РОЗПОРЯДЖЕННЯ 20.03.2015 № 247 Про проведення архітектурного закритого бліц-конкурсу на визначення кращої концепції організації громадського простору на Контрактовій площі в Подільському районі

ПРОГРАМА ТА УМОВИ
архітектурного закритого бліц-конкурсу на визначення
кращої концепції організації громадського простору
на Контрактовій площі в Подільському районі
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 року № 2137 «Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15 березня 2013 року №320 «Про розробку Концепції збереження та реабілітації історичного середовища «Київ самобутній» на Подолі та Дніпровських схилах», з метою збереження та відновлення історичного середовища, а також створення сучасного і комфортного громадського простору, в межах функцій органу місцевого самоврядування Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оголошує архітектурний закритий бліц-конкурс на визначення кращої концепції організації громадського простору на Контрактовій площі в Подільському районі (далі – конкурс).
1. Програма конкурсу.
1.1.Замовник конкурсу – Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – замовник).
Замовник конкурсу забезпечує:
підготовку інформації та оголошень, пов\’язаних з проведенням конкурсу, для опублікування в періодичній пресі та у мережі Інтернет;
підготовку, тиражування та розсилку програми та умов конкурсу, а також відповідних вихідних даних;
утворення журі та формування його складу та залучення експертів конкурсу;
запрошення до участі в конкурсі окремих фахівців, авторських колективів, юридичних осіб;
організацію реєстрації учасників, надання їм конкурсної документації;
надання необхідних приміщень для роботи журі, відповідального секретаря конкурсу та експертів, прийому конкурсних проектів та їх тимчасового зберігання;
 
проведення експертизи конкурсних проектів; організацію виставки конкурсних проектів; проведення громадського обговорення результатів конкурсу; здійснення фінансування витрат, пов\’язаних з проведенням конкурсу, та виплату премій переможцям.
1.2.Вид конкурсу: архітектурний закритий бліц-конкурс. Конкурс проводиться в 1 тур.
1.3.Тема конкурсу: організація громадського простору на Контрактовій площі в Подільському районі.
1.4.Мета конкурсу:визначення кращої концепції організації
громадського простору на Контрактовій площі в Подільському районі згідно з принципами сталого розвитку.
1.5.Завдання конкурсу:
пошук кращого архітектурного рішення організації громадського простору на Контрактовій площі в Подільському районі;
залучення до проектування провідних українських фахівців у галузі архітектури та містобудування;
популяризація Контрактової площі як майбутнього комфортного громадського простору.
1.6.Ідеологічні вимоги до конкурсних рішень.
Перед учасниками конкурсу ставиться завдання створити концепцію організації комфортного громадського простору на Контрактовій площі за принципами сталого розвитку, яка стане взірцем для подальшого впровадження цього принципу в містобудівну практику столиці України.
1.7.Містобудівні та архітектурно-планувальні вимоги до конкурсних рішень.
Під час проектування потрібно:
вирішити питання містобудівного розвитку Контрактової площі як сучасного і комфортного громадського простору;
врахувати містобудівне, культурне, історичне, громадське значення Контрактової площі для м. Києва;
забезпечити використання принципів сталого розвитку; розробити конкурсні пропозиції за принципами «Універсального дизайну»;
забезпечити збереження і розвиток об’єктів історико-культурної спадщини, розташованих на території проектування;
розробити пропозиції з благоустрою території, що дасть змогу розкрити її великий суспільний потенціал з використанням елементів ландшафтного дизайну, малих архітектурних форм (вуличні меблі, елементи освітлення тощо);
врахувати перспективи включення Контрактової площі та прилеглої частини вул. Петра Сагайдачного до пішохідного маршруту схилами Дніпра;
 
