Порядок розміщення реклами в місті Києві

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Київської міської ради
22.09.2011 N 37/6253
Порядок розміщення реклами в місті Києві
I. Загальні положення
1.1. Порядок розміщення реклами в місті Києві (далі – Порядок) розроблено відповідно до законів України \”Про місцеве самоврядування в Україні\”, \”Про столицю України – місто-герой Київ\”, \”Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності\”, \”Про рекламу\”, \”Про автомобільні дороги\”, \”Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування\”, Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 N 2067 (із змінами і доповненнями) (далі – Типові правила), та інших нормативно-правових актів.
1.2. Метою впровадження Порядку є уніфікація всіх процедур з питань розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності та реклами в ліфтах будинків комунальної власності міста Києва.
1.3. У Порядку розміщення реклами в місті Києві наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:
архітектурно-планувальні вимоги на розташування рекламних засобів – документ, який містить комплекс містобудівних, планувальних і архітектурних вимог та особливих умов на опрацювання проектної документації для розташування складних рекламних засобів;
балансоутримувачі – суб\’єкти господарювання всіх форм власності, в тому числі комунальні підприємства транспорту (юридичні особи), на балансі яких знаходяться власні території, будинки, транспортні засоби, споруди, будівлі, устаткування транспорту, що є комунальною власністю територіальної громади міста Києва;
дозвіл – документ установленої форми, виданий розповсюджувачу реклами на підставі розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який дає право на розміщення зовнішньої реклами;
заходи рекламного характеру – заходи з розповсюдження реклами, які передбачають безоплатне розповсюдження зразків товарів, що рекламуються, та/або їх обмін споживачам однієї кількості чи одного виду товарів, що рекламуються, на інший;
зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;
КП \”Київреклама\” – комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підпорядковане Головному управлінню з питань реклами та уповноважене виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) виконувати функції з укладення договорів, нарахування та отримання плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення РЗ), які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, його районів або повноваження щодо розпорядження якими здійснюють органи місцевого самоврядування м. Києва (далі – комунальна власність територіальної громади міста Києва), здійснювати контроль за надходженням плати за договорами, організовувати або здійснювати власними силами та засобами демонтаж самовільно встановлених рекламних засобів, надавати платні послуги та виконувати інші повноваження, передбачені цим Порядком та Статутом підприємства;
місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами у тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом;
організатор конкурсу – Головне управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
інвестиційний конкурс – конкурс, проведений відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об\’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.05.2007 N 528/1189;
паспорт вулиці – документ, який включає інформацію (в тому числі схему розміщення рекламоносіїв) про інженерно-транспортну інфраструктуру, об\’єкти будівництва, благоустрій території, дані моніторингу з планом робіт та іншу інформацію, яка має вноситися до містобудівного кадастру щодо використання відповідного проспекту, вулиці, площі, бульвару, провулку міста Києва, визначає та регламентує питання розміщення елементів благоустрою;
погодження на розміщення реклами на транспорті – документ установленої форми, виданий розповсюджувачу реклами на підставі розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який дає право на розміщення реклами на транспорті на певний строк та у певному місці;
реклама в ліфтах – реклама, що розміщується на спеціальних конструкціях на внутрішніх поверхнях кабін ліфтів житлових будинків комунальної власності;
реклама на транспорті – реклама, що розміщується на території підприємств транспорту загального користування, метрополітену, зовнішній та внутрішній поверхнях транспортних засобів та споруд підприємств транспорту загального користування і метрополітену;
рекламні засоби (далі – РЗ) – засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача;
рекламодавець – особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження;
дозвільний орган – Головне управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яке уповноважене виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) виконувати покладені на нього функції (у сфері розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті, у ліфтах комунальної власності територіальної громади міста Києва), передбачені цим Порядком та Положенням про Головне управління з питань реклами;
