком об’єктів для затвердження проектів будівництва яких, комплексний висновок державної експертизи не є обов’язковим, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 08.042009 № 145.
2.4. Для отримання дозволу на капітальний ремонт окремих частин будинків (фасадів, покрівель, горищ, балконів, лоджій цокольних і перших поверхів, підвалів):
—  правовстановлюючі документи, зареєстровані комунальним підприємством "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна” та їх посвідчені копії на будинок (його частину), якщо об’єкт нерухомого майна зареєстровано на праві власності та документи про право користування, якщо об’єкт нерухомого майна не зареєстровано на праві власності (нотаріально засвідчені);
—  згода балансоутримувача будинку (оригінал);
—  згода співвласників будинку на проведення таких робіт;
—  відомості про державну реєстрацію (для юридичних осіб свідоцтво про державну реєстрацію, статут, витяг з бази даних ЄДРПОУ);
—  паспортні дані (для фізичних осіб);
—  копія технічного паспорту на нерухоме майно, виготовленого БТІ;
—  коротка характеристика щодо намірів замовника; топографо-геодезична зйомка М 1: 2000, на якій позначається ситуаційна схема ділянки (території) з нанесеними червоними лініями, магістральними мережами, межами історико-культурними заповідниками, зонами охорони пам’яток культурної спадщини, природоохоронними зонами, межами земельної ділянки (території) для цокольних поверхів підвалів;
2.4.1. Для підготовки відповідного проекту розпорядження Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, у разі необхідності, може витребувати:
—  висновок спеціально уповноваженого органу культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) — стосовно належності ділянки (території) або об’єкта до переліку пам’яток культурної спадщини, розташування в межах зон охорони пам’яток, історичних ареалів;
—  викопіювання з чергового кадастрового плану (витяг з бази даних державного земельного кадастру), до якого додаються найменування землекористувачів (землевласників) у межах території проектування та ділянок, що межують з такою територією, з реквізитами документів, що регулюють земельні відносини;
—  викопіювання з топографо-геодезичної зйомки М 1:500 з визначенням схеми меж проектування з орієнтовною площею, нанесеними інженерними мережами, спорудами та їх охоронними зонами для цокольних поверхів підвалів;
—  висновки профільних галузевих управлінь виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), установ та організацій — стосовно інших питань, пов’язаних з функціональним призначенням об’єкта та інше.
2.4.2. Проектна документація на капітальний ремонт окремих частин будівлі розробляється на підставі відповідного розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та погоджується спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури відповідної районної у місті Києві державної адміністрації відповідно до повноважень, в термін, що не перевищує одного місяця з дня надання замовником всіх необхідних документів.
2.5. Для отримання дозволу на опорядження фасаду:
—  правовстановлюючі документи, зареєстровані комунальним підприємством "Київське міське бюро технічної Інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна” та їх посвідчені копії на будинок (його частину), якщо об’єкт нерухомого майна зареєстровано на праві власності та документи про право користування, якщо об’єкт нерухомого майна не зареєстровано на праві власності (нотаріально засвідчена);
—  згода балансоутримувача будинку (оригінал);
—  згода співвласників будинку на проведення таких робіт, засвідчена у порядку передбаченому чинним законодавством України (оригінал);
—  відомості про державну реєстрацію (для юридичних осіб свідоцтво про державну реєстрацію, статут, витяг з бази даних ЄДРПОУ);
—  паспортні дані (для фізичних осіб);
—  копія технічного паспорту виготовленого БТІ;
—  фотофіксація об’єкта;
—  коротка характеристика щодо намірів замовника;
—  передпроектні пропозиції;
—  топографо-геодезична зйомка М 1:2000, на якій позначається ситуаційна схема розміщення земельної ділянки (території) з нанесеними червоними лініями, магістральними мережами, межами історико-культурних заповідників, зонами охорони пам’яток культурної спадщини, природоохоронними зонами, межами земельної ділянки (території).
2.5.1. Для підготовки відповідного проекту розпорядження, Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, у разі необхідності, може витребувати:
—  висновок спеціально уповноваженого органу охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) — стосовно належності ділянки (території) або об’єкта до переліку пам’яток культурної спадщини, розташування в межах зон охорони пам’яток, історичних ареалів та можливості проведення зазначених робіт;
—  висновки профільних (галузевих) управлінь виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), установ та організацій — стосовно інших питань пов’язаних з функціональним призначенням об’єкта, а також інші відповідні матеріали (документи), що є необхідними для підготовки відповідного розпорядження.
2.5.2. Утримання, ремонт, реконструкція, реставрація фасадів будинків та споруд на території міста Києва, здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого рішенням Київської міської ради від 27.11.2003 № 220/1094.
