Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
082015 04

Організаційні засади з розроблення містобудівної документації

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Подготовка эскиза для получения стройпаспорта! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Решения Киеврады | Просмотров: 2 155

Організаційні засади з розроблення містобудівної документації

Організація розроблення містобудівної документації у м. Києві здійснюється Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - замовником згідно з Переліком містобудівної документації, що розроблятиметься у 2014 - 2016 рр. (додаток до Програми), з урахуванням інвестиційних намірів щодо забудови окремих територій.

Замовник містобудівної документації:

- організовує в установленому порядку поновлення матеріалів топографо-геодезичної зйомки територій м. Києва, проведеної в минулі роки, необхідних для розроблення містобудівної документації відповідно до Програми;

- забезпечує урахування питань, пов'язаних з розміщенням об'єктів будівництва, іншого використання територій, з погодженням проектів землеустрою, наданням містобудівних умов та обмежень на проектування об'єктів при розробленні містобудівної документації;

- визначає та уточнює межі розроблення містобудівної документації;

- забезпечує організацію фінансування розроблення містобудівної документації шляхом залучення інвестиційних коштів або подання відповідного бюджетного запиту;

- готує завдання на розроблення містобудівної документації та подає його на затвердження заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків, готує інші вихідні дані;

- визначає розробника містобудівної документації;

- забезпечує урахування громадських інтересів шляхом публікації оголошення про розроблення містобудівної документації, організації проведення громадських слухань після отримання проекту містобудівної документації від розробника;

- у разі необхідності та за наявності інвестиційних пропозицій готує проект рішення Київської міської ради про зміни у переліку містобудівної документації, наведеної у додатку до Програми;

- при розробленні зонінгу уточнює завдання на розроблення детальних планів відповідної території.

Розробник містобудівної документації:

- готує проект договору на розроблення або внесення змін до містобудівної документації;

- збирає вихідні дані за дорученням замовника;

- розробляє містобудівну документацію або вносить до неї зміни відповідно до вимог державних будівельних норм, державних стандартів;

- бере участь у проведенні громадських слухань, розгляді архітектурно-містобудівною радою та сесією Київської міської ради розробленої ним містобудівної документації;

- пропонує замовнику у разі необхідності залучити інші науково-дослідні та проектні організації до проведення додаткових досліджень, розроблення окремих розділів містобудівної документації;

- зберігає оригінал розробленої містобудівної документації, зміни до неї на паперових і електронних носіях в порядку, встановленому законодавством.

Містобудівна документація розробляється комунальною організацією виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Інститут Генерального плану м. Києва" (далі - КО "Інститут Генерального плану м. Києва") та іншими проектними і науково-дослідними організаціями, які мають відповідну ліцензію, сертифікованих спеціалістів і технічну базу, на замовлення Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), згідно з переліком, затвердженим цим рішенням.

У разі виконання робіт за рахунок бюджетних коштів розробник містобудівної документації визначається відповідно до законодавства шляхом проведення закупівлі послуг відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель".

При розробленні, затвердженні, внесенні змін до містобудівної документації, проведенні громадських слухань щодо врахування громадських інтересів замовник і розробник вживають заходів з нерозголошення спеціальної інформації, передбаченої Зводом відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженим наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 N 440, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.08.2005 N 902/11182.

Під час розроблення містобудівної документації пропозиції замовника щодо використання територій вносяться ним на розгляд та врахування розробником у проекті містобудівної документації.

Інвестиційні наміри юридичних та фізичних осіб щодо забудови та іншого використання територій враховуються розробником у проекті містобудівної документації у разі їх узгодження із замовником.

Для проведення громадських слухань, проведення погоджень, розгляду на архітектурно-містобудівній раді та експертизи виготовляється один примірник містобудівної документації на електронних носіях та на паперових носіях, що коригується за результатами кожного етапу та передається замовнику для подання на затвердження.

