Порядок розміщення майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в місті Києві

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції у місті Києві 
25.11.2013 р. за № 57/1049
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 7.11.2013 р. № 2027
Порядок розміщення майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в місті Києві
І. Загальні положення
1.1. Порядок розміщення майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в місті Києві (далі — Порядок) розроблений відповідно до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833, наказу Міністерства зовнішніх економічних зв\’язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року № 369 \”Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі\”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 1996 року за № 372/1397, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244 \”Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності\”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1330/20068, наказу Державного комітету статистики України від 24 жовтня 2005 року № 327 \”Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень стосовно торгової мережі та мережі ресторанного господарства\”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 листопада 2005 року за № 1350/11630, ДСТУ 4281:2004 \”Заклади ресторанного господарства. Класифікація\”, рішень Київської міської ради від 28 лютого 2013 року № 97/9154 \”Про деякі питання розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Києві\”, від 24 лютого 2011 року № 56/5443 \”Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об\’єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради\”, від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 \”Про Правила благоустрою міста Києва\”, інших нормативно-правових актів.
1.2. Порядок регулює правовідносини, що виникають у процесі розміщення майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в місті Києві.
1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
відкритий (літній) майданчик для харчування біля стаціонарного закладу ресторанного господарства (далі — відкритий (літній) майданчик) — різновид майданчика для харчування біля стаціонарного закладу ресторанного господарства, місце для надання послуг з харчування біля стаціонарного (капітального) закладу ресторанного господарства на відкритому повітрі (під тентами, на верандах, у павільйонах легкого типу), що діє щорічно з 01 травня до 31 жовтня відповідного року;
довідка про функціональне призначення майданчика для харчування біля стаціонарного закладу ресторанного господарства (далі — довідка про функціональне призначення) — документ, який видається суб’єкту господарювання відповідно до рішення Київської міської ради від 24 лютого 2011 року № 56/5443 \”Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриманні об’єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради\” (далі — Порядок визначення обсягів пайової участі);
заклад ресторанного господарства — організаційно-структурна одиниця у сфері ресторанного господарства, яка провадить виробничо-торговельну діяльність: виробляє та (або) доготовляє, продає та організовує споживання продукції власного виробництва та закупних товарів, може організовувати дозвілля споживачів. Суб’єкти господарювання у сфері ресторанного господарства при облаштуванні закладу згідно з обраним типом, класом повинні мати необхідні виробничі, торговельні та побутові приміщення, а також обладнання для приготування та продажу продукції. Вимоги до виробничих, торговельних та побутових приміщень закладів ресторанного господарства, обладнання, інвентарю, переліку послуг, технологічних режимів виробництва продукції встановлюються чинним законодавством України;
майданчик для харчування біля стаціонарного закладу ресторанного господарства (далі — майданчик) — місце для надання послуг з харчування біля стаціонарного (капітального) закладу ресторанного господарства, який відкритий для обслуговування населення на певний сезон року, розміщений на відкритому повітрі (під тентами, на верандах, у павільйонах легкого типу) або виготовлений з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, та встановлений тимчасово, без улаштування фундаменту, не є капітальною спорудою. У залежності від типу конструкцій, які використовуються для влаштування, та періоду функціонування майданчики поділяються на відкриті (літні) майданчики та сезонні майданчики;
паспорт прив’язки розміщення сезонного майданчика (далі — паспорт прив’язки) — комплект документів, у яких визначено місце встановлення сезонного майданчика на топографо-геодезичній основі М 1:500 та схему благоустрою прилеглої території сезонного майданчика;
самовільно встановлений майданчик для харчування біля стаціонарного закладу ресторанного господарства — майданчик, розміщений:
після повідомлення суб\’єкта господарювання про відмову в укладенні договору про сплату пайової участі за наявності підстав для відмови, передбачених Порядком визначення обсягів пайової участі, та/або у разі прийняття комісією з розгляду питань розміщення сезонних майданчиків на території міста Києва рішення щодо неможливості розміщення сезонного майданчика;
без наявності оформленої у встановленому порядку довідки про функціональне призначення (для відкритого (літнього) майданчика) та паспорта прив’язки (для сезонного майданчика);
у разі закінчення терміну дії паспорта прив’язки та неподання суб\’єктом господарювання за один місяць до його закінчення заяви щодо продовження терміну дії паспорта прив’язки (для сезонного майданчика);
у разі прийняття рішення щодо анулювання довідки про функціональне призначення (для відкритого (літнього) майданчика) та паспорта прив’язки (для сезонного майданчика) до закінчення строку їх дії відповідно до підпунктів 6.1.3 — 6.1.4 пункту 6.1 цього Порядку.
