Положення про реєстр адрес у місті Києві

Додаток 1 до рішення Київської міської ради від 22.05.2013 № 337/9394
Положення про реєстр адрес у місті Києві
1.Загальна частина
1.1. Це Положення розроблено на основі законів України \”Про місцеве самоврядування в Україні”, \”Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 \”Про містобудівний кадастр”, рішення Київської міської ради від 24 травня 2012 року № 588/7925 \”Про Службу Містобудівного кадастру”, рішення Київської міської ради від 20 вересня 2012 року № 70/8354 \”Про затвердження Міської цільової програми створення та впровадження Містобудівного кадастру міста Києва на 2013-2015 роки” і встановлює на території міста Києва єдиний порядок присвоєння, реєстрації адрес об’єктів нерухомості (далі – адреса) та всіх змін у них, включаючи анулювання, а також порядок ведення реєстру адрес у місті Києві (далі – Реєстр адрес) як одного із основних інформаційних ресурсів системи Містобудівного кадастру міста Києва
1.2. Адреса будівлі, споруди, майнового комплексу пов’язана з їх стійким місцем розташування, юридично закріплена і використовується в офіційних документах, міських інформаційних системах реєстрації громадян, суб’єктів господарської діяльності, прав на об’єкти нерухомості та інших системах.
1.3. Дія цього Положення поширюється на юридичних і фізичних осіб, до компетенції яких належать питання оформлення технічної та правовстановлюючої документації для юридичних і фізичних осіб на об’єкти нерухомості, в тому числі на осіб, які проводять нотаріальну діяльність, а також на організації, що використовують адресну інформацію щодо об’єктів нерухомості на території міста в офіційних документах та інформаційних системах.
1.4. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні: адреса – структурований опис сукупності реквізитів місця розташування об’єкта нерухомості на місцевості, що однозначно визначає даний об’єкт;
адресний план міста – зведений інформаційний документ, що включає графічну частину: план міста з об’єктами нерухомості та їх-адресами і поіменованими елементами транспортно-пішохідної мережі, прив’язаними до цього плану;
анулювання адреси – виключення запису про адресу об’єкта нерухомості з Реєстру адрес;
будівельна адреса – це адреса, яка використовується для ідентифікації об’єктів нерухомого майна на період його будівництва;
геопросторові дані – дані про об’єкти та явища реального світу, що мають безпосередню або опосередковану прив’язку до місцезнаходження на Землі, яке визначено у певній системі просторово-часових координат; набори даних про такі об’єкти та зв’язки між ними;
геоінформаційна система (ГІС) – інформаційна система, що забезпечує збирання, оброблення, аналіз, моделювання та розповсюдження геопросторових даних;
елемент адреси – реквізит, що описує місце розташування об’єкта нерухомості на території міста;
елемент вулично-дорожньої мережі (елементи ВДМ) – вулиці, провулки, проїзди та інші планувальні об’єкти, які забезпечують транспортні й пішохідні зв’язки між житловими районами, а також між житловими районами й промисловими зонами, громадськими центрами, кварталами тощо.