врахувати принципи містобудівного розвитку, зазначені в розробленій Концепції реабілітації історичного середовища «Київ самобутній» на Подолі та Дніпровських схилах;
врахувати результати Міжнародного архітектурного проектного семінару «Контрактова площа: сценарії розвитку»;
врахувати перспективну транспортну схему Подолу; врахувати результати громадського опитування щодо функціонального призначення Контрактової площі;
розглянути можливість розміщення відновленої будівлі Магістрату (ратуша ХУ-ХІХ ст.) та підземного археологічного музею в якості музейного комплексу.
розробити пропозиції щодо покращення умов для відпочинку різних груп населення на території.
1.8.Соціальні вимоги до конкурсних рішень.
Проектом передбачити заходи для маломобільних груп населення та людей з обмеженими фізичними можливостями.
1.9.Економічні вимоги до конкурсних рішень.
У складі конкурсного проекту розробити попередній кошторис витрат на: розробку проектної документації; проведення робіт з благоустрою території.
1.10.Інженерно-технічні вимоги до конкурсних рішень.
Проектом передбачити:
розвиток пішохідної та велосипедної інфраструктури території з урахуванням пропозицій, наданих у розробленій Концепції реабілітації історичного середовища «Київ самобутній» на Подолі та Дніпровських схилах; комплексне освітлення території та вечірнє підсвічування будівель; можливість проведення робіт з реалізації проектних пропозицій протягом 6 місяців.
1.11.Охоронні обмеження використання ділянки проектування.
Конкурсні рішення мають базуватися на розробленому конкурсному
завданні та вихідних даних для проектування. В охоронних зонах діють окремі режими використання території та забороняються перетворення, що призводять до порушення традиційного міського середовища та зменшення його історико- культурного та композиційно-художнього потенціалу, а саме: зміни історичного розпланування; зведення висотних будівель і споруд; порушення історичного силуету; порушення масштабних співвідношень у забудові.
Об’єкт проектування розташований в межах Державного історико- архітектурного заповідника «Стародавній Київ» (далі ДІАЗ – «Стародавній Київ») на території пам’ятки археології IX—XVIII ст. місцевого значення – «Культурний шар Подолу», входить до меж архітектурної охоронної зони та археологічної охоронної зони.
 
Конкурсні рішення мають розроблятися з урахуванням збереження ландшафтних особливостей на ділянці проектування.
Конкурсні рішення мають відповідати таким принципам:
сталий розвиток території;
активізація громадського простору;
збереження об\’єктів культурної спадщини;
екологічність;
розвиток туризму;
доступність та зручність використання для всіх верств населення.
1.12.Вимоги до оформлення матеріалів, які подаються на конкурс.
Стадія проектування: концепція.
Склад конкурсного проекту:
1.12.1.1 (один) планшет розмірами 0,84 м шириною та 2 м висотою в електронному вигляді на CD-диску з графічними матеріалами:
генеральний план зі схемою благоустрою території (М 1: 1000); схема функціонального зонування зі схемою транспорту, пішохідних потоків та велосипедної інфраструктури (М 1:2000); розгортка по основних композиційних вісях; основні принципові рішення елементів благоустрою; візуалізації запропонованих проектних пропозицій.
1.12.2.Пояснювальна записка з описом запропонованих проектних пропозицій із зазначенням орієнтовної кошторисної вартості проектних робіт та робіт з благоустрою в електронному та друкованому вигляді. Обсяг пояснювальної записки — не більше 3 аркушів формату А-4 друкованого тексту (14 кегль).
1.12.3.Декларація авторства.
1.13.Вимоги до матеріалів, які подаються на конкурс.
Конкурсний проект складається з графічних (планшет) і текстових (пояснювальна записка) матеріалів та декларації авторства.
Матеріали конкурсних проектів подаються на конкурс анонімно під девізом у вигляді шестизначного числа, яке проставляється у верхньому правому кутку на планшеті, на всіх аркушах пояснювальної записки та конверті з декларацією авторства.
Інформація про авторів проектних пропозицій (прізвища, імена, по батькові, адреси, банківські реквізити, ідентифікаційні коди) зазначаються тільки в декларації авторства.
Декларація авторства та пропозиції щодо розподілу можливої премії між членами авторського колективу, завірені їх підписами, подаються або надсилаються на ім’я відповідальної особи замовника в заклеєному конверті з девізом у вигляді шестизначного числа з позначкою «На конкурс».
Кількість подань: кожному учасникові або авторському колективу дозволено подати лише один конкурсний проект. Подання, які представлятимуть варіанти рішень, буде відхилено.
 
