Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
122016 29

Розрахунок розміру пайової участі забудовника (інвестора) при реконструкції

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Строительные сметы | Просмотров: 1 239

Розрахунок розміру пайової участі забудовника (інвестора) при реконструкції, переплануванні та при зміні функціонального призначення об'єкта без реконструкції, перепланування 

6.2.1. Розрахунок розміру пайової участі забудовника (інвестора) при реконструкції без приросту загальної площі, коли профіль об'єкта змінюється, а також при зміні функціонального призначення діючого об'єкта. 

У цьому випадку розмір пайової участі забудовника (інвестора) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва реконструкції для міста (B o r) розраховується за наступною формулою: 

B o r = n х s х k, де
(3) 


n - приріст нормативу розміру пайової участі забудовників (інвесторів), який розраховується за наступною формулою: 

n = nj - n k, де
(4) 


n j - норматив розміру пайової участі забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проекту реконструкції для міста в j-й галузі народногосподарського комплексу, що відповідає новому (запланованому) профілю об'єкта; 

n k - норматив розміру пайової участі забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста в k-й галузі народногосподарського комплексу, що відповідає попередньому профілю об'єкта. 

У випадку зміни функціонального призначення (перепрофілювання) дитячих дошкільних закладів, шкіл та об'єктів позашкільного виховання n k дорівнює нулю. 

У випадку реконструкції, перепланування, перепрофілювання, зміни функціонального призначення промислових (виробничих) підприємств (або їх частин), комплексів під об'єкти торгівлі, адміністративного призначення, розважальні комплекси, СТО, мийки тощо, а також при перепрофілюванні магазинів продовольчих товарів під іншу функцію приріст нормативу n розраховується за наступною формулою: 

n = nj - n k х 0,3
(4.1) 


6.2.2. Розрахунок розміру пайової участі забудовника (інвестора) при реконструкції, коли профіль об'єкта змінюється та створюються нові площі. 

У цьому випадку розмір пайової участі забудовника (інвестора) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва реконструкції для міста (B o r) розраховується як сума двох складових за наступною формулою: 

B o r = n j х s 1 х k 1 + n х s 2 х k 2, де
(5) 


n j х s 1 х k 1 - розмір пайової участі забудовника (інвестора) при створенні нових площ в ході проведення реконструкції. Розраховується аналогічно до формули (1); 

n х s 2 х k 2 - приріст пайової участі забудовника (інвестора) при проведенні реконструкції із зміною профілю діяльності об'єкта. Розраховується аналогічно до формули (3). 

У випадку, якщо B o r менше нуля, пайова участь не сплачується. 

6.2.3. Розрахунок розміру пайової участі забудовника (інвестора) при реконструкції, коли профіль об'єкта не змінюється та створюються нові площі. 

Якщо проведення реконструкції передбачає введення в експлуатацію додаткових площ без зміни профілю об'єкта реконструкції, то розмір пайової участі визначається за формулою: 

B o b = n j х s х k, де
(6) 


B o b - розмір пайової участі забудовника (інвестора) при реалізації проекту реконструкції в j-й галузі народногосподарського комплексу міста; 

n j - норматив розміру пайової участі забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва для міста в j-й галузі народногосподарського комплексу, що відповідає функціональному призначенню об'єкта реконструкції; 

s - додатково створені площі при проведенні перепланування об'єкта. 

6.2.4. Розрахунок розміру пайової участі забудовника (інвестора) при зміні функціонального призначення жилих будинків (приміщень) на нежилі, без реконструкції, перепланування. 

У цьому випадку розмір пайової участі забудовника (інвестора) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проекту для міста (B o r) розраховується за наступною формулою: 

B o r = n х s х k f х k, де
(7) 


n - норматив розміру пайової участі забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проекту реконструкції для міста в галузі народногосподарського комплексу, що відповідає новому (запланованому) профілю об'єкта; 

k f - коефіцієнт, що враховує ступінь функціональної та фізичної придатності будинку. Цей коефіцієнт визначений на основі інформації щодо введення-вибуття та реконструкції житлового фонду станом на 01.01.2009 і дорівнює 0,777; 

k - узагальнюючий коригуючий коефіцієнт; 

s - площа жилого будинку (приміщення), функціональне призначення якого змінюється на нежитлове. 

6.2.5. Розрахунок розміру пайової участі забудовника (інвестора) при переплануванні, коли профіль об'єкта не змінюється та створюються нові площі. 

Якщо проведення перепланування передбачає введення в експлуатацію додаткових площ без зміни профілю об'єкта перепланування, то розмір пайової участі визначається за формулою: 

B o b = n j х s х k, де
(8) 


B o b - розмір пайової участі забудовника (інвестора) при реалізації проекту перепланування в j-й галузі народногосподарського комплексу міста; 

n j - норматив розміру пайової участі забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва для міста в j-й галузі народногосподарського комплексу, що відповідає функціональному призначенню об'єкта перепланування; 

s - додатково створені площі при проведенні перепланування об'єкта. 

6.2.6. Розрахунок розміру пайової участі забудовника (інвестора) при переплануванні, коли профіль об'єкта змінюється та створюються нові площі. 

