ПОЛОЖЕННЯ про регіональну комісію з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)
29.08.2012 N 1512
 
ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну комісію з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), 
що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в м. Києві
1. Оцінка та конкурсний відбір інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку в м. Києві, здійснюється регіональною комісією з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору 
інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в м. Києві (далі –
регіональна комісія).
Регіональна комісія утворюється виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Положення про 
регіональну комісію та її персональний склад затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації).
2. До складу регіональної комісії входять представники виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), можуть залучатися представники районних в місті Києві державних адміністрацій, територіальних органів центральних 
органів виконавчої влади, громадських організацій, наукових та інших установ.
До роботи регіональної комісії можуть залучатися незалежні експерти.
Регіональна комісія керується у своїй роботі Порядком підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть 
реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
04.07.2012 N 656 (далі – Порядок), та цим Положенням.
3. Засідання регіональної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.
4. Оцінка та конкурсний відбір інвестиційних програм (проектів) проводиться у визначені регіональною комісією строки і закінчується не 
пізніше ніж до 1 квітня року, що передує року, протягом якого передбачається здійснити фінансування інвестиційної програми (проекту) за 
рахунок державного фонду регіонального розвитку.
5. Не пізніше ніж за два тижні до проведення конкурсного відбору регіональна комісія розміщує оголошення про проведення оцінки та 
забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів) на офіційному веб-сайті Київської міської влади 
www.kievcity.gov.ua або інформує учасників конкурсу письмово.
В оголошенні зазначаються місце прийому документів для участі в конкурсному відборі інвестиційних програм (проектів), умови його 
проведення, адреса електронної пошти та номер телефону, за яким надаються відповідні роз\’яснення.
6. Для участі у конкурсному відборі заявники подають до регіональної комісії:
заяву та перелік документів, які визначені пунктом 11 Порядку. Звіт про стан фінансування та освоєння коштів (виконання робіт) для 
реалізації інвестиційної програми (проекту) надається за формою згідно з додатком 1 до цього Положення;
перелік інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, за 
формою згідно з додатком 2 до цього Положення.
7. Регіональна комісія здійснює оцінку і конкурсний відбір інвестиційних програм (проектів), пропозиції щодо яких надаються заявниками –
структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районними в місті 
Києві державними адміністраціями, – за критеріями, визначеними пунктом 4 Порядку.8. Рішення регіональної комісії приймається більшістю голосів членів регіональної комісії, які брали участь у голосуванні, та оформляється 
протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами регіональної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є 
голос голови регіональної комісії.
9. Не пізніше ніж у місячний строк після подання заявником інвестиційної програми (проекту) регіональна комісія інформує заявника про 
результати оцінки та конкурсного відбору.
10. Головне управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
здійснює:
організаційно-технічне забезпечення роботи регіональної комісії;
підготовку пакетів документів на розгляд регіональної комісії.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code