4.Порядок присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості та будівельних адрес об’єктам нового будівництва у місті Києві
4.1. Присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна здійснюється шляхом видання розпорядчих документів Департаментом містобудування та архітектури або районними в місті Києві державними адміністраціями з подальшим їх внесенням до Реєстру адрес.
4.2. Розгляд питань присвоєння поштових адрес здійснюється за клопотаннями фізичних та юридичних осіб (заявників) в установленому порядку.
4.3. Поштові адреси присвоюються об’єктам нерухомості, розташованим на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення.
4.4. Поштові адреси не присвоюються спорудам, які встановлені тимчасово без улаштування фундаменту, в тому числі пересувним та тимчасовим спорудам торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, малим архітектурним формам, а також об’єктам незавершеного капітального будівництва (крім присвоєння будівельної адреси об’єктам нового будівництва в установленому порядку) та приміщенням службового, допоміжного і технічного призначення, розташованим у житлових та нежитлових будинках, інженерним мережам.
4.5. Присвоєна об’єктам нерухомості поштова адреса складається з назви вулиці, номера будівлі, споруди, майнового комплексу. Номер об’єкта нерухомості позначається відповідною арабською цифрою.
Наприклад:
Повна поштова адреса: вулиця Івана Пулюя, будинок 27. Скорочена поштова адреса: вул. І. Пулюя, буд. 27.
4.6. Поштові адреси об’єктам нерухомості присвоюються по вулицях з початковою нумерацією від центру міста з непарними номерами, починаючи з 1 по лівій стороні вулиці, і парними номерами, починаючи з 2 – по правій стороні.
4.7. Об’єктам нерухомості, що знаходяться на перетині вулиць різних категорій (категорійність вулиць визначається містобудівною документацією), поштова адреса присвоюється по вулиці більш високої категорії, та номер будинку позначається через дріб (з урахуванням нумерації обох сторін вулиці).
Приклад:
Повна поштова адреса: вулиця Хрещатик, будинок 40/1. Скорочена поштова адреса: вул. Хрещатик, 40/1
4.8. Об’єктам нерухомості, що знаходяться на перетині вулиць рівних категорій, поштова адреса присвоюється по вулиці, на яку виходить головний фасад. У випадку якщо на перетині вулиць рівнозначних категорій виходять два рівнозначних фасади одного об’єкта нерухомості, поштова адреса присвоюється по вулиці, що йде від центру міста.
4.9. Якщо на відповідній вулиці збудовано нові об’єкти і їм, виходячи з уже наявної нумерації об’єктів нерухомого майна по вулиці, на якій вони фактично знаходяться, неможливо надати номер, який є цілим числом, такий об’єкт нерухомого майна при наданні поштової адреси позначається номером найближчого об’єкта нерухомого майна по відповідному боку вулиці в бік зменшення (можливо, і збільшення) з відповідною заголовною літерою через дефіс.
Наприклад:
Повна поштова адреса: вулиця Івана Пулюя, будинок 25-А. Скорочена поштова адреса: вул. І. Пулюя, буд. 25-А.
4.10. У разі присвоєння окремої поштової адреси об’єктам нерухомості, які виділено зі складу майнового комплексу, що має єдину поштову адресу, об’єктам нерухомості присвоюється адреса за вулицею та номером поштової адреси майнового комплексу з позначенням виділеного об’єкта нерухомості через дефіс заголовною літерою алфавіту від А і далі.
Наприклад:
Повна поштова адреса: вулиця Івана Пулюя, будинок 27- А. Скорочена поштова адреса: вул. І. Пулюя, буд. 27-А.
Для виділеного із майнового комплексу об’єкта нерухомості, що не має прямого виходу на вулицю (знаходиться у дворі), поштова адреса присвоюється за вулицею та номером поштової адреси цього майнового комплексу з позначенням виділеного об’єкта нерухомості номером корпусу, починаючи з 1 і далі без обмежень.
Наприклад:
Повна поштова адреса: вулиця Івана Пулюя, будинок 27, корпус 1. Скорочена поштова адреса: вул. І. Пулюя, буд. 27, корп. 1.
4.11. При зміні функціонального призначення окремої частини будівлі, споруди, яка є самостійним об’єктом цивільно-правових відносин та має окремий вхід (вихід), поштова адреса такій частині будівлі, споруди присвоюється шляхом додавання до поштової адреси будівлі, споруди окремого порядкового номера такої частини:
Наприклад:
Повна поштова адреса: вулиця Івана Пулюя, будинок 27, нежитлове приміщення 2.
Скорочена поштова адреса: вул. І. Пулюя, буд. 27 н. п. 2.
4.12. Присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості, що утворюють периметр площі (майдану), проводиться за годинниковою стрілкою, починаючи від вулиці більш високої категорії з боку центру міста. При цьому послідовність номерів будинків на наскрізних вулицях, що примикають до площі (майдану), переривається. У разі якщо кутовий будинок має головний фасад і значну протяжність вздовж вулиці, що примикає, поштова адреса може присвоюватись по вулиці, а не по площі (майдану).
4.13. Поштовою адресою гаражних кооперативів, садівничих (дачних) товариств (кооперативів), комплексу (кварталу) малоповерхової житлової забудови (котеджного містечка) є визначене відповідно до цього Положення місце розташування (адреса) земельної ділянки, кооперативу, товариства, котеджного містечка. Цифрова нумерація об’єктів (ділянок), що розташовані на території кооперативу, товариства, котеджного містечка, здійснюється згідно з генеральним планом забудови кооперативу, товариства, містечка та іншою планувальною і проектною документацією.