Подання містобудівної документації на затвердження Київській міській раді забезпечують Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та постійна комісія Київської міської ради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

Затверджена містобудівна документація виготовляється у трьох примірниках на паперових носіях та в одному примірнику на електронних носіях і передається до Служби містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для реєстрації у базі даних містобудівного кадастру, подальшого використання у містобудівній діяльності. відповідно до законодавства та з дотриманням авторських прав щодо проектного рішення організації-розробника відповідно до статей 29, 30, 31 Закону України "Про архітектурну діяльність".

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

082015 04

Міська програма створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Подготовка эскиза для получения стройпаспорта! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Решения Киеврады | Просмотров: 2 457

Додаток 
до рішення Київської міської ради
13.11.2013 N 518/10006


Міська програма створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві

1. Визначення проблем, на які спрямована Програма

Програма створення (оновлення) містобудівної документації в м. Києві на період 2014 - 2016 рр. (далі - Програма) підготовлена відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", з метою забезпечення реалізації Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року, схваленої рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 N 824/7060.

За останні роки значно активізувалась містобудівна діяльність у м. Києві, стабільно зростають обсяги будівництва житла, об'єктів громадського, дорожньо-транспортного, інженерного та соціального призначення.

Проекти детальних планів територій, розроблені у 2000 - 2010 рр., на сьогодні застаріли у зв'язку із зміною нормативно-правової бази, необхідністю урахування рішень про надання земельних ділянок для будівництва, змін власників та функціонального призначення об'єктів нерухомого майна на цих територіях, новітніх технологій проектування.

Відсутність затверджених планів зонування територій та детальних планів територій призводить до хаотичного розміщення об'єктів, порушення вимог охорони довкілля та культурної спадщини, не дає можливості встановити обґрунтовані параметри об'єктів при видачі містобудівних умов та обмежень.

Розміщення об'єктів без затверджених детальних планів територій ускладнює проектування вулиць та транспортних розв'язок, призводить до порушень червоних ліній, розміщення комерційно прибуткових об'єктів на територіях перспективного розташування нових парків і скверів, дошкільних освітніх закладів та шкіл.

Відповідно до законодавства при відсутності затвердженого детального плану території чи плану зонування території забороняється відведення земель для розміщення об'єктів містобудування, що спричиняє погіршення інвестиційного клімату.

Обмеженість коштів місцевого бюджету не дає змоги здійснити розробку містобудівної документації, що охоплює всю територію міста, у стислі терміни за рахунок виключно бюджетного фінансування.

Для вирішення цих проблем приймається рішення Київської міської ради "Про затвердження Програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві" у новій редакції.

2. Мета та завдання Програми

Метою Програми є розроблення і затвердження генерального плану столиці України - міста Києва, обґрунтованого визначення на основі затверджених детальних планів територій планувальної організації та функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталів, мікрорайонів, інших частин території м. Києва, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, а також встановлення єдиних умов та обмежень (регламентів) забудови територій на основі затверджених планів зонування для інтенсивного втілення в життя принципів містобудівної політики інтегрованого міського розвитку столиці України як стабільного європейського міста, створення повноцінного життєвого середовища, збереження традиційних особливостей, історичного середовища та природно-ландшафтного комплексу міста, розвитку ефективної інженерної та транспортної інфраструктури. Завданнями Програми є:

- визначення переліку окремих територій та відповідної містобудівної документації згідно з схемою планувальної структури м. Києва, наведеною в додатку до Програми створення та впровадження Містобудівного кадастру міста Києва на 2013 - 2015 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 20 вересня 2012 року N 70/8354;

- встановлення орієнтовних меж окремих територій та вартості робіт зі створення містобудівної документації;

- забезпечення просторової концентрації і координації використання фінансових коштів публічних і приватних суб'єктів;

- визначення можливих джерел та механізмів фінансування робіт зі створення містобудівної документації;

- забезпечення регулювання забудови та іншого використання територій міста Києва відповідно до законодавства, державних норм, стандартів і правил.