2.6. Для отримання дозволу на переведення жилого будинку, жилого приміщення у нежилі з одночасною реконструкцією першого поверху та влаштуванням окремого власного входу з вулиці до нежилих приміщень:
—  правовстановлюючі документи, зареєстровані комунальним підприємством "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна” та їх посвідчені копії на будинок (його частину), якщо об’єкт нерухомого майна зареєстровано на праві власності та документи про право користування, якщо об’єкт нерухомого майна не зареєстровано на праві власності (нотаріально посвідчені);
—  копія технічного паспорту;
—  згода балансоутримувача будинку (оригінал);
—  згода співвласників будинку на переведення жилого приміщення до нежилого фонду;
—  фотофіксація об’єкта;
—  передпроектні пропозиції щодо влаштування окремого входу;
—  довідка форми — 3 (з місця реєстрації власника та за адресою приміщення, що переводиться до нежитлового фонду);
—  довідка балансоутримувача про відсутність заборгованості по квартирній платі та комунальним послугам;
—  відомості про державну реєстрацію (для юридичних осіб свідоцтво про реєстрацію, статут, витяг з бази даних ЄДРПОУ);
—  паспортні дані (для фізичних осіб);
—  висновок комунальної організації "Центр містобудування та архітектури”, який містить розрахунок потреби відповідного району в закладах громадського обслуговування;
—  топографо-геодезична зйомка М 1: 2000, на якій позначається ситуаційна схема ділянки (території) з нанесеними червоними лініями, магістральними мережами, межами історико-культурними заповідниками, зонами охорони пам’яток культурної спадщини, природоохоронними зонами, межами земельної ділянки (території);
— викопіювання з топографо-геодезичної зйомки М 1:500 з визначенням схеми меж проектування з орієнтовною площею, нанесеними інженерними мережами, спорудами та їх охоронними зонами.
2.6.1. Для підготовки відповідного проекту розпорядження, Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, у разі необхідності, може витребувати висновки профільних (галузевих) управлінь виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), установ та організацій — стосовно інших питань, пов’язаних з функціональним призначенням об’єкта.
2.6.2. У разі переведення жилого будинку (приміщення) непридатного для проживання до нежилого (ст. 7 Житлового кодексу України), власник жилого будинку (приміщення) подає додатково Акт міжвідомчої комісії про обстеження жилого будинку (жилого приміщення).
2.6.3. Обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання жилих будинків, жилих приміщень непридатними для проживання здійснюється відповідно до Положення, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 26.04.1984 № 189.
2.6.4. Переведення жилого будинку (приміщення) до нежитлового фонду проводиться у випадках передбачених чинним законодавством України.
2.6.5. Переведення придатних для проживання жилих будинків і жилих приміщень у будинках комунальної власності у нежилі, як правило, не допускається. У виняткових випадках переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі, може здійснюватись за розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Не допускається переведення жилого приміщення жилого будинку у нежиле для потреб промислового характеру.
2.6.6. Переведення жилих приміщень державної, комунальної, приватної форми власності у нежилі, допускається у разі, якщо такі приміщення розташовані у цокольних, підвальних, напівпідвальних, перших та других поверхах жилих будинків, які мають окремий вихід, або мають можливість влаштування окремого входу та за згодою власників жилого будинку.
2.7. Для отримання дозволу на перепланування квартир та нежилих приміщень:
—  правовстановлюючі документи, зареєстровані комунальним підприємством "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна” та їх посвідчені копії на будинок (його частину), якщо об’єкт нерухомого майна зареєстровано на праві власності та документи про право користування, якщо об’єкт нерухомого майна не зареєстровано на праві власності (нотаріально посвідчені);
—  довідка балансоутримувача будинку про відсутність заборгованості по квартирній платі замовника (власника, користувача);
— згода всіх співвласників (власників), а також повнолітніх мешканців квартири (нежилого приміщення), які на правових підставах, передбачених чинним законодавством України, володіють, користуються, розпоряджаються відповідним нерухомим майном (житлового чи нежитлового фонду), засвідчена у встановленому порядку (нотаріально засвідчена);
—  довідка форми — 3;
—  копія технічного паспорту виготовленого БТІ;
—  згода балансоутримувача будинку;
—  фотофіксація фасаду (для влаштування балкону консольного типу);
—  згода сусідів, які проживають на поверсі вище та нижче на один поверх, а для першого та останніх поверхів, згода сусідів, що проживають зліва та справа;
(Примітка: "сусіди” — особи, за якими па праві приватної (спільної, часткової) власності закріплено відповідне нерухоме майно, а також особи, що на правових підставах користуються (оренда тощо) відповідним нерухомим майном житлового фонду (нежитлового фонду);
—  передпроектні пропозиції;
—  висновок (аналіз) комунальної організації "Центр містобудування та архітектури” щодо можливості реалізації передпроектних пропозицій перепланування квартир(и) (нежитлових приміщень) та можливого впливу конструктивних (архітектурних) рішень по переплануванню на об’єкт містобудування (споруду, будівлю).