розповсюджувач реклами – особа, яка здійснює розповсюдження зовнішньої реклами, реклами на транспорті, у ліфтах;
самовільно встановлений рекламний засіб – рекламний засіб, що розміщується без наявності виданого у встановленому порядку дозволу; після прийняття виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) розпорядження про відмову у продовженні терміну дії дозволу або його скасування. Не вважається самовільно встановленим рекламний засіб протягом часу розгляду заяви розповсюджувача реклами про продовження строку дії дозволу до моменту прийняття виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) відповідного рішення за такою заявою;
самовільно встановлена спеціальна конструкція – спеціальна конструкція, що розміщується на майні або території підприємств комунальної власності або на внутрішній поверхні кабін ліфтів будинків комунальної власності та використовується для розміщення реклами без наявності Дозволу на розміщення реклами. Не вважається самовільно встановленою спеціальна конструкція, що розміщується протягом часу розгляду заяви розповсюджувача реклами про продовження строку дії Дозволу на розміщення реклами;
складний рекламний засіб – засіб, який використовується для розміщення реклами і відповідає одній чи кільком з таких ознак:
– розмір загальної площі рекламної поверхні рекламного засобу наземної конструкції будь-якого виду більше 36 кв. м, без врахування виступаючого елемента до 1 кв. м;
– форму рекламного засобу виготовлено за індивідуальним проектом (нетипова, нестандартна конструкція);
– дахові установки;
соціальна реклама – інформація з питань здорового способу життя, охорони здоров\’я, охорони природи, збереження енергоресурсів, профілактики правопорушень, соціального захисту, безпеки населення тощо, спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку; спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (конструкції) (світлові та несвітлові, наземні та не наземні, плоскі та об\’ємні стенди, лайтбокси, стікери, постери, щити, панно, транспаранти, конструкції на поперечках контактної мережі тролейбусів, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, електронні інформаційні носії, проекційні установки, екрани, цифрові фоторамки, панелі, тумби), які монтуються на майні або встановлюються на території підприємств транспорту, на внутрішній поверхні кабін ліфтів житлових будинків комунальної власності з метою подальшого використання для розміщення реклами.
1.4. Розміщення соціальної реклами здійснюється відповідно до Закону України \”Про рекламу\”, а також відповідних глав щодо розміщення соціальної реклами розділів II, III і IV цього Порядку.
1.5. Чинність цього Порядку поширюється на всю територію міста Києва, включаючи розташування РЗ на будинках (будівлях) і спорудах, на відкритих майданчиках, на міських вулицях (дорогах), площах тощо, у зелених зонах, на елементах вуличного обладнання, на зовнішніх та внутрішніх поверхнях підземних переходів, інших об\’єктах, розташованих на відкритій місцевості, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування.
1.6. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) має право проводити інвестиційні конкурси, в тому числі ті, які передбачають умови розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності та реклами в ліфтах будинків комунальної власності на будь-якому об\’єкті комунальної власності в м. Києві.
1.7. Цей Порядок є обов\’язковим для виконання всіма суб\’єктами, що здійснюють розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності та реклами в ліфтах будинків комунальної власності на території міста Києва.
1.8. Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України \”Про рекламу\”, \”Про автомобільні дороги\”, Типових правилах та інших нормативно-правових актах, що регулюють відносини у сфері розміщення реклами.
II. Розміщення зовнішньої реклами в місті Києві
1. Загальні положення
1.1. Цей розділ регулює правовідносини між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та фізичними і юридичними (незалежно від форми власності та підпорядкованості) особами, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на території м. Києва, визначає порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, вимоги до проектування рекламних засобів, визначення та погодження місць розміщення рекламних засобів, розміщення (встановлення, монтаж, нанесення), експлуатації та демонтажу, а також порядок контролю за дотриманням вимог цього Порядку.
1.2. У разі затвердження паспорта вулиці, розміщення РЗ здійснюється виключно відповідно до схеми розміщення рекламоносіїв, яка входить до складу відповідного паспорта вулиці.
1.3. Дія цього розділу не поширюється на правовідносини, пов\’язані з інформацією, яка розміщується під час проведення передвиборчої агітації. Розміщення такої інформації здійснюється відповідно до законодавства про вибори.