3. Шляхи та засоби розв'язання проблем

3.1. Шляхами розв'язання проблем є:

- розроблення та затвердження Генерального плану міста Києва у новій редакції, планів зонування семи планувальних зон м. Києва, детальних планів територій комплексної забудови та реконструкції з урахуванням громадських інтересів та інвестиційних намірів, потреб розміщення доступного житла, комплексного розвитку соціальної сфери та інженерно-транспортної інфраструктури, охорони довкілля та культурної спадщини;

- поетапне розроблення комплексу містобудівної документації із забезпеченням деталізації Генерального плану міста Києва, реалізації Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року відповідно до цієї Програми та залученням коштів місцевого бюджету, інвестиційних коштів та інших джерел, не заборонених законодавством.

3.2. Засобами розв'язання проблем є:

- визначення черговості розроблення, організація виконання робіт і громадських слухань, затвердження детальних планів територій, планів зонування центральної планувальної зони та інших шести планувальних зон м. Києва відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";

- визначення відповідно до планувальної структури м. Києва цілісних функціонально-планувальних утворень та орієнтовних меж детальних планів окремих територій, де передбачається комплексна забудова чи реконструкція з урахуванням прийнятих рішень, наявної забудови, умов та обмежень та іншого використання територій, природних та планувальних рубежів з можливістю наступного уточнення цих меж;

- координація завдань та проектних рішень містобудівної документації для забезпечення ув'язки детальних планів окремих територій з містобудівними рішеннями і розрахунками оновленого Генерального плану м. Києва та Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року;

- залучення інвестиційних коштів та інших джерел, не заборонених законодавством, для розроблення детальних планів окремих територій міста, привабливих для інвесторів та запланованих згідно з оновленими матеріалами генерального плану під комплексну забудову чи реконструкцію.

Нормативно-правовою базою Програми є укази Президента України від 13.05.97 N 422/97 "Про пріоритетні завдання у сфері містобудування", від 21.12.2010 N 1154/2010 "Про заходи щодо забезпечення ефективності реалізації Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", від 24.05.2013 N 307/2013 "Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території", закони України "Про основи містобудування", "Про архітектурну діяльність", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про місцеве самоврядування в Україні", Земельний кодекс України, наказ Мінрегіону України від 16.11.2011 N 290 "Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації", державні будівельні норми, рішення Київської міської ради від 28.03.2002 N 370/1804 "Про затвердження Генерального плану розвитку м. Києва та проекту планування його приміської зони до 2020 року" та від 18.09.2008 N 262/262 "Про розробку нового генерального плану розвитку м. Києва та його приміської зони до 2025 року", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 18.09.2003 N 1753 "Про забезпечення комплексної забудови (реконструкції) районів та мікрорайонів у місті Києві", рішення Київської міської ради від 15.12.2011 N 824/7060 "Про Стратегію розвитку м. Києва до 2025 року".

Завдання, склад і зміст, порядок розроблення містобудівної документації в м. Києві визначаються відповідно до законодавства та інших нормативно-правових актів України, в тому числі державних будівельних норм і стандартів.

4. Ресурсне забезпечення Програми. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування робіт з планування територій здійснюється за рахунок бюджету м. Києва та інших джерел, не заборонених законодавством.

Власники, користувачі (орендарі) земельних ділянок, які мають наміри здійснити їх забудову або змінити функціональне призначення на території розроблення детального плану території, здійснюють фінансування робіт з розроблення таких детальних планів на договірних засадах.

Вартість розроблення містобудівної документації визначається згідно з державними будівельними нормами ДБН Д.1.1.7-2000 "Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України" із застосуванням коефіцієнтів, що затверджуються Мінрегіону України.

Вартість виконання окремих розробок уточнюється відповідно до складених кошторисів у договірній документації між замовником та розробником містобудівної документації.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.