Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
012016 14

Про розробку Плану зонування території міста Києва

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Подготовка эскиза для получения стройпаспорта! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Решения Киеврады | Просмотров: 2 718

Рішення Київської міської ради № 69/8353 від 20 вересня 2012 року
Про розробку Плану зонування території міста КиєваКеруючись законами України "Про місцеве самоврядування в Україні”, "Про столицю України — місто-герой Київ”, "Про охорону культурної спадщини”, "Про регулювання містобудівної діяльності”, "Про основи містобудування”, наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.12.2011 № 345 "Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б Б 1.1-12:2011 Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)”, ДБН Б. 1-3-97 "СКЛАД, ЗМІСТ, ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНІВ МІСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ”, з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах зон міста Києва, створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво, збереження об’єктів історико-культурної спадщини та природно-заповідного фонду Київська міська рада
ВИРІШИЛА:


1. Розробити План зонування території центральної планувальної зони міста Києва та інших частин міста, проект розміщення першої черги будівництва та подати на затвердження до Київської міської ради в установленому порядку, забезпечивши узгодженість планувальної містобудівної документації з Генеральним планом м. Києва.

2. Визначити Головне управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) замовником розробки Плану зонування територій центральної планувальної частини міста Києва, інших частин міста та проекту розміщення першої черги будівництва.


3. Визначити розробником Плану зонування території центральної планувальної зони міста Києва та інших частин міста, проекту розміщення першої черги будівництва головну проектну комунальну організацію з розробки, коригування Генерального плану розвитку міста Києва, на яку покладені ці функції відповідно до рішення Київської міської ради від 27.12.2007 № 1524/4357.


4. Розробнику при розробці містобудівної документації, зазначеної в пункті 1 цього рішення, передбачити заборону будівництва в зоні центрального історичного ареалу міста будинків підвищеної поверховості та висотних споруд, а також збереження цінної історичної забудови.


5. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку підготувати та надати Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) пропозиції щодо включення до проекту Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2013 рік та наступні роки розробку Плану зонування території центральної планувальної зони міста Києва та інших частин міста, проекту розміщення першої черги будівництва.


6. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик”.


7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

092015 09

Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення «Будинковий комітет «Вулиця Вишгородська, 54» в Оболонському районі м. Києва

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Подготовка эскиза для получения стройпаспорта! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Решения Киеврады | Просмотров: 2 565

Рішення Київської міської ради № 783/1647 від 23 липня 2015 року
Про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення «Будинковий комітет «Вулиця Вишгородська, 54» в Оболонському районі м. КиєваВідповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 3, 8, 9, 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ради від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в місті Києві», враховуючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації населення від 05.06.2015 № 08/КО-5167, протокол зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорганізації населення від 18.05.2015 та список учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Дозволити створити орган самоорганізації населення та визначити його назву — «Будинковий комітет «Вулиця Вишгородська, 54».

2. Визначити, що орган самоорганізації населення «Будинковий комітет «Вулиця Вишгородська, 54» діє в межах території будинку № 54 на вулиці Вишгородській, 54 в Оболонському районі м. Києва.
Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживання від 18.05.2015 на території діяльності органу самоорганізації населення «Будинковий комітет «Вулиця Вишгородська, 54» мешкає на законних підставах (зареєстровано за місцем проживання) 208 жителів, у тому числі 133 жителі, які мають право голосу станом на 18.05.2015.


3. Основними напрямками діяльності органу самоорганізації населення «Будинковий комітет «Вулиця Вишгородська, 54» в Оболонському районі м. Києва є:
3.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення у межах Конституції і законів України.
3.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.
3.3. Участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку території діяльності органу самоорганізації населення, інших місцевих програм.

4. Надати органу самоорганізації населення «Будинковий комітет «Вулиця Вишгородська, 54» у межах території його діяльності такі власні повноваження:
4.1. Представляти разом з депутатами Київської міської ради інтереси жителів у Київській міській раді, місцевих органах виконавчої влади.
4.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень Київської міської ради та її виконавчого органу, розпоряджень Київського міського голови, рішень, прийнятих місцевими референдумами.
4.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів програми соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету міста Києва.
4.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у заходах щодо охорони навколишнього природного середовища, проведенні робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані прибудинкової території, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо.
4.5. Організовувати на добровільних засадах участь населення у заходах щодо ремонту приміщень загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт.
4.6. Здійснювати контроль за якістю надання громадянам, які мешкають у житловому будинку на території діяльності органу самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у житловому будинку ремонтних робіт.
4.7. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам’яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів.
4.8. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до Київської міської ради.
4.9. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні ними протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки.
4.10. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні охорони громадського порядку.
4.11. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян.
4.12. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення.
4.13. Сприяти депутатам Київської міської ради в організації зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи з мешканцями.
4.14. Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населення, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.

5. Орган самоорганізації населення «Будинковий комітет «Вулиця Вишгородська, 54» набуває власних повноважень після його легалізації у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) в порядку, встановленому статтею 13 Закону України «Про органи самоорганізації населення».

6. Органу самоорганізації населення «Будинковий комітет «Вулиця Вишгородська, 54» в місячний термін після легалізації направити до секретаріату Київської міської ради копії таких реєстраційних документів: положення про орган самоорганізації населення, свідоцтва про реєстрацію у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), списку персонального складу членів органу самоорганізації населення. У разі легалізації шляхом державної реєстрації: свідоцтва про державну реєстрацію, довідки про ідентифікаційний код 
(ЄДРПОУ).

7. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населення «Будинковий комітет «Вулиця Вишгородська, 54» у межах своїх повноважень здійснюють Київська міська рада та виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація).

8. Це рішення Київської міської ради офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ради «Хрещатик».

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.