1.4. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) має право проводити інвестиційні конкурси, в тому числі ті, які передбачають умови розміщення зовнішньої реклами на будь-якому об\’єкті комунальної власності.
2. Дозвільний орган
2.1. Дозвільний орган:
2.1.1. Розробляє в межах компетенції нормативно-правові акти, спрямовані на регулювання діяльності у сфері реклами, вносить пропозиції щодо зміни та/або доповнення до цього Порядку.
2.1.2. Здійснює контроль за дотриманням вимог цього Порядку щодо розміщення зовнішньої реклами, вимагає усунення виявлених порушень.
2.1.3. Організовує інвентаризацію РЗ та приймає рішення щодо демонтажу самовільно встановлених РЗ.
2.1.4. Реєструє та розглядає заяви розповсюджувачів реклами щодо надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу, скасування та продовження строку його дії.
2.1.5. Приймає рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування РЗ, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету.
2.1.6. Здійснює підготовку та подає в установленому порядку проекти розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про надання дозволу, відмову у його наданні, продовження строку дії дозволу, відмову у його продовженні або скасування дозволу.
2.1.7. На підставі відповідного розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) передає міському дозвільному центру підписаний керівником дозвільного органу дозвіл для його видачі розповсюджувачу реклами в міському дозвільному центрі.
2.1.8. Здійснює ведення інформаційного банку даних місць розташування РЗ та надає в установленому порядку інформацію для оновлення даних містобудівного кадастру до Головного управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Головне управління містобудування та архітектури).
2.1.9. Подає територіальному органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у місті Києві матеріали про порушення порядку розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами.
2.1.10. Здійснює підготовку та подає на затвердження в установленому порядку економічно обґрунтовані диференційовані тарифи плати за тимчасове користування місцями (для розміщення РЗ), які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва.
2.1.11. Інформує в разі потреби через міський дозвільний центр Головне управління містобудування та архітектури про необхідність надання архітектурно-планувальних вимог на розміщення складних РЗ.
2.1.12. Вирішує питання щодо розміщення соціальної реклами в межах наданих повноважень.
2.1.13. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, а також Положенням про Головне управління з питань реклами.
2.2. Дозвільний орган не вправі подавати заяву на розміщення зовнішньої реклами.
2.3. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами дозвільним органом в установленому порядку залучаються на громадських засадах представники об\’єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.
3. КП \”Київреклама\”
3.1. КП \”Київреклама\”:
3.1.1. Укладає з розповсюджувачем реклами договір на право тимчасового користування місцем(-ями) для розміщення рекламного(-их) засобу(-ів), що перебуває(-ють) у комунальній власності територіальної громади міста Києва (далі – договір на право тимчасового користування місцем).
3.1.2. За дорученням робочого органу здійснює в межах своїх повноважень перевірку за дотриманням вимог цього Порядку, огляд та обстеження РЗ на предмет відповідності їх місця розташування та типу схемі розміщення рекламоносіїв, що входить до складу відповідного паспорта вулиці, затвердженого в установленому порядку, вимагає усунення виявлених порушень та організовує або проводить власними силами демонтаж РЗ відповідно до цього Порядку.
3.1.3. За дорученням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) організовує виготовлення та розміщення соціальної реклами.
3.1.4. Здійснює обстеження місць розміщення РЗ відповідно до виданих у встановленому порядку дозволів та надає дозвільному органу матеріали щодо порушників цього Порядку.
3.1.5. Надає послуги в порядку, визначеному Статутом підприємства, та виконує інші функції, передбачені цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами.
4. Порядок надання дозволів
4.1. Видача дозволів заявникам здійснюється в міському дозвільному центрі за принципом організаційної єдності.
