Державний реєстр нерухомих пам\’яток України

  Р о з д і л  III 
                   ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ОБ\’ЄКТІВ 
                       КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 
     Стаття 13. Державний реєстр нерухомих пам\’яток України 
     1. Об\’єкти  культурної  спадщини незалежно від форм власності 
відповідно  до  їхньої  археологічної,  естетичної,  етнологічної, 
історичної,  мистецької, наукової чи художньої цінності підлягають 
реєстрації   шляхом  занесення  до  Державного  реєстру  нерухомих 
пам\’яток  України  (далі – Реєстр) за категоріями національного та 
місцевого значення пам\’ятки. Порядок визначення категорій пам\’яток 
(  1760-2001-п  )  встановлюється  Кабінетом Міністрів України. Із 
занесенням  до  Реєстру на об\’єкт культурної спадщини, на всі його 
складові елементи, що становлять предмет його охорони, поширюється 
правовий статус пам\’ятки.
   2. Не підлягають державній реєстрації об\’єкти, що є сучасними 
копіями існуючих пам\’яток або спорудами (витворами), створеними за 
старовинними проектами чи науковими реконструкціями,  в тому числі 
масові тиражовані копії. 
     Стаття 14. Занесення об\’єкта культурної спадщини до Реєстру 
                та внесення змін до нього 
     1. Занесення   об\’єкта  культурної  спадщини  до  Реєстру  та 
внесення змін до  нього  (вилучення  з  Реєстру,  зміна  категорії 
пам\’ятки) провадяться відповідно до категорії пам\’ятки: 
     а) пам\’ятки  національного  значення  –  постановою  Кабінету 
Міністрів  України  за  поданням  центрального  органу  виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони 
культурної  спадщини протягом одного року з дня одержання подання; 
{  Пункт \”а\” частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно 
із  Законами  N  2947-VI  (  2947-17  )  від 13.01.2011, N 5461-VI 
( 5461-17 ) від 16.10.2012 } 
     б) пам\’ятки місцевого значення – рішенням центрального органу 
виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики у 
сфері  охорони культурної спадщини за поданням відповідних органів 
охорони   культурної   спадщини   або   за  поданням  Українського 
товариства охорони пам\’яток історії та культури, інших громадських 
організацій,  до  статутних  завдань яких належать питання охорони 
культурної  спадщини,  протягом  одного  місяця  з  дня  одержання 
подання.  {  Пункт  \”б\”  частини  першої  статті  14  із  змінами, 
внесеними згідно із Законом N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 } 
     2.  Об\’єкт  культурної спадщини до вирішення питання про його 
реєстрацію  як  пам\’ятки вноситься до Переліку об\’єктів культурної 
спадщини і набуває  правового  статусу  щойно  виявленого  об\’єкта 
культурної  спадщини,  про що відповідний орган охорони культурної 
спадщини в письмовій формі повідомляє власника цього  об\’єкта  або 
уповноважений ним орган (особу). 
     Переліки об\’єктів    культурної    спадщини    затверджуються 
рішеннями відповідних органів охорони культурної спадщини. 
     Порядок  обліку  об\’єктів  культурної  спадщини  ( z0528-13 ) 
визначає   центральний   орган  виконавчої  влади,  що  забезпечує 
формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини. 
{  Абзац  третій  частини  другої  статті 14 із змінами, внесеними 
згідно із Законами N 2947-VI ( 2947-17 ) від 13.01.2011, N 5461-VI 
( 5461-17 ) від 16.10.2012 }
{  Частина друга статті 14 в редакції Закону N 2518-VI ( 2518-17 ) 
від 09.09.2010 } 
     3.  Центральний  орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику  у  сфері  охорони  культурної  спадщини  видає  власнику 
пам\’ятки  або  уповноваженому  ним органу свідоцтво про реєстрацію 
об\’єкта культурної спадщини як пам\’ятки.
{  Частина третя статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 } 
     4.  Центральний  орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику   у   сфері  охорони  культурної  спадщини  надає  органу 
виконавчої  влади  Автономної  Республіки  Крим,  органам  охорони 
культурної   спадщини   обласних,  Київської  та  Севастопольської 
міських,  районних державних адміністрацій, відповідним виконавчим 
органам  сільської,  селищної,  міської ради витяги з Реєстру щодо 
пам\’яток, які розташовані на їхніх територіях.
{  Частина  четверта  статті  14  із  змінами, внесеними згідно із 
Законом N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 } 
{  Стаття  14  в  редакції  Закону  N  2245-IV  (  2245-15  )  від 
16.12.2004 } 
     Стаття 15. Вилучення пам\’ятки з Реєстру 
     Вилучення пам\’ятки з Реєстру здійснюється лише у разі: 
     якщо пам\’ятку зруйновано; 
     якщо пам\’ятка археології, що не виявлена в наземних обсягових 
формах,  досліджена на всій площі і по  всій  глибині  культурного 
шару  і  при  цьому не виявлено об\’єктів культурної спадщини,  які 
підлягають консервації або музеєфікації  на  місці  та  подальшому 
використанню; 
     якщо пам\’ятка втратила предмет охорони.
(  Стаття  15  в  редакції  Закону  N  2245-IV  (  2245-15  )  від 
16.12.2004 ) 
     Стаття 16. Інформування про об\’єкти культурної спадщини, 
                занесені до Реєстру 
     1. Інформування про об\’єкти культурної спадщини,  занесені до 
Реєстру, провадиться шляхом: 
     публікації Реєстру та внесених до нього змін; 
     встановлення охоронних   дощок,   охоронних   знаків,   інших 
інформаційних  написів,  позначок  на  пам\’ятках або в межах їхніх 
територій незалежно від форм власності. 
     2.  Центральний  орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері охорони культурної спадщини забезпечує публікацію 
Реєстру  та внесених до нього змін у спеціалізованому періодичному 
виданні.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code