Порядок оформлення документації на розміщення відкритих (літніх) майданчиків

Порядок оформлення документації на розміщення відкритих (літніх) майданчиків
3.1. Підставою для розміщення відкритих (літніх) майданчиків є оформлена в установленому порядку довідка про функціональне призначення.
3.2. Для оформлення довідки про функціональне призначення та укладення договору про сплату пайової участі суб’єкт господарювання готує та подає до відділу (центру) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації письмову заяву та документи, передбачені Порядком визначення обсягів пайової участі.
3.3. За наявності повного пакета документів, передбачених Порядком визначення обсягів пайової участі, Департамент протягом десяти робочих днів готує та передає відділу (центру) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації два екземпляри договору про сплату пайової участі для видачі суб’єкту господарювання.
3.4. Суб\’єкт господарювання підписує два екземпляри договору про сплату пайової участі, сплачує 100 % розміру пайової участі за період розміщення та через відділ (центр) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації повертає один екземпляр договору (разом із завіреним в установленому порядку документом, що підтверджує факт сплати суб’єктом господарювання пайової участі за період розміщення) Департаменту.
3.5. Після сплати суб\’єктом господарювання 100 % плати за договором про сплату пайової участі Департамент оформлює та передає довідку про функціональне призначення відділу (центру) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації для видачі суб’єкту господарювання.
3.6. Довідка про функціональне призначення на розміщення відкритих (літніх) майданчиків оформлюється щороку та діє з 01 травня до 31 жовтня відповідного року.
3.7. У разі наявності підстав для відмови в укладенні договору про сплату пайової участі, передбачених Порядком визначення обсягів пайової участі, Департамент протягом десяти робочих днів готує письмове повідомлення, яке надається суб\’єкту господарювання особисто через відділ (центр) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації або надсилається поштовим відправленням.
Відмову в укладенні договору про сплату пайової участі може бути оскаржено в порядку, встановленому законодавством.
ІV. Порядок оформлення документації на розміщення сезонних майданчиків
4.1. Підставою для розміщення сезонного майданчика є оформлений в установленому порядку паспорт прив’язки.
4.2. Для вивчення можливості розміщення сезонного майданчика та укладення договору про сплату пайової участі суб’єкт господарювання готує та подає до відділу (центру) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації письмову заяву, документи, передбачені Порядком визначення обсягів пайової участі, схему розміщення сезонного майданчика і благоустрою прилеглої до нього території, складену суб’єктом господарювання у довільній формі.
4.3. У разі подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, визначених пунктом 4.2 цього Порядку, Департамент протягом десяти робочих днів через відділ (центр) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації повертає суб’єкту господарювання зазначені матеріали без розгляду для усунення виявлених зауважень та повторної подачі.
4.4. За наявності повного пакета документів, визначеного пунктом 4.2 цього Порядку, Департамент протягом десяти робочих днів вносить їх на засідання комісії з розгляду питань розміщення сезонних майданчиків на території міста Києва.
Комісія з розгляду питань розміщення сезонних майданчиків на території міста Києва (далі — комісія) утворюється виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).
Положення та склад комісії затверджуються розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Комісія:
розглядає документи, подані суб’єктами господарювання відповідно до пункту 4.2 цього Порядку;
надає суб’єктам господарювання рекомендації щодо розміщення сезонних майданчиків;
вирішує питання можливості розміщення сезонних майданчиків на території міста Києва;
розглядає інші питання розміщення сезонних майданчиків на території міста Києва відповідно до вимог цього Порядку.
4.5. У разі прийняття комісією рішення щодо неможливості розміщення сезонного майданчика та/або наявності підстав для відмови в укладенні договору про сплату пайової участі, передбачених Порядком визначення обсягів пайової участі, Департамент протягом десяти робочих днів готує письмове повідомлення, яке надається суб\’єкту господарювання особисто через відділ (центр) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації або надсилається поштовим відправленням.