Система числення: конкурсні матеріли мають використовувати метричну шкалу вимірів.
Усі написи та друковані матеріали конкурсних проектів виконуються українською мовою.
У разі недотримання вимог до подачі конкурсних проектів проект розглядатися не буде.
1.14.Основні критерії оцінки проектів: відповідність принципам сталого розвитку території; врахування історико-охоронного статусу території; врахування містобудівної ситуації; відповідність темі конкурсу та ідеологічним вимогам; техніко-економічний критерій; можливість реалізації у визначений термін.
2. Умови конкурсу.
2.1.Замовник конкурсу – Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
2.2.Учасники конкурсу.
Участь у конкурсі беруть окремі фахівці, авторські колективи, юридичні особи, що мають відповідний професійний рівень, які отримали запрошення від замовника.
Автор для виконання конкурсного проекту може сформувати творчий колектив як його керівник або учасник. До складу колективу можуть входити студенти творчих вищих навчальних закладів і фахівці суміжних професій.
До участі у конкурсі запрошуються авторські колективи, що складаються з фахівців у галузі архітектури та містобудування.
Право на участь у конкурсі мають особи, які на день оголошення конкурсу мають спеціальність архітектора, а також правові засади на провадження відповідної діяльності на території України. Одна людина має право увійти до складу лише одного авторського колективу.
На участь у конкурсі не мають права ті, хто брав участь у підготовці та організації конкурсу, працівники замовника конкурсу, відповідальний секретар конкурсу, їхні близькі родичі, особи, які готували конкурсну документацію, а також особи, безпосередньо пов\’язані з членами журі виконанням трудових обов\’язків.
2.3.Журі конкурсу.
Членів журі конкурсу обирає замовник для визначення кращих конкурсних проектів з поданих на конкурс, присудження їх авторам премій, заохочень у вигляді почесних грамот, дипломів та інших відзнак, надання рекомендацій щодо використання премійованих конкурсних проектів. Журі конкурсу складається з представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, провідних архітекторів та містобудівників, дизайнерів
 
міського середовища. Голова журі та його заступники обираються на першому засіданні журі шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.
Замовник призначає відповідального секретаря конкурсу. Відповідальний секретар конкурсу є водночас відповідальним секретарем журі і бере участь у його засіданнях без права голосу.
Склад журі затверджує замовник. Замовник залишає за собою право вносити зміни до складу журі конкурсу в установленому порядку.
Члени журі:
не беруть участі в конкурсі, не консультують учасників та утримуються від публічних заяв до закінчення термінів проведення конкурсу;
не мають права розголошувати будь-які відомості, пов’язані з розглядом проектів й присудженням премій та заохочень;
не можуть залучатися до участі в подальшій роботі над проектом, якому присуджено перше місце.
Засідання журі вважаються правомочними, якщо в ньому бере участь більше половини його складу.
Рішення журі є остаточним і не може бути змінено. Рішення журі приймається простою більшістю голосів. Голосування проводиться по кожному проекту окремо. У разі рівного розподілу голосів, поданих за проект, голова журі має право вирішального голосу.
Якщо стає відомо, що серед зареєстрованих учасників конкурсу є прямі родичі члена журі, такий член журі має бути виключений зі складу журі.
Журі не розглядає конкурсні проекти:
відправлені або подані після закінчення встановленого терміну;
анонімність яких було свідомо порушено;
такі, що не відповідають вимогам програми та умов конкурсу.
Підсумки конкурсу оформлюються:
протоколом про підсумки конкурсу, який містить оцінку конкурсних проектів та рекомендацій щодо їх використання, обґрунтування прийнятого рішення або причин відхилення конкурсних проектів від розгляду, інші міркування журі.
Протокол підписують голова та секретар журі;
рішенням журі конкурсу про розподіл премій, яке підписують усі його члени, що брали участь у засіданні. Копія рішення журі надсилається до Національної спілки архітекторів України.
Зазначені документи передаються замовникові конкурсу в тижневий термін з дати підбиття підсумків.
2.4.Експерти конкурсу.
Для підготовки матеріалів конкурсу (програма та умови конкурсу, вихідні дані на проектування тощо) та для проведення експертизи конкурсних проектів замовник запрошує експертів конкурсу. Склад експертів конкурсу затверджує замовник конкурсу.
2.5.Премії конкурсу.
У конкурсі встановлено 3 (три) премії:
Перша (одна) – 10 000 грн;
Друга (одна) – 7 500 грн;
Третя (одна) – 5 000 грн.
Переможець конкурсу отримує право на подальше розроблення проектно-кошторисної документації.
2.6.Надання відповідей на запитання учасників конкурсу.
Усі питання, пов\’язані з проведенням конкурсу, які виникають у зареєстрованих учасників, узагальнює замовник і разом з відповідями надсилає всім зареєстрованим учасникам на електронну адресу, зазначену під час реєстрації.
Якщо виникають питання хоча б у одного з учасників щодо програми та умов конкурсу, відповідь розсилається всім зареєстрованим учасникам.
2.7.Реєстраційний внесок.
Реєстраційного внеску учасники конкурсу не сплачують.
2.8.Реєстрація у конкурсі.
Для участі в конкурсі потенційний учасник має надіслати заявку на участь у конкурсі на електронну адресу замовника. Бланк заявки можна завантажити на офіційному сайті замовника конкурсу.
Після оформлення заявки замовник приймає рішення щодо участі заявника у конкурсі та надсилає йому запрошення до участі в конкурсі. Запрошення до участі в конкурсі є підставою для отримання учасником конкурсної документації, що складається з програми та умов конкурсу, вихідних даних на проектування, бланків-зразків декларації авторства.
Замовник може надсилати запрошення до участі в конкурсі без попереднього оформлення потенційним учасником заявки на участь в конкурсі. В такому випадку потенційний учасник конкурсу за бажання взяти участь у конкурсі має надіслати офіційну відповідь на адресу замовника зі згодою взяти участь у конкурсі.
2.9.Отримання конкурсної документації.
Після закінчення терміну реєстрації учасників замовник надсилає зареєстрованим учасникам конкурсну документацію в електронному вигляді у форматі на електронну адресу, зазначену в заявці на конкурс, або в офіційному листі-повідомленні про згоду на участь в конкурсі, або (за бажанням учасника) передає особисто в руки на цифровому носії CD-диск. Отримання конкурсної документації в друкованому вигляді не передбачається.
2.10.Приймання конкурсних проектів.
Після закінчення терміну проектування учасники конкурсу подають конкурсний проект у повному складі на адресу замовника.
Премійовані проекти залишаються у замовника, а всі інші автори можуть забрати протягом 30 днів після оголошення підсумків конкурсу та закриття виставки конкурсних проектів. Непремійовані проекти з інших населених пунктів авторам поштою не повертаються. Після закінчення зазначеного
 