У цьому випадку розмір пайової участі забудовника (інвестора) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста з урахуванням оцінки соціально-економічного значення проектів будівництва (реконструкції) для міста (B o r) розраховується як сума двох складових за наступною формулою: 

B o r = n j х s 1 х k 1 + n х s 2 х k 2, де
(9) 


n j х s 1 х k 1 - розмір пайової участі забудовника (інвестора) при створенні нових площ у ході проведення перепланування. Розраховується аналогічно до формули (1); 

n х s 2 х k 2 - приріст пайової участі забудовника (інвестора) при проведенні перепланування із зміною профілю діяльності об'єкта. Розраховується аналогічно до формули (3). 

У випадку, якщо B o r менше нуля, пайова участь не сплачується. 

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

122016 29

Розрахунок граничного розміру пайової участі (внесків) забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Строительные сметы | Просмотров: 1 253

Розрахунок граничного розміру пайової участі (внесків) забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста 

Граничний розмір пайової участі (внеску) забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста розраховується, виходячи із загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта та не перевищує встановленого законом розміру. 

Проведення остаточного розрахунку розміру пайового внеску, розрахованого із застосуванням норми щодо його граничного розміру, здійснюється Управлінням після надання забудовником (інвестором) фактичних показників щодо вартості об'єкта будівництва відповідно до акта готовності об'єкта до експлуатації та свідоцтва інспекції державного архітектурно-будівельного контролю. 

У випадку, якщо забудовником (інвестором) не надані документи про затвердження у встановленому порядку кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта, розрахунок обсягу пайової участі проводиться відповідно до п. 6.1 та п. 6.2 цього Порядку без застосування норм щодо граничного розміру. 

6.3.1. Розрахунок граничного розміру пайової участі (внесків) забудовників (інвесторів) при будівництві (реконструкції) нежитлових будівель та споруд (крім будівель закладів культури та освіти, медичного та оздоровчого призначення). 

Граничний розмір пайового внеску забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста при будівництві (реконструкції) нежитлових будівель та споруд (крім будівель закладів культури та освіти, медичного та оздоровчого призначення) розраховується за наступною формулою: 

Г н = В кб * 0,10, де
(10) 


Г н - граничний розмір пайової участі забудовників (інвесторів) для будівництва (реконструкції) нежитлових будівель та споруд; 

В кб - затверджена у встановленому порядку загальна кошторисна вартість будівництва (реконструкції) нежитлових будівель та споруд. 

6.3.2. Розрахунок граничного розміру пайової участі (внесків) забудовників (інвесторів) при будівництві (реконструкції) житлових будинків, будівель закладів культури та освіти, медичного та оздоровчого призначення. 

Граничний розмір пайового внеску забудовників (інвесторів) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста при будівництві (реконструкції) житлових будинків, будівель закладів культури та освіти, медичного та оздоровчого призначення розраховується за наступною формулою: 

Г ж = В кб * 0,04, де
(11) 


Г ж - граничний розмір пайової участі забудовників (інвесторів) при будівництві житлових будинків, будівель закладів культури та освіти, медичного та оздоровчого призначення; 

В кб - затверджена у встановленому порядку загальна кошторисна вартість будівництва житлових будинків, будівель закладів культури та освіти, медичного та оздоровчого призначення. 

7. Перехідні положення 

7.1. Цей Порядок набирає чинності з дня опублікування рішення про його затвердження. 

7.2. Відповідно до статті 3 розділу II Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" додатково застосовуються наступні положення: 

7.2.1. Забудовники (інвестори), що здійснюють будівництво житла, мають право на відстрочення термінів сплати пайового внеску, встановлених договором. 

Підставою для відстрочення (перенесення) термінів сплати пайового внеску є заява таких забудовників (інвесторів), що подається до Головного управління економіки та інвестицій не пізніше передбаченого договором строку сплати пайового внеску або його частини, відповідно до графіка, із зазначенням суми, терміну відстрочення та причин неможливості сплати, що підтверджується відповідними документами. 

7.2.2. У разі прострочення термінів сплати пайового внеску забудовниками (інвесторами), що здійснюють будівництво (реконструкцію) об'єктів, призупиняється дія ордеру на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення до погашення заборгованості, що виникла. 

7.2.3. При оформленні права власності на об'єкти незавершеного будівництва та їх частини з метою подальшого продажу чи передачі в іпотеку, обов'язковим є надання довідки Головного управління економіки та інвестицій про повну сплату пайового внеску забудовником (інвестором). 

7.3. Рішення щодо зарахування витрат забудовників (інвесторів) на створення зовнішніх інженерних мереж, які прийняті до комунальної власності територіальної громади м. Києва відповідними розпорядчими документами, в рахунок сплати пайового внеску та щодо відстрочення (перенесення) термінів сплати пайового внеску по укладених договорах приймає постійна комісія Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку за поданням Головного управління економіки та інвестицій на підставі заяви забудовника (інвестора) із зазначенням суми, терміну відстрочення та причин неможливості сплати, які є підставою для відстрочення платежу, що підтверджується відповідними документами. 

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.