Назви елементів ВДМ належать до основних реквізитів адреси за ознаками, що мають лінійні межі початку й закінчення;
інтероперабельність – здатність геоінформаційних ресурсів, технічних та програмних засобів інформаційних систем до функціональної та інформаційної взаємодії в середовищі геоінформаційних систем;
майнові комплекси – земельні ділянки різного функціонального використання з фіксованими замкнутими межами, підприємств, закладів тощо, що мають більше однієї будівлі, споруди та єдину адресу як одну з основних ознак ідентифікації об’єкта;
містобудівний кадастр міста Києва – міська система зберігання та використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційних ресурсів будівельних норм, державних стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів;
об’єкт нерухомого майна (об’єкт нерухомості) – земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці (будівлі, споруди, майнові комплекси), переміщення яких є неможливим без знецінення та зміни їх призначення;
об’єкти адресації – усі об’єкти нерухомості (будівлі, споруди, майнові комплекси), земельні ділянки, а також гаражні кооперативи, садівничі (дачні) товариства (кооперативи), комплекси індивідуальної малоповерхової житлової забудови (котеджні містечка);
площа (майдан) – планувальний елемент, назва якого міститься в основних реквізитах адреси за ознакою примикання до замкнутого контуру межі планувального елемента;
поіменовані елементи вулично-дорожньої мережі – елементи вулично-дорожньої мережі, яким присвоєно найменування;
первинний об’єкт адресації – будівля, споруда, майновий комплекс, а також земельна ділянка;
похідний об’єкт адресації – просторова частина первинного об’єкта адресації, що є самостійним об’єктом цивільного обігу майна;
похідний об’єкт адресації першого рівня – об’єкт, що має просторово-координатне визначення на плані міста (окрема цілісна частина майнового комплексу: будівля, споруда тощо);
похідний об’єкт адресації другого рівня – об’єкт, елемент внутрішньої структури будівлі, споруди, що не має самостійного просторового відображення на плані міста (квартира, офіс, кімната тощо);
поіменований елемент адреси – походить від типу та назви пойменованого елемента вулично-дорожньої мережі (вулиці, проспекту, проїзду, провулку тощо), планувального елемента (майдану, площі, кварталу, мікрорайону) або ландшафтно-рекреаційного об’єкта; переадресація – зміна адреси об’єкта нерухомості; реєстрація адреси – це сукупність дій щодо внесення до Реєстру адрес відомостей з документів, що встановлюють адресу. Реєстрація адреси об’єкта нерухомості супроводжується контролем його місцезнаходження (і за необхідності його відображення);
Реєстр адрес – база даних систематизованого зводу відомостей про офіційні адреси об’єктів нерухомості з їхніми найменуваннями та поштовими адресами, що відповідають прийнятому стандарту й прив’язані до класифікатора вулиць у Реєстрі вулиць та інших поіменованих об’єктів та плану міста і є базовою складовою інформаційних ресурсів системи Містобудівного кадастру міста Києва;
Реєстр вулиць та інших поіменованих об’єктів – інформаційний ресурс системи Містобудівного кадастру міста Києва, що містить систематизований звід відомостей про офіційні та альтернативні власні назви об’єктів на території міста, історичні довідки про назви об’єктів та дані про їх просторову локалізацію на плані міста.
1.5. Реєстр адрес є складовою інформаційних ресурсів системи Містобудівного кадастру міста Києва. Інформація про адреси об’єктів нерухомості належить до базових геопросторових даних міської інфраструктури геопросторових даних міста.
1.6. Метою створення та функціонування Реєстру адрес, удосконалення реєстрації адрес та їх змін є:
систематизація та унормування подання інформації щодо адресної ідентифікації об’єктів нерухомості в різних документах, базах даних та інформаційних системах міста;
централізований облік юридично правильних адрес будівель, споруд, майнових комплексів на різних етапах їхнього життєвого циклу, а також місця розташування (адреси) земельних ділянок;
забезпечення відповідності адреси будівлі, споруди, майнового комплексу, а також місця розташування (адреси) земельної ділянки, вказаної у пред’явленому заявником документі, юридично правильній адресі чи місцю розташування земельної ділянки (адресі), зареєстрованій у Реєстрі адрес;
створення умов для встановлення однозначних зв’язків між різноманітними інформаційними потоками в інформаційних системах міста щодо адресної прив’язки об’єктів нерухомості;
забезпечення інформаційних потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб у питаннях адресної ідентифікації об’єктів нерухомості на території міста.
1.7. Реєстр адрес формується і ведеться в електронному вигляді в структурі геоінформаційної системи Містобудівного кадастру міста Києва з використанням цифрової топографічної основи масштабу 1:10 000.
1.8. Юридично правильними адресами є адреси, зареєстровані у Реєстрі адрес. Факт реєстрації адреси у Реєстрі адрес посвідчується (підтверджується) довідкою (витягом) з Реєстру адрес Містобудівного кадастру міста Києва.
1.9. Київська міська рада, виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) та його структурні підрозділи, юридичні та фізичні особи використовують інформацію з Реєстру адрес як офіційну інформацію про юридично правильні адреси будівель і споруд, майнових комплексів чи місця розташування (адреси) земельних ділянок.
1.10. Заходи щодо формування, функціонування, розвитку та використання Реєстру адрес здійснюються з дотриманням таких принципів:
1.10.1. Спадковість. Формування, систематизація, реєстрація відомостей про адреси на території міста здійснюються з використанням довідників, класифікаторів та інших даних, створених у процесі функціонування інших інформаційних систем.
