ПОЛОЖЕННЯ про фінансування житла за кошти міського бюджету та кошти населення

Затверджено наказом Головного управління житлового забезпечення від 30 вересня 2003 року за № 259 
Зареєстровано в Київському міському управлінні юстиції 16 жовтня 2003 року за № 70/556

ПОЛОЖЕННЯ
про фінансування житла за кошти міського бюджету та кошти населення
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення розроблено відповідно до ст. 47 Конституції України, ст. ст. 31, 42, 43, 45, 46, 48 Житлового Кодексу Української РСР, ст. ст. 41, 153, 161, 162, 167 Цивільного кодексу України, Закону України \”Про інвестиційну діяльність\”, п. п. 3 п. \”а\” ч. 1 ст. 30, п. п. 1 п. \”а\” ч. 1 ст. 31 Закону України \”Про місцеве самоврядування в Україні\”, розпорядження Президента України \”Про заходи щодо залучення коштів населення для будівництва житла\” від 04.06.1996 № 136/96-рп, рішення Київської міської ради \”Про утворення виконавчого органу Київської міської ради та затвердження його структури і загальної чисельності\” від 20.06.2002 № 28/28, Положення про Головне управління житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого рішенням Київської міської ради від 10.07.2003 № 584/744, враховуючи доручення Кабінету Міністрів України від 21.08.1999 № 10908/80 та лист Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 10.08.1999 № 12/5-344, з метою забезпечення житлом громадян, які перебувають на квартирному обліку і користуються правом позачергового або першочергового забезпечення житлом та для тих, які тривалий час перебувають на загальній черзі квартирного обліку.
1.2. Це Положення регулює загальний порядок придбання житла громадянами, які перебувають на квартирному обліку і користуються правом позачергового або першочергового забезпечення житлом та для тих, які тривалий час перебувають на загальній черзі квартирного обліку та сплатили 50% вартості житла.
1.3. Правом на придбання житла відповідно до цього Положення користуються громадяни, які згідно із законодавством визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку, а саме:
— громадяни, які користуються правом позачергового забезпечення житлом;
— громадяни, які користуються правом першочергового забезпечення житлом;
— громадяни, які тривалий час перебувають на загальній черзі квартирного обліку.
1.4. Відповідно до ст. 48 Житлового Кодексу Української РСР жилі приміщення надаються у розмірах не менше норми жилої площі, визначеної чинним законодавством України. При цьому враховується жила площа у жилому будинку (квартирі), що перебуває у приватній власності громадян.
При бажанні громадян, вони можуть отримати квартиру більшої площі, яка надається із розрахунку не більше однієї кімнати на кожного члена сім’ї з врахуванням жилої площі, що перебуває у його власності.
II. ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛА
2.1. Київська міська рада щорічно затверджує Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва, відповідно до якої формується Програма капітальних вкладень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Ці програми визначають обсяг загальної площі жилих будинків, які фінансуються за рахунок міського бюджету та кошти населення, та їх адреси.
2.2. Враховуючи Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва та Програму капітальних вкладень, виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) за поданням Головного управління житлового забезпечення видає розпорядження про будівництво конкретних жилих будинків, які фінансуються із розрахунку 50% — за рахунок спеціального фонду міського бюджету та 50% — за кошти населення.
2.3. Відповідно до Закону України \”Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти\” за результатами тендеру Головне управління житлового забезпечення визначає проектну і генпідрядну організацію та собівартість спорудження 1 кв. м житла, що будується за рахунок міського бюджету та кошти населення.
2.4. Виходячи із вартості будівництва 1 кв. м житла передбачається фінансування жилого будинку із розрахунку — 50% за рахунок коштів бюджету розвитку м. Києва.
2.5. За рахунок коштів населення здійснюються розробка проектно-кошторисної документації та початок будівельних робіт у поточному році. Бюджетні кошти спрямовуються на завершення будівництва та введення будинку в експлуатацію.
2.6. Громадяни-інвестори фінансують будівництво житла у 2 етапи:
— 1 етап — до введення будинку в експлуатацію у визначений інвестиційною угодою термін 45% вартості квартири, виходячи з вартості 1 кв. м загальної площі;
— 2 етап — протягом 10 банківських днів після вводу будинку в експлуатацію сплачується різниця між 50% фактичної вартості квартири з урахуванням уточненої її загальної площі по обмірам Бюро технічної інвентаризації та раніше перерахованою сумою.
III. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ УГОД
3.1. Головне управління житлового забезпечення щорічно встановлює кількість квартир, які фінансуються за рахунок міського бюджету та кошти населення, для районних у м. Києві державних адміністрацій, головних управлінь, управлінь виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій, та доводить до їх відома.