Для одержання дозволу заявник або уповноважена ним особа подає в міський дозвільний центр заяву за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 N 1176 \”Про затвердження форми заяви на одержання суб\’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру\” (із змінами і доповненнями), до якої додаються:
– фотокартка та комп\’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування РЗ, та ескіз РЗ з конструктивним рішенням (конструктивне рішення завірене підписами і печаткою розробника, яке містить інформацію про основні габаритні розміри, вузли кріплення, застосовані матеріали, підключення до інженерних мереж, інші технічні характеристики та дотримання встановлених вимог ДСТУ, ДБН, ЄСКД та інших нормативних документів (формат А4), разом із завіреною належним чином копією ліцензії розробника, що підтверджує право останнього надавати послуги (роботи) на право будівельного проектування та конструювання);
– завірена у встановленому порядку копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця.
Перелік документів, що додаються до заяви, є вичерпним. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами видається лише на один рекламний засіб (один об\’єкт).
4.2. Заява та документи, що додаються до неї, подаються особисто заявником (керівником юридичної особи, фізичною особою – підприємцем) або уповноваженою ним особою. Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до неї.
Заява та документи, що додаються до неї, приймаються міським дозвільним центром за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату та номер їх реєстрації в міському дозвільному центрі.
Усі заяви щодо видачі дозволу підлягають обов\’язковій реєстрації міським дозвільним центром. За наявності всіх документів, передбачених пунктом 4.1 цього розділу, відповідальний представник міського дозвільного центру проводить реєстрацію заяви у журналі обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі дозволу, та передає заяву з документами до дозвільного органу не пізніше ніж наступного робочого дня.
4.3. Дозвільний орган протягом п\’яти робочих днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування РЗ, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу, а також дотримання вимог пунктів 13.2, 13.4 та 13.7 цього Порядку.
Після перевірки місця керівник дозвільного органу приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету.
4.4. Рішення дозвільного органу про встановлення пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету оформлюється у вигляді наказу керівника дозвільного органу.
4.5. У разі прийняття рішення дозвільного органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування РЗ дозвільний орган не пізніше ніж через п\’ять робочих днів з моменту прийняття такого рішення передає міському дозвільному центру два примірники дозволу за встановленою формою та визначає вичерпний перелік уповноважених органів (осіб), з якими необхідно їх погодити, а також повідомляє про необхідність укладення договору на право тимчасового користування місцем, про що міський дозвільний центр не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від дозвільного органу інформації повідомляє заявника.
4.6. У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету дозвільний орган не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття такого рішення передає міському дозвільному центру вмотивоване рішення про відмову та повертає всі подані заявником документи. Міський дозвільний центр не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від дозвільного органу рішення про відмову та поданих заявником документів повідомляє суб\’єкта господарювання про час та місце видачі рішення про відмову та поданих документів.
4.7. Пріоритет заявника на місце розташування РЗ встановлюється строком на три місяці з дати прийняття дозвільним органом відповідного рішення.
4.8. Строк встановлення пріоритету на місце розміщення РЗ може бути продовжений дозвільним органом не більш ніж на три місяці з письмовим повідомленням про це заявника в міському дозвільному центрі за принципом організаційної єдності у разі:
4.8.1. Продовження строку оформлення дозволу у зв\’язку з потребою отримання архітектурно-планувальних вимог та розроблення проектної документації.
4.8.2. Письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.
Про продовження строку встановлення пріоритету дозвільний орган не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття відповідного рішення керівником дозвільного органу направляє письмове повідомлення про це міському дозвільному центру, який не пізніше наступного робочого дня з дня отримання письмового повідомлення від дозвільного органу повідомляє заявника.
4.9. Дата і номер рішення дозвільного органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування РЗ, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні пріоритету, скасування пріоритету на підставі заяви заявника, за яким було встановлено пріоритет, заноситься у журнал реєстрації.
Копії рішення дозвільного органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування РЗ, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, про відмову в установленні пріоритету або скасування пріоритету передаються міському дозвільному центру не пізніше наступного робочого дня з моменту видання відповідних наказів для інформування заявника в міському дозвільному центрі за принципом організаційної єдності.