Не вважається самовільно встановленим сезонний майданчик впродовж часу розгляду заяви суб’єкта господарювання про продовження терміну дії паспорта прив’язки до моменту прийняття відповідного рішення за такою заявою та внесення відповідної відмітки до паспорта прив’язки у разі його продовження або передачі суб’єкту господарювання письмового повідомлення про відмову у його продовженні в разі відмови;
сезонний майданчик для харчування біля стаціонарного закладу ресторанного господарства (далі — сезонний майданчик) — різновид майданчика для харчування біля стаціонарного закладу ресторанного господарства, місце для надання послуг з харчування біля стаціонарного (капітального) закладу ресторанного господарства, влаштоване з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, встановлений тимчасово без улаштування фундаменту, не є капітальною спорудою та може функціонувати в термін, визначений в паспорті прив’язки;
схема благоустрою прилеглої території сезонного майданчика — схема, виконана суб’єктом господарювання у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 із зазначенням заходів щодо благоустрою та озеленення території, прилеглої до сезонного майданчика (розташування квітників, під’їздів, урн, влаштування дорожнього покриття або мощення фігурними елементами тощо);
територія в межах історико-культурних заповідників і зон охорони пам\’яток історії та культури — територія міста Києва, визначена розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17 травня 2002 року № 979 \”Про внесення змін та доповнень до рішення виконкому Київської міської Ради народних депутатів від 16.07.1979 № 920 \”Про уточнення меж історико-культурних заповідників і зон охорони пам\’яток історії та культури в м. Києві\”.
1.4. Інші терміни застосовуються у значенні, що вживаються в наказі Міністерства зовнішніх економічних зв\’язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року № 369 \”Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі\”, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 липня 1996 року за № 372/1397, ДСТУ 4281:2004 \”Заклади ресторанного господарства\” та інших нормативно-правових актах, що регулюють відносини у сфері торгівлі та ресторанного господарства.
1.5. Організаційне забезпечення розміщення майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства на території міста Києва покладається на Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі — Департамент).
1.6. Дія цього Порядку поширюється на територію міста Києва.
Порядок є обов’язковим для виконання всіма суб’єктами господарювання незалежно від форми власності, які здійснюють розміщення майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства.
ІІ. Загальні вимоги до розміщення майданчиків
2.1. Майданчики встановлюються виключно біля стаціонарних (капітальних) закладів ресторанного господарства.
2.2. При влаштуванні майданчиків на пішохідних доріжках, тротуарах та алеях ширина для проходу пішоходів повинна бути не менше 1,8 м (поза межами парків, скверів, площ), розміщення майданчика не має перешкоджати вільному руху пішоходів.
2.3. Майданчики розташовуються виключно в межах фасаду стаціонарного (капітального) закладу ресторанного господарства зі збереженням вільних проходів у вхідні (в’їздні) брами будинків. Збільшення лінійних розмірів майданчика поза межі закладу можливе лише за умови письмової згоди власників (орендарів) сусідніх приміщень.
2.4. Майданчики встановлюються із забезпеченням безперешкодного доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями та маломобільних груп населення.
2.5. Освітлювальні прилади (світильники, ліхтарі тощо) встановлюються лише у межах майданчика таким чином, щоб не засліплювати пішоходів, водіїв та не освітлювати вікна мешканців прилеглих житлових будинків.
