ПОРЯДОК укладення охоронних договорів на пам\’ятки культурної спадщини

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
                             постановою Кабінету Міністрів України 
                                  від 28 грудня 2001 р. N 1768 
                             ПОРЯДОК 
                 укладення охоронних договорів на 
                   пам\’ятки культурної спадщини 
 
     1. Охоронний  договір  встановлює режим використання пам\’ятки 
культурної спадщини (далі – пам\’ятка) чи її частини,  у тому числі 
території, на якій вона розташована. 
     2. Власник пам\’ятки чи її частини або уповноважений ним орган 
(особа) зобов\’язаний не пізніше ніж через один  місяць  з  моменту 
отримання  пам\’ятки  чи  її частини у власність або у користування 
укласти охоронний договір з відповідним органом охорони культурної 
спадщини. 
     3. Якщо пам\’ятка належить до категорії пам\’яток національного 
значення,   охоронний   договір   підписується   органом   охорони 
культурної  спадщини,  на  території  якого  знаходиться пам\’ятка, 
після  погодження  його  з  центральним органом виконавчої влади у 
сфері охорони культурної спадщини.
{  Пункт  3  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 1293 
( 1293-2011-п ) від 14.12.2011 } 
     4. На пам\’ятки національного значення,  які належать до сфери 
управління   будь-якого   центрального  органу  виконавчої  влади, 
охоронний  договір  укладається  з  центральним органом виконавчої 
влади у сфері охорони культурної спадщини.
{  Пункт  4  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 1293 
( 1293-2011-п ) від 14.12.2011 } 
     5. В охоронному договорі,  складеному  за  зразком  згідно  з 
додатком,  зазначаються  особливості режиму використання пам\’ятки, 
види і терміни виконання реставраційних, консерваційних, ремонтних 
робіт,  робіт з упорядження її території,  інших пам\’яткоохоронних 
заходів,  необхідність  яких  визначається   відповідним   органом 
охорони культурної спадщини. 
     6. До охоронного договору додаються: 
     1) акт технічного стану пам\’ятки (форма якого  затверджується 
центральним  органом  виконавчої  влади у сфері охорони культурної 
спадщини) на момент укладення охоронного договору.  Для  ансамблів 
(комплексів)  складається  окремий  акт  на кожний їх об\’єкт.  Акт 
технічного стану поновлюється не рідше ніж раз на  5  років.  Якщо 
стан   пам\’ятки   значно  змінився  (після  проведення  ремонтних, 
реставраційних та  інших  робіт  чи  внаслідок  дії  чинників,  що 
призвели  до  руйнування або пошкодження),  – у п\’ятиденний термін 
після його зміни; 
     2) опис культурних цінностей і  предметів,  які  належать  до 
пам\’ятки,  знаходяться  на  її  території  чи  пов\’язані  з  нею і 
становлять історичну,  наукову,  художню цінність,  з  визначенням 
місця і умов зберігання та використання; 
     3) план  поверхів  пам\’яток-будівель  і  споруд  (у  масштабі 
1:100); 
     4) план  інженерних  комунікацій  та  зовнішніх   мереж   (за 
наявності); 
     5) генеральний план земельної ділянки,  на  якій  розташована 
пам\’ятка (у масштабі 1:50, 1:100, 1:500, 1:1000 або 1:2000); 
     6) паспорт пам\’ятки. 
     7. Власник  пам\’ятки  або  уповноважений  ним  орган  (особа) 
повинен забезпечити дотримання  вимог  протипожежної,  санітарної, 
екологічної  безпеки,  виконання  режиму  використання пам\’яток та 
пов\’язаних з ними будівель, територій, культурних цінностей. 
     8. Зміни   до  укладених  охоронних  договорів,  погоджені  з 
відповідним органом охорони культурної спадщини,  вносяться шляхом 
укладення  додаткових  угод  і  набирають  чинності  з  моменту їх 
підписання. 
     9. У  разі  коли власник пам\’ятки або уповноважений ним орган 
(особа) вважає за необхідне провести будь-які роботи,  пов\’язані з 
консервацією,  реабілітацією, реставрацією, музеєфікацією пам\’ятки 
та упорядженням її  території,  він  повинен  подати  відповідному 
органу  охорони культурної спадщини науково-проектну документацію. 
Роботи  можуть  проводитися  тільки  після  погодження   проектної 
документації та з письмового дозволу зазначеного органу. 
     10. До  власника  пам\’ятки  або  уповноваженого  ним   органу 
(особи), який порушує умови охоронного договору, відповідний орган 
охорони культурної спадщини,  який є стороною охоронного договору, 
застосовує санкції, передбачені законодавством. 
     11. Примусове відчуження або вилучення пам\’ятки відповідно до 
статті 21   Закону   України  \”Про  охорону  культурної  спадщини\” 
( 1805-14 )  тягне  за   собою  припинення   чинності   охоронного 
договору. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code