4.10. Якщо за рішенням дозвільного органу для розміщення складного РЗ необхідно отримати архітектурно-планувальні вимоги на розміщення РЗ та розробити проектну документацію, дозвільний орган не пізніше наступного робочого дня з моменту встановлення пріоритету інформує про це міський дозвільний центр, який не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідної інформації від дозвільного органу повідомляє заявника та Головне управління містобудування та архітектури про необхідність отримання (надання) у встановленому порядку архітектурно-планувальних вимог на розміщення РЗ.
Головне управління містобудування та архітектури протягом десяти робочих днів надає міському дозвільному центру відповідні архітектурно-планувальні вимоги на розміщення РЗ або вмотивовану відмову щодо можливості розміщення РЗ на заявленому місці.
Міський дозвільний центр не пізніше наступного робочого дня з дня отримання архітектурно-планувальних вимог на розміщення РЗ або вмотивованої відмови щодо можливості розміщення РЗ на заявленому місці від Головного управління містобудування та архітектури повідомляє заявника про час та місце видачі архітектурно-планувальних вимог на розміщення РЗ або вмотивованої відмови щодо можливості розміщення РЗ на заявленому місці.
Відповідно до архітектурно-планувальних вимог на розташування РЗ розповсюджувач реклами має забезпечити розробку проектної документації, яка визначає основні її характеристики та взаємозв\’язок з прилеглою територією, містить розрахунки на надійність та стійкість до навантаженнь (вітрових, снігових тощо) спеціальних конструкцій РЗ, вузлів кріплення тощо.
Проектна документація РЗ має відповідати ДСТУ, ДБН та іншим нормативним документам і зокрема містити:
– опис РЗ із зазначенням маси та способів його кріплення;
– назву матеріалів, з яких виготовлено рекламний засіб;
– основні розрахунки на навантаження (снігове, вітрове тощо);
– умови антикорозійного захисту відповідно до ДСТУ, ДБН;
– рекомендації щодо експлуатації (з періодичністю обстеження РЗ);
– контрольний розрахунок несучої здатності конструкції;
– габаритні розміри РЗ та фундаменту.
Проектна документація складних РЗ разом із завіреною розробником проекту копією ліцензії (на право проведення відповідного виду діяльності) передається до дозвільного органу.
Розташування дахових РЗ забороняється без попередньої технічної експертизи місця розміщення РЗ (даху) спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.
Розповсюджувач реклами має право вільно обирати проектні організації, що мають відповідну ліцензію.
4.11. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття керівником дозвільного органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розміщення РЗ, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва, розповсюджувач реклами укладає з КП \”Київреклама\” договір на право тимчасового користування місцем.
4.12. При розміщенні РЗ на місцях, що належать до державної або приватної власності заявник протягом п\’яти робочих днів з моменту встановлення дозвільним органом пріоритету подає до КП \”Київреклама\” завірені у встановленому порядку копії документів, що посвідчують його право на розміщення реклами на цих місцях. Дозвільний орган протягом 15 календарних днів повинен розглянути надані документи та повідомити заявника про результати розгляду.
Плата за тимчасове користування місцем для розміщення РЗ на об\’єкті, що належить до державної чи приватної (колективної) власності, здійснюється на договірних засадах між власником або уповноваженим ним органом (особою) та розповсюджувачем реклами.
4.13. Протягом строку, передбаченого пунктом 4.7 та підпунктом 4.8.1 пункту 4.8 цього Порядку, заявник щомісяця вносить плату за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, у розмірі 25 відсотків від плати, встановленої виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).
У разі продовження строку встановленого пріоритету відповідно до підпункту 4.8.2 пункту 4.8 цього Порядку щомісячна плата за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, справляється у розмірі 100 відсотків від плати, встановленої виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).
