Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
072015 13

Орендна плата та інші платежі

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Подготовка эскиза для получения стройпаспорта! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Решения Киеврады | Просмотров: 2 378

Орендна плата та інші платежі

6.1. Орендна плата встановлюється у грошовій формі. Строки внесення орендної плати та її розмір визначаються у договорі.

Початок нарахування орендної плати та інших платежів, пов'язаних з орендою майна, починається з дати підписання акта приймання-передавання об'єкта оренди, який підписується орендодавцем, орендарем та підприємством.

Нарахування орендної плати припиняється з дати підписання акта приймання-передавання об'єкта оренди від орендаря до орендодавця після припинення договору оренди.

6.2. Розмір орендної плати визначається:

- у разі передачі в оренду майна на конкурсних засадах відповідно до конкурсних пропозицій орендаря - переможця конкурсу;

- в інших випадках згідно з Методикою.

6.3. Підприємства, установи та організації (балансоутримувачі) є отримувачами орендної плати. Пропорції розподілу між бюджетом міста Києва і підприємством та порядок використання орендної плати визначаються бюджетом міста Києва на відповідний рік.

6.4. Орендар за користування об'єктом оренди сплачує орендну плату та інші платежі, зазначені у пп. 6.5 цього Положення, незалежно від результатів господарської діяльності.

6.5. Крім орендної плати орендар сплачує:

податки та збори у розмірах та порядку, визначених чинним законодавством України;

компенсацію витрат підприємств за користування земельною ділянкою, на якій розташований об'єкт оренди, та плату за комунальні послуги відповідно до договору, який укладається між орендарем та зазначеним підприємством або відповідними особами, що надають такі послуги;

послуги страховика.

6.6. Розмір орендної плати може бути змінений:

- за погодженням сторін;

- у разі істотної зміни стану або цільового призначення об'єкта оренди;

- в інших випадках, передбачених законодавством України.

6.7. За клопотанням орендаря відповідним рішенням орендодавця на період виконання капітального ремонту чи переобладнання об'єкта оренди орендарю може бути надана пільгова орендна плата, яка не повинна бути менше витрат підприємства на утримання об'єкта оренди на термін не більше шести місяців.

6.8. Орендодавці контролюють своєчасність надходження орендної плати. Підприємства, у разі виникнення заборгованості з орендної плати або інших платежів, вживають заходи щодо погашення заборгованості, в тому числі проводять відповідну претензійно-позовну роботу.

6.9. Підприємства та райдержадміністрації до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, звітують Головному управлінню про стан сплати за оренду, інших платежів та про перерахування отриманих за оренду коштів до бюджету міста Києва, а також про вжиті заходи щодо погашення заборгованості по орендній платі.

7. Порядок передачі майна в оренду на конкурсних засадах

7.1. Передача майна здійснюється на конкурсних засадах, крім випадків, передбачених п. 8 цього Положення.

7.2. Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади міста Києва (додаток 7 до цього Положення).

7.3. Мінімальна площа об'єктів, які пропонуються для надання в оренду на конкурсі, становить 1 кв. м.

8. Порядок передачі в оренду майна без проведення конкурсу

8.1. Передача в оренду майна без проведення конкурсу здійснюється у випадках, передбачених частиною четвертою статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

8.2. Мінімальна площа об'єктів, які пропонуються для надання в оренду без проведення конкурсу, становить 1 кв. м.

8.3. Для розгляду питання щодо надання майна в оренду без проведення конкурсу підприємство, установа, організація, яка відповідає вимогам, зазначеним в абзаці четвертому частини четвертої статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", та громадським організаціям, які забезпечують діяльність громадських приймалень депутатів Київської міської ради, надає до відповідного орендодавця документи згідно з додатком 8 до цього Положення.

8.4. Якщо орендодавцями майна є райдержадміністрації або підприємства, вони подають свої пропозиції до Головного управління.

8.5. Головне управління протягом 15 днів опрацьовує отримані документи та готує і надає до постійної комісії Київради з питань власності (далі - Комісія) пропозиції щодо оренди майна.

8.6. Комісія на своєму засіданні розглядає подані пропозиції Головного управління та приймає рішення про погодження надання або відмови у наданні в оренду майна.

8.7. Відповідний орендодавець на підставі рішення Комісії видає розпорядчий документ про надання або відмову у наданні майна в оренду і письмово повідомляє про це заявнику.

8.8. Договір оренди укладається на підставі рішення Київської міської ради про передачу об'єкта в оренду.

9. Порядок укладення договору оренди

9.1. Відповідний орендодавець із залученням, у разі необхідності, підприємства протягом 7 робочих днів з дня прийняття рішення про передачу майна в оренду готує в трьох примірниках проект договору оренди згідно з типовим договором про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду (додаток 11 до цього Положення) та умовами, визначеними у протоколі конкурсної комісії, та надає орендарю.

9.2. Орендар протягом 5 робочих днів з дати отримання від відповідного орендодавця примірників договору оренди підписує їх та повертає орендодавцю.

9.3. Відповідний орендодавець протягом 5 робочих днів підписує договір та надає його орендарю.