2.7.1. Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, у разі необхідності, може витребувати:
—  висновки профільних (галузевих) управлінь виконавчого органу Київської "міської ради (Київської міської державної адміністрації), установ та організацій — стосовно інших питань, пов’язаних функціональним призначенням об’єкта та інше.
2.7.2. Проектна документація на перепланування квартир(и) (нежилих приміщень) розробляється на підставі дозволу Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища (додаток № 1 до Порядку) і погоджується спеціально уповноваженим місцевим органом містобудування, архітектури відповідної районної у місті Києві державною адміністрацією, в установленому порядку.
(Примітка: склад та форма погодження (документа) районної у місті Києві державної адміністрації, проектної документації на перепланування квартир(и) (нежитлового приміщення) визначається відповідними районними у місті Києві державними адміністраціями, згідно з чинним законодавством України.
2.7.3. Прийняття в експлуатацію квартир та нежитлових приміщень в багатоквартирних житлових будинках (нежитлових будинках) після їх перепланування здійснюється комісіями, які створюються відповідними районними у місті Києві державними адміністраціями.
2.8. Для отримання дозволу на встановлення антен стільникового (мобільного) зв’язку:
—  правовстановлюючі документи, зареєстровані комунальним підприємством "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна” та їх посвідчені копії на будинок (його частину), якщо об’єкт нерухомого майна зареєстровано на праві власності та документи про право користування, якщо об’єкт нерухомого майна не зареєстровано на праві власності;
—  технічний паспорт на відповідне обладнання з висновком Київської міської санітарно-епідеміологічної станції щодо можливості його встановлення;
—  фотофіксація об’єкта;
—  згода балансоутримувача будівлі (оригінал);
—  відомості про державну реєстрацію (для юридичних осіб, свідоцтво про державну реєстрацію, статут, витяг з бази даних ЄДРПОУ);
— викопіювання з чергового кадастрового плану (витяг з бази даних державного земельного кадастру), до якого додаються найменування землекористувачів (землевласників) у межах території проектування та ділянок, що межують з такою територією, з реквізитами документів, що регулюють земельні відносини.
2.8.1. Для підготовки відповідного дозволу Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, у разі необхідності, може витребувати висновки профільних (галузевих) управлінь виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), установ та організацій — стосовно інших питань, пов’язаних з функціональним призначенням об’єкта, та інше.
2.8.2. Встановлення зазначеного обладнання здійснюється спеціалізованими організаціями, які мають відповідну ліцензію.
III. Порядок розгляду документів в структурних підрозділах Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища.
3.1. Відділ документального забезпечення протягом 
3 робочих днів здійснює попередній розгляд документів та готує пропозиції керівництву щодо складу виконавців згідно із Положенням про Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та цього Порядку.
3.2. Відповідні матеріали направляються для розгляду та підготовки проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), або дозволу Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до відділу підготовки розпорядчих документів в режимі єдиного вікна управління дозвільної документації та організаційно-правових питань.
3.3. Відділ підготовки розпорядчих документів в режимі єдиного вікна управління дозвільної документації та організаційно-правових питань протягом 14 робочих днів узагальнює матеріали та готує проект відповідного розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) або дозвіл Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). У разі відсутності необхідних матеріалів для підготовки відповідних дозволів (проектів розпоряджень) ~ ґрунтовну відповідь та роз’яснення щодо подальшого опрацювання питання.
3.4. Підготовлений проект розпорядження, або дозвіл до подання на підпис заступнику начальника Головного управління протягом 10 робочих днів погоджується із структурними підрозділами:
— Управлінням розвитку міста;
— Управлінням інженерного обладнання і підготовки території;
— Відділом з юридичних питань.
3.5. Подання проекту розпорядження підписується начальником відділу з юридичних питань та заступником начальника Головного управління. Дозвіл на перепланування квартир та нежилих приміщень, а також на встановлення антен стільникового (мобільного) зв’язку підписується заступником начальника Головного управління.
3.6. Після підписання подання проекту розпорядження заступником начальника Головного управління, він реєструється та відповідно до Регламенту виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 29.01.2002 № 1970, направляється до управління організаційно-аналітичного та правового забезпечення діяльності Київського міського голови.
3.7. Після підписання відповідного дозволу заступником начальника Головного управління, він реєструється та видається замовнику.
3.8. Після підписання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) або дозволу Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, відповідні матеріали зберігаються у відділі підготовки розпорядчих документів в режимі єдиного вікна управління дозвільної документації та організаційно-правових питань.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.