Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
072015 13

Методика розрахунку і порядок використання орендної плати за користування майном територіальної громади м. Києва

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Подготовка эскиза для получения стройпаспорта! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Решения Киеврады | Просмотров: 2 067

Додаток
до рішення Київради
від 5 липня 2001 р. N 366/1342 


Методика розрахунку і порядок використання орендної плати за користування майном територіальної громади м. Києва

1. Методику розрахунку і порядок використання орендної плати за користування майном територіальної громади м. Києва (далі - Методика) розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння та використання плати за оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів (філії, цеху, дільниці) та окремого індивідуально визначеного майна комунальних підприємств, організацій, установ, а також майна, що не ввійшло до статутних фондів господарських товариств, створених в процесі приватизації (корпоратизації).

2. Методика визначає механізм нарахування орендної плати за користування майном, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва.

3. Орендна плата є платежем у формах, визначених законодавством України, які вносить орендар орендодавцеві незалежно від наслідків своєї господарської діяльності.

4. Укладенню договору оренди передує експертна оцінка об'єкта оренди.

5. Розмір орендної плати встановлюється Київрадою відповідно до пропозицій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

6. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності:

• визначається розмір річної орендної плати;

• на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, який фіксується у договорі оренди;

• з урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди.

7. У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності - на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

8. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси не може перевищувати 10 відсотків від вартості орендованого майна, визначеної експертним шляхом.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати.

9. Розмір орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) встановлюється за згодою сторін, але не менше як 5 відсотків від вартості орендованого майна, визначеної експертним шляхом.

10. Орендна плата включає всі витрати орендодавця по утриманню майна. Додаткові платежі за користування орендованим майном, крім орендної плати, нарахуванню та стягненню не підлягають.

11. У разі оренди нерухомого майна розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Опл. = Вп х Сор,

де Опл. - розмір річної орендної плати, грн.;

Вп - вартість орендованого майна, визначена експертним шляхом, грн.;

Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком до Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за користування майном територіальної громади м. Києва.

12. Якщо орендоване приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

Вп = Вб : Пб х Пп,

де Вп - вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.;

Вб - вартість будівлі (споруди) в цілому, визначена експертним шляхом, грн.;

Пб - площа будівлі (споруди) в цілому, кв. м;

Пп - площа орендованого приміщення, кв. м.

13. Комунальні платежі за користування водою, опаленням, електроенергією тощо сплачуються орендарем відповідним постачальникам за окремими договорами або орендодавцю, якщо це визначено договором оренди. 

14. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

Опл.міс. = Опл.: 12 х Іп.р. х Ім.,

де Опл - річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.;

Іп.р. - індекс інфляції за період з дати проведення експертної оцінки до дати укладення договору оренди або перегляду розміру орендної плати;

Ім. - індекс інфляції за перший місяць оренди.

15. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

16. Орендна плата сплачується орендарями щомісячно до десятого числа поточного місяця.

17. Суми зайвої перерахованої орендної плати зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.

18. Тимчасове безоплатне користування майном передбачає повну компенсацію витрат на його утримання, включаючи експлуатаційні витрати.

19. Податок на додану вартість сплачується орендарями окремо від орендної плати у розмірах та порядку, встановленому чинним законодавством.

20. Нарахування плати за суборенду здійснюється орендарями. У разі, якщо плата за суборенду перевищує розмір орендної плати, різниця між ними перераховується орендодавцю.

21. Страхування орендованого майна здійснюється орендарем протягом місяця після укладення договору оренди на весь термін дії договору на користь орендодавця.

22. У разі несвоєчасної сплати орендної плати орендар сплачує окремо від орендної плати пеню. Розмір пені визначається у договорі оренди і не може перевищувати розміру, встановленого законодавством. Пеня зараховується на рахунок орендодавця і використовується відповідно до законодавства.

Видатки, пов'язані з примусовим стягненням заборгованості по орендній платі і пені, відносяться за рахунок боржника.

23. Орендна плата за цілісні майнові комплекси та за майно, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного в процесі приватизації (корпоратизації), перераховується до бюджету м. Києва.

Орендна плата за користування майном зараховується на розрахункові рахунки орендодавців.

24. Порядок використання орендної плати та розмір витрат орендодавця на утримання майна встановлюється рішенням Київради при затвердженні бюджету м. Києва на поточний рік, а також іншими рішеннями Київради.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

072015 13

Порядок надання орендарю згоди орендодавця на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Подготовка эскиза для получения стройпаспорта! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Решения Киеврады | Просмотров: 2 333

Додаток 10
до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва


Порядок надання орендарю згоди орендодавця на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна

1. Цей Порядок розроблений з метою визначення процедури надання орендарю згоди орендодавця майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна.

2. Процедура надання орендарю згоди орендодавця майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна включає такі етапи:

- подання заяви і документів орендарем;

- розгляд заяви і документів орендаря;

- прийняття відповідного рішення.

3. Для розгляду питання про надання згоди орендарю на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна орендар подає до орендодавця заяву та такі документи:

- опис передбачуваних поліпшень і кошторис витрат на їх проведення;

- завірену копію проектно-кошторисної документації, яка складена організацією, що має відповідну ліцензію;

- інформацію про доцільність здійснення поліпшень орендованого майна;

- приписи органів пожежного нагляду, охорони праці тощо;

- довідку підприємства, за яким закріплене майно на праві господарського відання чи оперативного управління, про вартість об'єкта оренди згідно з даними бухгалтерського обліку на початок поточного року;

- узгоджений висновок орендодавця і орендаря про стан майна на момент укладення договору або документи, що підтверджують фізичний (технічний стан) об'єкта оренди.

4. Інформація про доцільність здійснення невід'ємних поліпшень надається підприємством, за яким закріплене майно на праві господарського відання чи оперативного управління, на підставі наданих орендарем документів.

5. При здійсненні поліпшень майна цілісного майнового комплексу Головне управління для розгляду питання про надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень створює комісію за участю відповідного профільного структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та орендаря.

За результатами розгляду документів або роботи комісії Головне управління приймає рішення про надання погодження на здійснення невід'ємних поліпшень об'єкта оренди.

6. Контроль за здійсненням невід'ємних поліпшень здійснюється орендодавцем або за його дорученням підприємством, за яким закріплене майно на праві господарського відання чи оперативного управління.

7. Згода на здійснення поліпшень надається у формі листа орендодавця орендарю, у якому міститься погодження на поліпшення орендованого майна.

8. Після отримання згоди орендар складає графік виконання робіт і подає його до орендодавця.

9. Після здійснення дозволених невід'ємних поліпшень орендар надає інформацію орендодавцю про завершення виконання робіт з поданням копій підписаних замовником і підрядником актів приймання виконаних робіт та документів, що підтверджують оплату зазначених робіт.

10. Орендодавець протягом 5 робочих днів після отримання інформації про здійснені поліпшення, розмір витрат та джерело їх фінансування зобов'язаний надати інформацію до Головного управління для внесення до банку даних нежилих приміщень м. Києва.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.