3.2. Районні у м. Києві державні адміністрації згідно кількості квартир, встановленої Головним управлінням житлового забезпечення відповідно до п. 3.1 цього Положення, формують у встановленому порядку списки громадян, які перебувають на квартирному обліку і користуються правом позачергового або першочергового забезпечення житлом та тих, які тривалий час перебувають на загальній черзі квартирного обліку, і погодились сплатити половину вартості квартир, та передають зазначені списки Головному управлінню житлового забезпечення.
3.3. Головні управління, управління Київської міської державної адміністрації, підприємства, установи, організації згідно кількості квартир, встановленої Головним управлінням житлового забезпечення відповідно до п. 3.1 цього Положення, формують списки працівників, які включені до контрольних списків відповідних управлінь, підприємств, установ та організацій і погодились сплатити половину вартості квартир, та передають зазначені списки Головному управлінню житлового забезпечення.
3.4. Після прийняття розпорядження Київської міської державної адміністрації про будівництво будинку з фінансуванням із розрахунку 50% вартості — за кошти міського бюджету; 50% вартості — за кошти населення Головне управління житлового забезпечення:
— видає наказ, в якому встановлюється вартість 1 кв. м житла у будинку для населення. Крім цього, у вартість включаються витрати у розмірі 2% Головного управління житлового забезпечення на надання послуг по підготовці інвестиційних документів (відповідно до Положення про порядок продажу квартир у місті Києві, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 18.04.96 № 572), а також витрати у розмірі 2% на службове житло;
— контролює надходження списків черговиків квартирного обліку з відповідних управлінь, підприємств, установ та організацій, а також списків черговиків квартирного обліку, затверджених житловими комісіями райдержадміністрацій.
3.5. Головне управління житлового забезпечення, або за його дорученням ДГО \”Житло-інвест\” протягом 10 днів після надання списків, передбачених в п. п. 3.2, 3.3 цього Положення, укладає з громадянами інвестиційні угоди про порядок оплати 50% вартості квартир та надання конкретних квартир у жилих будинках, що будуються за кошти міського бюджету та кошти населення.
У разі фінансування квартири підприємством, установою або організацією за місцем роботи громадянина, укладається додаткова трьохстороння угода, яка передбачає умови та порядок фінансування сторонами квартири.
3.6. Для укладання інвестиційної угоди громадяни-інвестори подають до Головного управління житлового забезпечення наступні документи:
— паспорт (подається особисто);
— свідоцтво про народження дитини;
— довідку з місця проживання про склад сім’ї та реєстрацію (форма № 3);
— довідку про перебування на квартирному обліку.
3.7. Після уточнення загальної площі збудованої квартири по обмірам Бюро технічної інвентаризації та визначення остаточної вартості квартири інвестори додатково вносять на рахунок Головного управління житлового забезпечення кошти у розмірі, обумовленому у додатковій угоді.
3.8. У разі розірвання інвестиційної угоди з ініціативи інвестора або у разі розірвання угоди у зв’язку з невиконанням інвестором умов угоди, Головне управління житлового забезпечення повертає інвестору отримані від інвестора кошти протягом місяця (за винятком 2% — за послуги).
3.9. Зміни умов інвестиційної угоди та доповнення до неї оформляються додатковою угодою між сторонами, що є невід’ємною частиною інвестиційної угоди.
IV. ПОРЯДОК НАДАННЯ КВАРТИР ІНВЕСТОРАМ
4.1. Громадяни-інвестори отримують квартири у порядку, передбаченому інвестиційними угодами, після введення будинків в експлуатацію і оплати вартості квартир та зняття сім’ї громадянина-інвестора з квартирного та реєстраційного обліку.
4.2. Квартири громадянам-інвесторам надаються у власність з видачею Головним управлінням житлового забезпечення свідоцтва про право власності, або надаються по ордеру згідно розпорядження районної у м. Києві державної адміністрації.
4.3. Громадянам-інвесторам, які оплатили вартість квартири, видається свідоцтво про право власності на квартиру відповідно до \”Тимчасового положення про державну реєстрацію об’єктів нерухомого майна та прав власності на них в місті Києві\”, затвердженого рішенням Київської міської ради від 20.06.2002 № 74/74, та \”Положення про порядок оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна\”, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 31.08.01 № 1820 і зареєстрованого в Київському міському управлінні юстиції 31.08.2001 за № 62/364. При цьому оплата послуг здійснюється у розмірах, згідно з затвердженими у встановленому порядку тарифами.
4.4. Для оформлення правовстановлювальних документів (свідоцтва про право власності та технічного паспорта на квартиру) громадяни-інвестори подають до ДГО \”Житло-інвест\” наступні документи:
— паспорт (подається особисто);
— інвестиційний договір;
— платіжний документ, що підтверджує фінансування квартири;
— довідку про зняття з квартирного обліку;
— довідку про присвоєння ідентифікаційного номера.
4.5. Головне управління житлового забезпечення забезпечує зберігання інвестиційних угод та доданих до них документів протягом 5 років у порядку, передбаченому чинним законодавством.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code