Додаток 2 до рішення Київської міської ради від 22.05.2013 № 337/9394
Положення про реєстр вулиць та інших поіменованих об\’єктів у місті Києві
проспект – пряма широка магістральна вулиця загальноміського значення з автомобільним і пішохідним рухом;
пішохідні вулиці й дороги – елементи ВДМ, що забезпечують пішохідний зв’язок з місцями праці, установами й підприємствами обслуговування, місцями відпочинку й зупинками міського громадського транспорту;
проїзд – елемент локального транспортно-пішохідного зв’язку всередині забудованих територій або рекреаційних зон та на несфор-мованих територіях, що забезпечує: 1) під’їзд транспортних засобів до житлових і громадських будинків, установ, підприємств й інших об’єктів міської забудови всередині районів, мікрорайонів, кварталів; 2) наскрізний транспортний зв’язок між двома вулицями (створює два \”т”-подібних перехрестя);
Реєстр вулиць та інших поіменованих об’єктів – систематизований звід відомостей про офіційні та альтернативні власні назви об’єктів на території міста, історичні довідки про назви об’єктів та дані про їх просторову локалізацію на плані міста;
топонім – власна назва, що відноситься до будь-якого об’єкта на землі, природного чи створеного людиною. Основним призначенням топонімів є фіксація та ідентифікування об’єкта місцевості;
тупик – невеликий елемент транспортно-пішохідної мережі, що не забезпечує наскрізного проїзду;
Містобудівний кадастр міста Києва – міська система зберігання та використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, а також інформаційних ресурсів будівельних норм, державних стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб при плануванні територій та будівництві, формуванні галузевої складової державних гео-інформаційних ресурсів;
набережна – вулиця або проїзд уздовж водойм, річок, озер, каналів тощо.
шосе – швидкісна магістральна дорога із твердим покриттям, призначена для швидкісного транспортного зв’язку між районами міста, містами й іншими населеними пунктами системи групового розселення;
1.5. Реєстр вулиць та інших поіменованих об’єктів формується, ведеться в електронному виді в середовищі геоінформаційної системи Містобудівного кадастру з використанням цифрової топографічної основи масштабу 1:10 000.
1.6. Об’єктами реєстрації у Реєстрі вулиць та інших поіменованих об’єктів є об’єкти вулично-дорожньої мережі (алеї, бульвари, вулиці, набережні, площі, проспекти, провулки, проїзди, тупики, шосе, узвози, лінії, мости тощо), а також інші поіменовані об’єкти (території) -адміністративні райони, масиви, мікрорайони, урочища, парки, сквери, водотоки, озера, стави, річки та інші топонімічні об’єкти на території міста.
1.7. Заходи щодо формування, функціонування, розвитку та використання Реєстру вулиць та інших поіменованих об’єктів здійснюються з дотриманням таких принципів:
1.7.1. Спадковість. Формування, систематизація, реєстрація відомостей про поіменовані об’єкти на території міста здійснюються з використанням довідників, класифікаторів та інших даних, створених у процесі функціонування інших інформаційних систем.
1.7.2. Просторова локалізація. Інформація про найменування об’єктів у Реєстрі вулиць та інших поіменованих об’єктів асоційована (взаємопов’язана) з координатним описом просторового положення об’єкта на плані міста.
1.7.3. Унікальність. Найменування та код двох однотипних поіменованих об’єктів збігатися не може.
1.7.4. Офіційність найменування об’єкта. Єдиним офіційним найменуванням об’єкта на території міста вважається найменування, що зареєстровано у Реєстрі вулиць та інших поіменованих об’єктів в установленому порядку.
офіційні дані Державного земельного кадастру про координати меж земельних ділянок, які відповідають поіменованим об’єктам, що підлягають реєстрації;
офіційні дані міського земельного кадастру про координати меж земельних ділянок, які відповідають поіменованим об’єктам, що підлягають реєстрації;
цифрова топографічна основа міста (цифрова карта масштабу 1:10 000 або цифровий план масштабу 1 : 2 000);
цифровий ортофотоплан міста аналогічних масштабів; результати натурних топографо-геодезичних знімань.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code