терміну невитребувані авторами конкурсні проекти знищуються, про що складається відповідний акт. Замовник конкурсу не несе відповідальності за збереження не витребуваних протягом зазначеного терміну проектів.
2.11.Результати конкурсу буде оприлюднено на офіційних веб-сайтах, сторінках замовника в соціальних мережах та у засобах масової інформації.
2.12.Виставка конкурсних проектів відбудеться протягом місяця після оголошення результатів конкурсу. Конкурсні проекти буде розміщено в мережі Інтернет на офіційних веб-сайтах, сторінках замовника в соціальних мережах. Ці проекти може бути опубліковано в засобах масової інформації та в каталогах конкурсних проектів.
2.13.Громадське обговорення конкурсних проектів буде проводиться в мережі Інтернет на офіційних веб-сайтах та сторінках замовника в соціальній мережі, а також шляхом публічних обговорень – зборів громади. Результати громадського обговорення буде оприлюднено в мережі Інтернет на офіційних веб-сайтах та сторінках замовника у соціальних мережах.
2.14.У кошторисі конкурсу мають бути враховані витрати на: оприлюднення в засобах масової інформації оголошення про конкурс,
підсумків конкурсу, конкурсних проектів; поштові і транспортні послуги; влаштування виставки конкурсних проектів;
фотографування та виготовлення каталога і фотоальбомів премійованих проектів;
відрядження осіб, які займаються питаннями проведення конкурсу; оренду, прибирання та охорону приміщень для проведення конкурсу; розроблення конкурсної документації, зокрема і її тиражування; преміювання;
оплату праці відповідального секретаря конкурсу, членів журі та експертів;
послуги організацій Національної спілки архітекторів; інші витрати на проведення конкурсу.
За підсумками проведення конкурсу складається виконавчий кошторис.
2.15.Авторське право та суміжні права.
Авторське право на конкурсний проект належить автору (авторам) і охороняється згідно із законами України «Про авторське право і суміжні права» та «Про архітектурну діяльність».
2.16.Календарний план-графік етапів проведення конкурсу:
05 квітня 2015 року – оголошення про конкурс, початок реєстрації учасників конкурсу, громадське обговорення;
19 квітня 2015 року – отримання учасниками конкурсного завдання, початок конкурсного проектування;
19 травня 2015 року – приймання проектів, поданих на конкурс;
 
20-22 травня 2015 року – попередня експертиза конкурсних проектів; 22-24 травня 2015 року – друк проектів, підготовка експозиції;
25-26 травня 2015 року – голосування журі;
26 травня 2015 року – оголошення результатів конкурсу;
25 травня – 27 червня 2015 року – виставка конкурсних проектів.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code