Порядок оформлення приймання стічних вод у міську каналізацію м. Києва
3.1. Приєднання Абонентів до міської каналізації
3.1.1. Приєднання Абонентів до міської каналізації здійснюється згідно з вимогами Правил користування.
3.1.2. Водоканал приймає рішення про приймання стічних вод в міську каналізацію від об’єктів, що реконструюються та будуються тільки за наявності у Абонента позитивного висновку Державної екологічної експертизи Державного управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві (далі – ДУОНПС в м. Києві);
3.1.3. При прийнятті рішення для діючих Абонентів та для тих, що реконструюються або будуються, враховується:
запровадження технологічних процесів, які дозволять зменшити кількість забруднених стічних вод та фактичну концентрацію (Сф) забруднюючих речовин;
обов’язкове влаштування систем оборотного водопостачання (крім Абонентів з побутовими стічними водами); попереднє очищення стічних вод на ЛОС; спільне попереднє очищення стічних вод цього об’єкта з стічними водами інших об’єктів на спільних для кількох Абонентів каналізаційних очисних спорудах (далі – КОС);
обробка осадів КОС і вирішення питання про місце їх за-хоронення або утилізації.
3.1.4. При реконструкції, розширенні або будівництві об’єкта майбутній Абонент зобов’язаний:
одержати в Водоканалі ТУ;
розробити та погодити з Водоканалом проектну документацію;
після закінчення будівництва або реконструкції здати каналізаційні мережі та споруди об’єкта в експлуатацію згідно з вимогами Державних будівельних норм;
надати до Водоканалу акт вводу в експлуатацію каналізаційних мереж та споруд об’єкта;
отримати у Водоканалі Умови на скид; укласти з Водоканалом Договір на водопостачання та во-довідведення.
3.1.5. При систематичному скиданні понаднормативних забруднень Водоканал має право вимагати від Абонента, який скидає стічні води після технологічного використання, будівництва КОС або реконструкції ЛОС.
3.2. Укладення договорів про приймання стічних вод у міську каналізацію
3.2.1. Договір на приймання стічних вод у міську каналізацію укладається одночасно з договором на постачання питної води з міського водопроводу.
3.2.2. Договір розробляє Водоканал з урахуванням вимог цих Правил та Правил користування.
3.2.3. У виняткових випадках, коли Абонент не може забезпечити виконання вимог цих Правил за деякими показниками, він звертається до Водоканалу з обґрунтованим проханням про приймання наднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрацій та наданням графіка виконання заходів доведення якості та режиму їх скиду до вимог Правил.
Водоканал розглядає подані матеріали у 15-денний термін і приймає рішення про можливість укладення договору про приймання наднормативно забруднених стічних вод.
У договорі про приймання наднормативно забруднених стічних вод встановлюються тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин; сумарний коефіцієнт кратності до встановленого нормативу плати за скид наднормативних забруднень та розрахована вартість приймання 1 куб. м стічних вод Абонента згідно з додатком 1.
3.2.4. При виявленні перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в договорі про приймання наднормативно забруднених стічних вод додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється Абонентом з коефіцієнтом кратності, що визначається Водоканалом відповідно до Державної Інструкції, але замість встановлених ДК беруть тимчасово погоджені концентрації, зазначені в договорі про приймання наднормативно забруднених стічних вод.
3.3. Умови на скид стічних вод
3.3.1. Абоненти зобов’язані отримати у Водоканалі Умови на скид згідно з додатком 2.
3.3.2. Для отримання Умов на скид Абонент повинен звернутись до Водоканалу для їх оформлення та надати наступні документи:
письмовий запит (у разі подовження Умов на скид – за один місяць до закінчення строку дії попередніх);
генплан Абонента у Масштабі 1:500 з нанесеною каналізаційною мережею, затверджений керівником Абонента та завірений печаткою, у двох примірниках;
паспорт водного господарства, до якого входять:
а) загальні відомості про Абонента;
б) пояснювальна записка;
в) нормативні розрахунки водоспоживання та водовідве-дення;
г) баланс водоспоживання та водовідведення;
д) розшифровка стічних вод;
е) акт розмежування балансової належності каналізаційних мереж;
є) дані про ЛОС та/або КОС;
ж) перелік субабонентів;
з) дані про утилізацію осадів КОС, їх зберігання згідно з паспортом місця видалення відходів (МВВ) та їх вивезення;
и) інші документи, що пов’язані зі скиданням стічних вод Абонента.
3.3.3. Водоканал в місячний строк з моменту отримання необхідних документів розглядає їх і видає Умови на скид.
3.3.4. Умови на скид видаються на один рік.
3.3.5. Якщо Абонентом заявлено про відсутність змін у його водовідведенні Умови на скид на наступний рік подовжуються. Абонент повинен звернутися до Водоканалу із письмовим запитом про подовження Умов на скид за один місяць до закінчення строку їх дії.
3.3.6. Для балансоутримувачів житлового фонду та об’єктів соціально-культурного призначення, які не скидають стічні води технологічного та/або непобутового походження, або у яких немає орендарів чи інших суб’єктів, що скидають стічні води технологічного та/або непобутового походження, а також для об’єктів Водоканалу Умови на скид не потрібні.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *