Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
0915 09

Продовження терміну дії документації на розміщення сезонних майданчиків

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Веб, медиа, IT и программирование. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Решения КМДА | Просмотров: 2 906
Продовження терміну дії документації на розміщення сезонних майданчиків
5.1. Продовження строку дії паспорта прив’язки та укладення договору про сплату пайової участі на новий період розміщення здійснюється за умови подання суб’єктом господарювання заяви разом з документами, передбаченими Порядком визначення обсягів пайової участі до відділу (центру) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії паспорта прив’язки та договору про сплату пайової участі.
5.2. У разі подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, передбаченого Порядком визначення обсягів пайової участі, Департамент протягом десяти робочих днів через відділ (центр) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації повертає суб’єкту господарювання зазначені матеріали без розгляду для усунення виявлених зауважень та повторної подачі.
5.3. За наявності повного пакета документів, передбаченого Порядком визначення обсягів пайової участі, Департамент протягом десяти робочих днів готує та передає відділу (центру) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації два екземпляри договору про сплату пайової участі для видачі суб’єкту господарювання.
5.4. Суб'єкт господарювання підписує два екземпляри договору про сплату пайової участі, сплачує 100 % розміру пайової участі за новий період розміщення та через відділ (центр) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації повертає один екземпляр договору (разом із завіреним в установленому порядку документом, що підтверджує факт сплати пайової участі) Департаменту.
5.5. Після укладення договору про сплату пайової участі та внесення повної суми коштів за новий період розміщення суб’єкт господарювання через відділ (центр) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації подає заяву разом із завіреним в установленому порядку документом, що підтверджує факт сплати пайової участі, та оригіналом зареєстрованого паспорта прив’язки Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для продовження терміну дії паспорта прив’язки.
5.6. Продовження строку дії паспорта прив’язки здійснює Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом п’яти робочих днів з дня отримання документа, що підтверджує факт сплати суб’єктом господарювання пайової участі за новий період розміщення, шляхом зазначення нової дати, підпису та печатки у паспорті прив’язки.
5.7. Строк дії паспорта прив’язки продовжується на один рік, при цьому загальний термін його дії не може перевищувати п’яти років з дати видачі.
Після закінчення п’ятирічного терміну дії паспорта прив’язки суб’єкт господарювання оформлює новий паспорт прив’язки відповідно до вимог цього Порядку.
5.8. Підставою для відмови у продовженні строку дії паспорта прив’язки є відмова суб’єкту господарювання в укладенні договору про сплату пайової участі на новий період розміщення за наявності підстав для відмови, передбачених Порядком визначення обсягів пайової участі.
Непродовження строку дії паспорта прив’язки з інших підстав не допускається.
VІ. Припинення розміщення майданчика
6.1. Підставами для припинення розміщення майданчика та анулювання довідки про функціональне призначення/паспорта прив’язки до закінчення строку їх дії є:
6.1.1. Звернення суб’єкта господарювання — власника (користувача) стаціонарного закладу ресторанного господарства із заявою про анулювання довідки про функціональне призначення або паспорта прив’язки.
6.1.2. Припинення суб’єкта господарювання — власника (користувача) стаціонарного закладу ресторанного господарства.
6.1.3. Рішення суду.
6.1.4. Створення загрози здоров’ю або життю людей та/або заподіяння шкоди (майнової чи немайнової) третім особам у результаті погіршення технічного стану майданчика, що підтверджується документом (-ами), складеним (-ими) у встановленому порядку уповноваженим (-ими) на це органом (-ами).
6.2. Анулювання довідки про функціональне призначення та розірвання договору про сплату пайової участі для відкритих (літніх) майданчиків до закінчення строку їх дії здійснюється Департаментом за наявності підстав, визначених у пункті 6.1 цього Порядку.
6.3. Анулювання паспорта прив’язки до закінчення строку його дії та розірвання договору про сплату пайової участі для сезонних майданчиків здійснює:
Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департамент в межах повноважень, визначених цим Порядком, у випадках, передбачених підпунктами 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 пункту 6.1 цього Порядку;
комісія за результатами розгляду підстав, визначених підпунктом 6.1.4 пункту 6.1 цього Порядку, та прийняття відповідного рішення.
6.4. У разі розірвання договору про сплату пайової участі з підстав, визначених пунктом 6.1 цього Порядку, кошти, сплачені суб’єктом господарювання за розміщення майданчика, не повертаються.
VІІ. Контроль за дотриманням Порядку та відповідальність за його порушення
7.1. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснюють в межах своїх повноважень Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент, а також інші уповноважені структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації в установленому порядку.
7.2. Суб’єкти господарювання — власники (користувачі) стаціонарних закладів ресторанного господарства забезпечують демонтаж майданчиків протягом п’яти календарних днів після закінчення періоду їх функціонування, визначеного в довідці про функціональне призначення (для відкритих (літніх) майданчиків) або паспорті прив’язки (для сезонних майданчиків), чи прийняття рішення щодо анулювання довідки про функціональне призначення/паспорта прив’язки до закінчення строку їх дії відповідно до підпунктів 6.1.3 — 6.1.4 пункту 6.1. цього Порядку.
Відновлення суб’єктом господарювання благоустрою території після демонтажу майданчика є обов’язковим.
7.3. У разі виявлення фактів порушення суб’єктами господарювання умов розміщення майданчиків або самовільно встановлених майданчиків уповноважені працівники Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та/або відповідних районних в місті Києві державних адміністрацій вносять суб’єкту господарювання — власнику (користувачу) стаціонарного закладу ресторанного господарства (або уповноваженій ним особі) припис з вимогою усунення порушень протягом трьох робочих днів.
У разі відмови власника здійснити усунення виявлених порушень у визначені терміни демонтаж майданчика здійснюється у порядку, визначеному Правилами благоустрою.
7.4. Посадова особа Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), та/або відповідної районної в місті Києві державної адміністрації, яка під час перевірки виявила самовільно встановлений майданчик, складає протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
7.5. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування майданчика або створення загрози життю та/або здоров’ю громадян суб’єкт господарювання — власник (користувач) стаціонарного закладу ресторанного господарства забезпечує його демонтаж за власний рахунок в термін, визначений у приписі посадової особи Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та/або відповідної районної в місті Києві державної адміністрації.
7.6. У разі відмови суб’єкта господарювання — власника (користувача) стаціонарного закладу ресторанного господарства здійснити демонтаж майданчика у встановлений термін Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та/або районні в місті Києві державні адміністрації проводять його демонтаж у порядку, визначеному Правилами благоустрою.
7.7. Суб’єкти господарювання — власники (користувачі) стаціонарних закладів ресторанного господарства забезпечують розміщення та експлуатацію майданчиків з дотриманням вимог норм техніки безпеки, пожежної безпеки і санітарних норм та несуть відповідальність за будь-які порушення норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, що виникають з їх вини.
VІІІ. Прикінцеві положення.
8.1. Документація, оформлена суб’єктами господарювання на розміщення майданчиків до набрання чинності цим Порядку дійсна до закінчення терміну її дії.
8.2. Після закінчення терміну її дії суб’єкти господарювання оформлюють документацію на розміщення майданчиків відповідно до вимог цього Порядку.

 Комментарии по данной теме: Продовження терміну дії документації на розміщення сезонних майданчиків

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.