Рішення комісії щодо неможливості розміщення сезонного майданчика та відмова в укладенні договору про сплату пайової участі можуть бути оскаржені в порядку, встановленому законодавством.
4.6. У разі прийняття комісією рішення щодо можливості розміщення сезонного майданчика Департамент протягом десяти робочих днів готує та передає відділу (центру) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації два екземпляри договору про сплату пайової участі для видачі суб’єкту господарювання.
4.7. Суб\’єкт господарювання підписує два екземпляри договору про сплату пайової участі, сплачує 100 % розміру пайової участі за період розміщення та через відділ (центр) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації повертає один екземпляр договору (разом із завіреним в установленому порядку документом, що підтверджує факт сплати суб’єктом господарювання пайової участі за період розміщення) Департаменту.
4.8. Після укладення договору про сплату пайової участі та внесення повної суми коштів за період розміщення, суб’єкт господарювання через відділ (центр) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації подає заяву та документи, необхідні для оформлення паспорта прив’язки:
завірений в установленому порядку документ, що підтверджує факт сплати суб’єктом господарювання пайової участі за період розміщення;
схему розміщення сезонного майданчика;
ескізи фасадів у кольорі М 1:50, які виготовляє суб’єкт господарювання, який має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;
схему благоустрою прилеглої території сезонного майданчика, складену суб’єктом господарювання, який має відповідну ліцензію, або архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, відповідно до Закону України \”Про благоустрій населених пунктів України\”;
технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані суб’єктом господарювання у балансоутримувача відповідних інженерних мереж, та схему прив’язки об’єкта на чинній топографо-геодезичній основі у масштабі місцевості 1:500, попередньо погоджену з утримувачами інженерних комунікацій (у разі розміщення сезонного майданчика в межах охоронних зон цих комунікацій).
Суб’єкт господарювання забезпечує підготовку зазначених документів самостійно та відповідає за достовірність відомостей, що містяться у заяві та поданих документах.
4.9. У разі подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, визначених пунктом 4.8 цього Порядку, або виявлення у поданих документах недостовірних відомостей Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом десяти робочих днів, через відділ (центр) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації, повертає суб’єкту господарювання зазначені матеріали без розгляду для усунення виявлених зауважень та повторної подачі.
4.10. Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оформлює паспорт прив’язки за наявності позитивного рішення комісії про можливість розміщення сезонного майданчика та підтвердження факту сплати суб’єктом господарювання пайової участі протягом десяти робочих днів з дня подання повного пакета документів, визначених у пункті 4.8 цього Порядку.
4.11. При оформлені паспорта прив’язки забороняється вимагати від замовника додаткові документи та погодження, не передбачені цим Порядком.
4.12. Паспорт прив’язки виготовляється у двох примірниках. Один примірник зберігається у замовника, другий — у Департаменті містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
4.13. Паспорт прив’язки підписує директор або уповноважений ним заступник директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
4.14. Паспорт прив’язки підлягає реєстрації в журналі реєстрації паспортів прив’язки та/або електронному журналі Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з подальшим внесенням інформації до містобудівного кадастру.
4.15. Паспорт прив’язки видається на безоплатній основі.
4.16. Строк дії паспорта прив’язки становить один рік.
4.17. Оформлений відповідно до вимог цього Порядку паспорт прив’язки передається Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відділу (центру) надання адміністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної адміністрації для видачі суб’єкту господарювання.
4.18. Розміщення сезонного майданчика здійснюється відповідно до паспорта прив’язки, відхилення від паспорта прив’язки не допускається.
4.19. Відновлення благоустрою території замовником після встановлення сезонного майданчика є обов’язковим.
4.20. Після розміщення сезонного майданчика замовник в п’ятиденний термін письмово повідомляє Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про виконання вимог паспорта прив’язки та додає фотографічний знімок місця розташування сезонного майданчика (розміром не менше ніж 6 х 9 сантиметрів).

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code