2.6. Конструкція майданчика має забезпечувати жорсткість, міцність, стійкість, безпеку при експлуатації, розміщуватися з додержанням правил техніки безпеки та відповідати протипожежним вимогам.
2.7. Майданчики мають бути розміщені без втручання у несучі конструкції будівлі, легко демонтуватися у разі необхідності проведення робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівлі.
2.8. У межах відкритих (літніх) майданчиків можуть бути встановлені лише столики, крісла, лавки, світильники, декоративні елементи, парасольки, урни для сміття, квіткові та ландшафтні композиції, спеціальне обладнання для регулювання температурного режиму, холодильне обладнання.
2.9. По периметру огорожі відкритих (літніх) майданчиків допускається влаштування легких збірно-розбірних конструкцій висотою до метра, в яких можуть бути оформлені квіткові композиції, світильники.
2.10. Об’ємно-просторове та художньо-естетичне рішення майданчиків, розміщених на території, що знаходиться в межах історико-культурних заповідників і зон охорони пам\’яток історії та культури та/або біля будинків, які є пам’ятками національного чи місцевого значення, має бути у контексті сформованого історичного середовища та відповідати таким вимогам:
2.10.1. Розміщення майданчиків проводиться з дотриманням структурної побудови, стилістичної єдності фасадів, з урахуванням зовнішнього опорядження фасаду будинку.
2.10.2. Розміщення майданчиків не повинно заважати сприйняттю архітектурних деталей та декору фасадів будинків. Забороняється розміщувати майданчики із закриттям автентичних елементів архітектури фасадів, зокрема мозаїки, елементів ліпнини, колон, ротонд, пілястр тощо.
2.10.3. Сонцезахисні елементи відкритих (літніх) майданчиків можуть бути у вигляді навісних маркіз, що кріпляться до фасаду або на опорах біля фасаду, або навісів у фронтальних межах фасаду за умови, якщо вони не перекривають декоративних елементів фасадів.
2.11. Забороняється розміщення майданчиків:
на пішохідних доріжках, тротуарах та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;
на проїзній частині вулиць і доріг;
на зелених насадженнях та газонах;
якщо влаштування майданчика створює загрозу для здоров’я та/або життя людей;
на відстані 20 метрів від площини дверей у напрямку евакуації з центром у середині дверної групи, яка включає всі двері з написом \”Вхід\” та \”Вихід\” (на виходах із підземних переходів, які не мають дверей, відлік слід виконувати від центра площини краю останньої сходинки) (ДБН В.2.3-7-2010 \”Споруди транспорту. Метрополітен\”);
на відстані ближче 20 метрів в обидва боки по тротуару від установленого дорожнього знака, що позначає зупинку громадського транспорту;
на штучних спорудах (крім випадків, коли їх розміщення передбачено проектом будівництва або реконструкції, затвердженим в установленому порядку);
на відстані ближче 100 метрів до залізничних переїздів;
на відстані ближче 20 метрів до перехресть вулиць.
2.12. На відкритих (літніх) майданчиках забороняється встановлення сцен, естрад, танцювальних майданчиків тощо, грилів та мангалів.
2.13. На відкритих (літніх) майданчиках, розміщених в межах житлової забудови міста, забороняється використовувати живу музику та звуковідтворювальну апаратуру.
2.14. Майданчики, що розміщуються з боку проїзної частини, мають бути захищені від випадкового (аварійного) наїзду автотранспорту.
2.15. У разі розміщення майданчика на земельній ділянці, що знаходиться у власності (користуванні) третіх осіб, таке розміщення допускається виключно за їх письмовою згодою.
2.16. В охоронних зонах інженерних комунікацій дозволяється розміщувати сезонні майданчики виключно за погодженням з утримувачами інженерних комунікацій, які експлуатують ці комунікації.
2.17. Організація роботи майданчиків здійснюється за умови укладення договору про сплату пайової участі відповідно до Порядку визначення обсягів пайової участі.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code