1.10.2. Просторова локалізація. Інформація про адреси об’єктів нерухомості у Реєстрі адрес асоційована (взаємопов’язана) з координатним описом просторового розташування об’єкта на плані міста.
1.10.3. Унікальність. На території міста і у Реєстрі адрес не повинно бути двох різних об’єктів нерухомості одного типу, адреси яких збігаються.
1.10.4. Офіційність адреси. Єдиною офіційною адресою об’єкта нерухомості на території міста вважається адреса, зареєстрована у Реєстрі адрес.
1.10.5. Обов’язковість. Використання у всіх офіційних документах органів державної влади й органів місцевого самоврядування, міських інформаційних системах адрес об’єктів нерухомості, зареєстрованих у Реєстрі адрес, є обов’язковим.
1.10.6. Загальнодоступність. Інформація з Реєстру адрес повинна мати просту процедуру отримання (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації).
1.10.7. Публічність. Відомості про адреси об’єктів нерухомості на території міста, що підлягають занесенню до Реєстру адрес, оприлюднюються в офіційних виданнях, а також у засобах масової інформації та в мережі Інтернет.
1.10.8. Відкритість. Відсутність у даних про адреси об’єктів нерухомості, включаючи координатний опис їх просторової локалізації, інформації, що містить державну або комерційну таємниці й конфіденційну інформацію.
1.10.9. Історичність. Обов’язковість зберігання у Реєстрі адрес усіх офіційних змін щодо інформації про адреси об’єктів нерухомості, які підлягають обов’язковій реєстрації.
1.10.10. Документованість. Внесення або будь-які зміни раніше зареєстрованої інформації у Реєстрі адрес має бути підтверджено документально з обов’язковим посиланням на документи, з якими це внесення або зміна пов’язана.
1.10.11. Інтероперабельність. Інформація щодо адрес об’єктів нерухомості та їх просторової локалізації повинна бути взаємно доступна в режимі читання з баз даних Містобудівного кадастру, державного земельного кадастру, міського земельного кадастру та державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
1.11. Реєстр адрес призначений для:
систематизації та унормування адресної ідентифікації об’єктів нерухомості на території міста;
забезпечення сумісності баз даних, що використовують адресну інформацію про об’єкти нерухомості на території міста;
використання адрес, зареєстрованих у Реєстрі адрес, при оформленні документів правового характеру та інших офіційних документів;
зберігання й пошуку адрес об’єктів нерухомості у місті Києві з урахуванням змін;
забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб у питаннях адресної ідентифікації об’єктів нерухомості на території міста.
1.12. Основними завданнями ведення Реєстру адрес є: уніфікація даних адресної ідентифікації об’єктів нерухомості на території міста;
надання інформаційних послуг з постачання та підтримки інформаційних ресурсів Реєстру адрес для їх застосування в міських інформаційних системах та в системах інших зацікавлених суб’єктів; формування та актуалізація інформаційних ресурсів Реєстру адрес; науково-методичне й організаційне забезпечення робіт з ведення Реєстру адрес;
ведення архіву даних адресної ідентифікації об’єктів нерухомості на території міста;
підготовка переліків адрес об’єктів нерухомості для видання різних довідкових матеріалів у паперовому, електронному вигляді та в мережі Інтернет.
1.13. Право власності на інформаційні ресурси Реєстру адрес належить територіальній громаді міста Києва. Розпорядником та адміністратором Реєстру адрес від імені територіальної громади міста виступає Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в особі Служби Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Служба Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури).
1.14. Служба Містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури формує, оновлює Реєстр адрес, здійснює промислову експлуатацію інформаційних ресурсів Реєстру адрес, виготовляє та надає їх копії в користування зацікавленим суб’єктам, забезпечує інформаційні потреби органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб у питаннях адресної ідентифікації об’єктів нерухомості на території міста.
1.15. Фінансування формування та промислової експлуатації інформаційних ресурсів Реєстру адрес здійснюється відповідно до Міської цільової програми створення та впровадження Містобудівного кадастру міста Києва на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 20 вересня 2012 року № 70/8354, Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 08 лютого 2013 № 2/9059, та інших джерел відповідно до законодавства.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code