4.14. Будівельна адреса об’єкта нового будівництва присвоюється наказом Департаменту містобудування та архітектури за заявою замовника будівництва поданою до Департаменту містобудування та архітектури через Міський дозвільний центр та з урахуванням затвердженої в установленому порядку проектної документації або виданого будівельного паспорта забудови земельної ділянки.
До заяви про присвоєння будівельної адреси об’єкта нового будівництва додаються такі документи:
– завірена в установленому порядку копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку чи право користування земельною ділянкою;
– для фізичної особи – копія паспорта, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє;
– для юридичної особи та фізичної особи-підприємця – копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
– затверджена в установленому порядку проектна документація об’єкта будівництва;
– завірена в установленому порядку копія договору пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, укладеного замовником будівництва з Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (у разі наявності).
Служба Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури протягом 10 робочих днів з моменту отримання заяви опрацьовує надані матеріали та, враховуючи проектні рішення, наявну ситуацію з оточуючими об’єктами містобудування, результати проведення Містобудівного моніторингу, готує проект відповідного наказу Департаменту містобудування та архітектури щодо присвоєння будівельної адреси об’єкта нового будівництва та після його видання вносить будівельну адресу об’єкта нового будівництва до Реєстру адрес.
4.15. Будівельна адреса об’єкта нового будівництва чинна до завершення будівництва та прийняття цього об’єкта в експлуатацію в установленому порядку.
4.16. Присвоєння поштових адрес багатоквартирним житловим будинкам, домоволодінням, житловим будинкам садибного типу, індивідуальним дачним та садовим будинкам здійснюється розпорядженням відповідної районної в місті Києві державної адміністрації. Заявники подають заяву про присвоєння поштової адреси до дозвільного центру відповідної районної в місті Києві державної адміністрації.
Присвоєння поштових адрес іншим об’єктам нерухомого майна здійснюється наказом Департаменту містобудування та архітектури. Заявники подають заяву про присвоєння поштової адреси до Департаменту містобудування та архітектури через Міський дозвільний центр.
4.17. До заяви про присвоєння поштової адреси додаються такі документи:
– завірена в установленому порядку копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку чи право користування земельною ділянкою (за необхідності);
– для фізичної особи – копія паспорта, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє;
– для юридичної особи та фізичної особи-підприємця – копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
– завірена в установленому порядку копія правовстановлюючого документа на об’єкт нерухомого майна, а для новозбудованих об’єктів – зареєстрована декларація про готовність об’єкта до експлуатації або сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації;
– копія виконавчого (контрольно-геодезичного) знімання, зареєстрованого в містобудівному кадастрі міста Києва (для закінченого будівництвом об’єкта);
– довідка Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про сплату пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва (при цьому показники загальної площі (площ) та функціонального призначення об’єкта в цій довідці мають відповідати фактичним показникам загальної площі (площ) та функціонального призначення) або рішенню Київської міської ради про звільнення від сплати пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва (при цьому показники загальної
площі (площ) та функціонального призначення об’єкта в такому рішенні мають відповідати фактичним показникам загальної площі (площ) та функціонального призначення);
– копія технічного паспорта об’єкта нерухомого майна, виготовленого відповідним суб’єктом господарювання згідно з наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 травня 2001 року № 127 \”Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна”.
У разі надання неповного комплекту документів, зазначених у цьому пункті, відсутності підстав для присвоєння об’єкта нерухомого майна поштової адреси заявнику протягом 10 робочих днів надається вмотивована письмова відмова.
4.18. Районна в місті Києві державна адміністрація розглядає заяви про присвоєння поштових адрес багатоквартирним житловим будинкам, домоволодінням, житловим будинкам садибного типу, індивідуальним дачним та садовим будинкам, запитує у разі необхідності додаткову інформацію від Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об’єкти нерухомого майна, Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інших органів та протягом десяти робочих днів з дня отримання заяви направляє лист-об-ґрунтування щодо можливості присвоєння (відмови в присвоєнні) поштової адреси об’єкта нерухомого майна до Служби Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури.
Служба Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури протягом трьох робочих днів опрацьовує лист-обґрунту-вання районної в місті Києві державної адміністрації щодо можливості присвоєння (відмови в присвоєнні) поштової адреси об’єкта нерухомого майна та, враховуючи проектні рішення, наявну ситуацію з оточуючими об’єктами містобудування, результати проведення Містобудівного моніторингу, готує висновок щодо можливості присвоєння (відмови в присвоєнні) запропонованої поштової адреси або надає пропозиції щодо внесення змін та доповнень до цієї адреси.
На підставі позитивного висновку Служби Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури районна в місті Києві державна адміністрація протягом п’яти робочих днів з дня отримання цього висновку видає розпорядження про присвоєння поштової адреси об’єкта нерухомого майна, копію якого протягом двох робочих днів направляє до Служби Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури для внесення поштової адреси до Реєстру адрес.
4.19. Служба Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури протягом п’ятнадцяти робочих днів розглядає заяви про присвоєння поштової адреси об’єкта нерухомого майна (окрім присвоєння поштової адреси багатоквартирним житловим будинкам, домоволодінням, житловим будинкам садибного типу, індивідуальним дачним та садовим будинкам), запитує у разі необхідності додаткову інформацію від органів влади та органів місцевого самоврядування, опрацьовує отримані матеріали та, враховуючи проектні рішення, наявну ситуацію з оточуючими об’єктами містобудування, готує проект відповідного наказу Департаменту містобудування та архітектури щодо присвоєння поштової адреси об’єкта нерухомого майна.
4.20. Внесення змін до поштових адрес об’єктів нерухомого майна здійснюється у порядку присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна, передбаченого цим Положенням.
4.21. Адреса вважається присвоєною з моменту її внесення до Реєстру адрес.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *