Порядок формування, ведення й внесення змін до Реєстру адрес

3.Порядок формування, ведення й внесення змін до Реєстру адрес
3.1. Формування, ведення й внесення змін до Реєстру адрес покладається на Службу Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури.
3.2. Ведення Реєстру адрес здійснюється в електронному вигляді в середовищі геоінформаційної системи Містобудівного кадастру міста Києва з використанням цифрової топографічної основи міста масштабу 1:10 000.
3.3. До формування відомостей, що підлягають внесенню до Реєстру адрес Службою Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури, можуть залучатися члени постійних профільних комісій Київської міської ради: з питань земельних відносин, містобудування та архітектури, з питань культури та туризму, з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної політики, фахівці структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та інших органів влади та управління, підприємства й організації різних форм власності.
Формування відомостей здійснюється з дотриманням принципів, визначених підпунктом 1.10 пункту 1 цього Положення, а саме: спадковості, просторової локалізації, унікальності, публічності, відкритості, історичності, документованості, інтероперабельності та інших.
3.4. Основу первинного наповнення Реєстру адрес становлять такі переліки та відомості:
перелік первинних об’єктів адресації, будівель, споруд, майнових комплексів;
реєстр місць розташування (адрес) земельних ділянок; реєстр вулиць та інших поіменованих об’єктів місцевості; класифікатор категорій елементів вулично-дорожньої мережі та по-іменованих об’єктів території;
перелік об’єктів (утворень) як територій, межі яких або юридично закріплені, або природно обмежені, або є топонімами історично сформованих територій;
перелік адміністративних районів міста, а також мікрорайонів, кварталів;
перелік садівничих, дачних і гаражних кооперативів (товариств), комплекси (квартали) малоповерхової житлової забудови (котеджні містечка) із визначенням меж їх територій; перелік топонімів із вказаними орієнтовними межами; набори даних з переліком адрес, що використовуються у відомчих інформаційних системах міста;
цифровий топографічний план міста масштабу 1:10000 та ортофо-топлани, в тому числі створений на основі космічного знімка високого розрізнення.
3.5. Після первинного наповнення Реєстр адрес вводиться до промислової експлуатації та постійно чергується й оновлюється, в тому числі в процесі:
попередньої реєстрації місця розташування (адреси) земельних ділянок;
реєстрації будівельних адрес об’єктів нового будівництва;
реєстрації поштових адрес закінчених будівництвом об’єктів; реєстрації поштових адрес будівель, споруд і майнових комплексів, що перебувають в експлуатації;
реєстрації змін (переадресації) адрес будівель, споруд і майнових комплексів; реєстрації анулювання адреси.
3.6. Попереднє визначення та реєстрація місця розташування (адреси) земельної ділянки здійснюється стосовно земельних ділянок, щодо яких зацікавленою особою подано клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою.
Попередня реєстрація місця розташування (адреси) земельної ділянки здійснюється на етапі розгляду клопотання та надання Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент містобудування та архітектури) висновку щодо відповідності заявленої ініціативи містобудівній документації або ситуації та щодо наявних містобудівних умов і обмежень на підставі визначеного у вказаному висновку місця розташування (адреси) земельної ділянки.
У разі якщо попереднє місце розташування (адреса) земельної ділянки, запропоноване зацікавленою особою у клопотанні про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, не відповідає вимогам цього Положення, а також містобудівній документації або ситуації, наявним містобудівним умовам та обмеженням, у висновку Департаменту містобудування та архітектури може бути визначене інше місце розташування (адреса) земельної ділянки.
Місце розташування (адреса) земельної ділянки присвоюється шляхом затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, в якому визначається відповідне місце розташування (адреса).
Просторові дані щодо розташування земельної ділянки, місце розташування (адреса) якої підлягає реєстрації, надаються з бази даних міського земельного кадастру в інтероперабельному режимі та/або із матеріалів проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
3.7. Порядок присвоєння та реєстрації будівельних адрес об’єктам нового будівництва, поштових адрес закінченим будівництвом об’єктам; будівлям, спорудам та майновим комплексам, що перебувають в експлуатації, а також зміни адреси (переадресації) у випадках поділу майнового комплексу на окремі частини або виділення із нього окремих будівель та споруд, здійснюється в порядку, передбаченому розділом 4 цього Положення.
3.8. Переадресація (зміна адреси) будівель, споруд та майнових комплексів здійснюється у разі перейменування вулиць, поділу майнового комплексу на окремі частини або виділення із нього окремих будівель та споруд, упорядкування елементів забудови тощо.
Всі зміни існуючої адресної прив’язки будівель і споруд в обов’язковому порядку підлягають реєстрації у Реєстрі адрес.
3.9. Внесення до Реєстру адрес змін щодо анулювання адреси здійснюється у разі припинення права власності внаслідок знищення самого об’єкта адресації, а також в інших випадках відповідно до законодавства та цього Положення.
Запис про реєстрацію анулювання адреси об’єкта нерухомості у Реєстрі адрес здійснюється позначкою \”погашено”. Відповідні записи в базі даних поповнюються відомостями про підстави переведення адресного запису в стан \”погашено” з датою здійснення цієї позначки.
3.10. Зміни до Реєстру адрес вносяться Службою Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури також з таких підстав:
включення нової вулиці із присвоєним їй найменуванням; вилучення поіменованої вулиці у зв’язку з її ліквідацією в результаті перепланування, реконструкції території міста тощо;
зміна найменувань, внесених до Реєстру адрес об’єктів та/або їх категорій;
зміна просторового розширення внесених до Реєстру адрес об’єктів, що відбулася в результаті перепланування, реконструкції території міста тощо;
уточнення (доповнення) відомостей або координатно-просторових характеристик для раніше зареєстрованих у Реєстрі адрес об’єктів; виправлення технічних помилок.
3.11. Зміни до Реєстру адрес вносяться Службою Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури на підставі виданих, у межах компетенції, Департаментом містобудування та архітектури наказів або розпоряджень районних у місті Києві державних адміністрацій та з урахуванням відповідних документів, що підтверджують вказані зміни (за винятком зміни просторового розширення внесених до Реєстру адрес об’єктів, що відбулася в результаті перепланування, реконструкції території міста тощо; уточнення (доповнення) відомостей або координатно-просторових характеристик для раніше зареєстрованих у Реєстрі адрес об’єктів; виправлення технічних помилок, які здійснюються без видання зазначених розпорядчих документів).
3.12. Внесення змін до Реєстру адрес забезпечується протягом трьох робочих днів з дати видання відповідного розпорядчого документа, зазначеного у підпункті 3.11 пункту 3 цього Положення, або встановлення підстав для зміни просторового розширення об’єктів, уточнення (доповнення) відомостей або координатно-просторових характеристик об’єктів, виправлення технічних помилок.
3.13. Зауваження користувачів щодо неточностей, виявлених при використанні копій та/або інформаційних ресурсів Реєстру адрес, систематизуються Службою Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури, яка за необхідності ініціює видання, у межах компетенції, розпорядчих документів Департаментом містобудування та архітектури та районними в місті Києві державними адміністраціями щодо присвоєння адрес об’єктам адресації або внесення до них змін.
3.14. При виявленні в документах, виданих (оформлених) до набрання чинності цим Положенням, різночитань або розбіжностей в адресній ідентифікації об’єкта адресації порівняно з внесеними до Реєстру адрес даними, правильними вважаються адресні дані, що містяться у Реєстрі адрес.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code