9.4. У разі, якщо орендодавцем є Головне управління або райдержадміністрація, один примірник договору направляється підприємству.

9.5. Копія підписаного орендодавцем та орендарем договору оренди та акта приймання-передавання надається райдержадміністрацією або підприємством до Головного управління протягом п'яти робочих днів з дати підписання.

9.6. У випадках, передбачених законодавством, договір оренди підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. Витрати за нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію договору покладаються на орендаря.

9.7. У разі невиконання п. 9.2 цього розділу рішення орендодавця про надання майна в оренду може бути скасоване.

10. Страхування об'єкта оренди

10.1. Орендоване майно на період строку дії договору оренди страхується орендарем на користь підприємства протягом 30 днів після укладання договору оренди у страховій компанії - переможцю конкурсу з відбору страховиків, яких визначає комісія, створена Головним управлінням за участю депутатів Київради, в тому числі і депутатів-членів постійної комісії Київради з питань власності.

10.2. Копія договору страхування надається підприємству, за яким закріплене майно на праві господарського відання чи оперативного управління об'єкта оренди, та відповідному орендодавцю.

10.3. Оплата послуг страховика здійснюється за рахунок орендаря (страхувальника).

11. Передача майна в суборенду

11.1. Дозвіл на передачу майна орендарем в суборенду здійснюється за рішенням відповідного орендодавця.

11.2. Не допускається передача в суборенду цілісних майнових комплексів та об'єктів, які передані орендарям, зазначеним в абзаці четвертому частини четвертої статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", крім бюджетних установ.

11.3. Строк дії договору суборенди не повинен перевищувати строк дії договору оренди.

11.4. З метою укладання договору суборенди потенційний суборендар звертається до відповідного орендодавця з документами згідно з додатком 9 до цього Положення.

11.5. Договір суборенди укладається між орендарем та суборендарем.

11.6. До договору суборенди застосовуються положення про договір оренди.

11.7. Суборендар сплачує орендарю орендну плату у розмірі, визначеному відповідно до Методики. У разі перевищення орендної плати, яку сплачує суборендар, над орендною платою, встановленою орендарю на частину орендованого майна, що передане в суборенду, орендар перераховує різницю підприємству. Подальший розподіл коштів та контроль за розрахунками здійснює підприємство.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

072015 13

Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Подготовка эскиза для получения стройпаспорта! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Решения Киеврады | Просмотров: 2 126

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Київської міської ради
22.09.2011 N 34/6250


Положення
про оренду майна територіальної громади міста Києва

Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва (далі - Положення) розроблене на підставі Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про оренду державного та комунального майна", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

1. Об'єкти оренди

1.1. Об'єктами оренди за цим Положенням є:

- цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурних підрозділів;

- майно, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);

- нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно (інвентарний об'єкт або група інвентарних об'єктів).

2. Орендодавці

2.1. Орендодавцями за цим Положенням є:

- Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Головне управління) - щодо цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);

- районні в місті Києві державні адміністрації (далі - райдержадміністрації) - щодо майна, яке передане їм в управління;

- комунальні підприємства, установи та організації - щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 квадратних метрів на одне підприємство, установу, організацію, та іншого окремого індивідуально визначеного майна, яке закріплено за ними на праві господарського відання або оперативного управління.

3. Орендарі

3.1. Орендарями майна територіальної громади міста Києва (далі - майна) можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу комунального підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.

3.2. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності.

4. Ініціатива щодо оренди майна

4.1. Ініціатива щодо оренди майна може виходити:

- від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями;

- від Головного управління;

- від райдержадміністрацій;

- від комунальних підприємств, установ, організацій, за якими закріплене майно на праві господарського відання, оперативного управління або відноситься до сфери їх управління (далі - підприємства).

4.2. За наявності ініціативи щодо оренди цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів взаємовідносини з трудовим колективом регулюються положеннями Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

4.3. Головне управління, райдержадміністрації щодо майна, яке відноситься до сфери їх управління, та підприємства формують щороку переліки майна, яке може бути передане в оренду, які оприлюднюються в засобах масової інформації та на офіційному веб-порталі Київської міської влади.

4.4. Підприємства, за якими закріплене майно на праві господарського відання чи оперативного управління, яке може бути передане в оренду, подають на відповідного орендодавця документи згідно з переліком, що наведений у додатку 1 до цього Положення, щодо цілісних майнових комплексів та нерухомого майна, загальна площа якого перевищує 200 квадратних метрів на одне підприємство.

4.5. Фізичні та юридичні особи, які можуть бути орендарями та бажають укласти договір оренди, надають документи згідно з переліком, що наведений у додатку 2 до цього Положення, до відповідного орендодавця для розгляду.

4.6. У разі надходження однієї заяви про оренду певного об'єкта (цілісного майнового комплексу, будівлі, споруди, групи приміщень), а іншої - про оренду частини цього об'єкта, відповідний орендодавець розглядає заяву про передачу в оренду всього об'єкта, про що повідомляє іншого заявника.

4.7. Заяви про оренду певного об'єкта реєструються відповідним орендодавцем.

4.8. У разі передачі нерухомого майна відповідні орендодавці протягом п'яти робочих днів після надходження та реєстрації повного пакету документів направляють запит:

щодо передачі в оренду об'єктів охорони здоров'я до Головного управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

щодо передачі в оренду об'єктів освіти до Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо передачі в оренду;

у разі належності об'єкта оренди до об'єктів культурної спадщини до Головного управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4.9. Вищезазначені управління надають орендодавцям висновки щодо оренди майна протягом п'ятнадцяти днів після надходження запиту.

4.10. Якщо орендодавці у встановлений термін з урахуванням часу поштового обігу не одержали висновків, укладання договору з цими органами вважається погодженим.

4.11. Відповідні орендодавці протягом п'яти робочих днів після закінчення терміну одержання висновків з урахуванням часу поштового обігу, а у випадках, коли розгляд заяви про оренду майна не потребує отримання висновків, протягом п'ятнадцяти робочих днів після дати її реєстрації розміщують в офіційних друкованих засобах масової інформації та офіційному веб-порталі Київської міської влади оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляють в укладенні договору оренди і повідомляють про це заявнику.

Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення відповідний орендодавець приймає заяви про намір взяти в оренду відповідне майно. Заяви про намір взяти в оренду майно подаються в довільній формі.

Після закінчення строку приймання заяв відповідний орендодавець за погодженням постійної комісії Київради з питань власності протягом трьох робочих днів своїм розпорядчим документом ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди. У разі, якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником за рішенням Київської міської ради. У разі надходження двох і більше заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди.

Оголошення публікуються після прийняття Київською міською радою рішення про затвердження переліку об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, право оренди яких виборюється на конкурсних засадах.

4.12. Особливості розгляду звернень та прийняття рішень щодо передачі майна в оренду без проведення конкурсу встановлені п. 8 цього Положення.

4.13. Підприємства протягом 5 робочих днів з дати звернення особи, що має зацікавленість в оренді майна, ознайомлюють її з об'єктом оренди.

4.14. У передачі в оренду об'єктів може бути відмовлено, якщо:

було прийнято рішення про приватизацію або передприватизаційну підготовку об'єкта оренди;

об'єкт включено до переліку підприємств, що потребують залучення іноземних інвестицій, згідно з рішенням органів місцевого самоврядування;

відповідний структурний підрозділ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не дає згоди на виділення структурного підрозділу комунального підприємства;

Головне управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) або Головне управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не дає згоди на передачу в оренду відповідно об'єктів охорони здоров'я, освіти або культурної спадщини;

у встановленому порядку було прийняте рішення про укладення договору оренди майна з бюджетною установою;

за результатами рецензування звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна;

орендоване майно необхідне для власних потреб територіальної громади міста Києва;

є інші підстави, передбачені законами.

5. Оцінка об'єкта оренди

5.1. Оцінка об'єкта оренди здійснюється відповідно до Методики оцінки об'єктів оренди, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

5.2. Оцінка об'єкта оренди передує укладенню договору оренди.

5.3. Порядок проведення оцінки майна регулюється Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

5.4. Датою незалежної оцінки є останнє число місяця, який передує місяцю у якому подається заява про оренду майна.

5.5. Звіт про оцінку майна або акт оцінки майна підлягають рецензуванню протягом 7 робочих днів з дати отримання звіту або акта оцінювачами, які мають не менш ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна та працюють у Головному управлінні.

5.6. Висновок про вартість майна або акт оцінки майна за результатами позитивного рецензування звіту про оцінку майна або акта оцінки майна затверджуються Головним управлінням або райдержадміністрацією щодо майна, яке передане їм в управління, протягом 3 днів та скріплюється печаткою.

5.7. Висновок про вартість майна або акт оцінки майна використовуються для розрахунку розміру орендної плати (стартової орендної плати) та/або зазначення вартості об'єкта оренди у договорі. Висновок про вартість майна або акт оцінки майна чинні протягом шестимісячного строку від дати їх затвердження.

5.8. У випадках передачі в оренду нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємствам, які згідно з Методикою розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду (далі - Методика) (додаток 3 до цього Положення), сплачують орендну плату в розмірі 1 грн., для відображення в договорі оренди вартості об'єкта оренди проводиться стандартизована оцінка зазначеного майна.

Стандартизовану оцінку здійснює комісія із проведення стандартизованої оцінки об'єктів оренди, склад якої затверджується розпорядчим документом Головного управління або райдержадміністрацій, щодо майна, яке передане їм в управління. До складу цієї комісії включаються представники підприємства, на балансі якого обліковується об'єкт оренди.

За результатами стандартизованої оцінки, на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням усіх передбачених законодавством переоцінок і дооцінок та відомостей розрахунку вартості нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що передається в оренду (додатки 4, 5 до цього Положення), складається акт оцінки (додаток 6 до цього Положення), що підписується членами комісії із проведення стандартизованої оцінки, керівником підприємства та скріплюється печаткою.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.