4.14. У разі ненадання заявником супровідного листа (у якому зазначається реєстраційний номер заяви) з двома оформленими примірниками дозволу згідно з заявою за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 N 1176, та документів, передбачених пунктом 4.1 цього розділу, в строки, визначені пунктами 4.7 та 4.8 цього розділу, або неукладення протягом строку, визначеного пунктом 4.11 цього розділу, з КП \”Київреклама\” договору на право тимчасового користування місцем заява вважається не поданою, пріоритет на місце розміщення РЗ втрачається. У такому випадку дозвільний орган передає міському дозвільному центру разом із відповідним листом всі подані заявником документи та робить відповідний запис у журналі реєстрації. Міський дозвільний центр не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від дозвільного органу зазначеного листа та поданих заявником документів повідомляє останнього про час та місце повернення поданих документів.
У такому разі кошти, сплачені відповідно до договору на право тимчасового користування місцем, протягом зазначеного строку заявнику не повертаються.
4.15. Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, та у скасуванні пріоритету може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
Інформація про подані заяви та встановлені дозвільним органом пріоритети є відкритою і має надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою.
5. Погодження дозволу
5.1. Заявник погоджує дозвіл з:
5.1.1. Власником місця або уповноваженим ним органом (особою), де планується розташувати РЗ (у разі розташування РЗ на об\’єктах некомунальної форми власності зазначене погодження здійснюється заявником).
5.1.2. Головним управлінням містобудування та архітектури із занесенням до відповідної електронної бази документообігу.
5.2. На вимогу дозвільного органу дозвіл погоджується з:
5.2.1. Державтоінспекцією – у разі розміщення РЗ в межах червоних ліній міських вулиць і доріг, на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування. Для наземних РЗ погодження дозволу цим органом здійснюється також на топогеодезичному знімку місцевості М 1:500 з прив\’язкою місця розташування РЗ.
5.2.2. Відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини – у разі розміщення зовнішньої реклами на пам\’ятках національного або місцевого значення, в межах зон охорони цих пам\’яток, історичних ареалів населених місць.
5.2.3. Відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони об\’єктів природно-заповідного фонду – у разі розміщення РЗ у межах об\’єктів природно-заповідного фонду.
5.2.4. Утримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення РЗ у межах охоронних зон цих комунікацій (погодження дозволу цим органом здійснюється на топогеодезичному знімку місцевості М 1:500 з прив\’язкою місця розташування РЗ). Межі охоронних зон інженерних комунікацій при розміщенні фундаментів РЗ визначаються відповідно до нормативних вимог до відстаней, встановлених Державними будівельними нормами і передбачених при розміщенні фундаментів огороджень підприємств, естакад, опор контактної мережі і зв\’язку, залізничних доріг.
5.3. Перелік органів та осіб, зазначених у пунктах 5.1 та 5.2 цього Порядку, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним.
5.4. У разі відмови у погодженні дозволу органи (особи), перелічені у підпункті 5.1.2 пункту 5.1 та пункті 5.2 цього розділу, передають заявнику вмотивовану відмову. Рішення про відмову у погодженні дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.
5.5. Дозвіл надається на п\’ять років, якщо менший строк не зазначений у заяві.
5.6. У наданні дозволу розповсюджувачу реклами може бути відмовлено у разі, якщо:
– оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;
– у поданих документах виявлені свідомо неправдиві відомості;
– отримано негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі дозволу;
– конструкція та місце розташування РЗ не відповідають схемі розміщення рекламоносіїв, включеної до відповідного паспорта вулиці, затвердженого в установленому порядку, та існує заборгованість перед КП \”Київреклама\”.
Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.
Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.
6. Порядок надання дозволу або відмови у його наданні
6.1. Дозвільний орган протягом не більше десяти робочих днів з дати одержання від заявника через міський дозвільний центр належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає їх, готує і подає пропозиції та проект відповідного розпорядження до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
6.2. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) протягом п\’яти робочих днів з дати одержання пропозицій дозвільного органу приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.
6.3. У разі видання виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) розпорядження про надання дозволу керівник дозвільного органу протягом п\’яти робочих днів підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою дозвільного органу.
Перший примірник дозволу видається заявникові міським дозвільним центром після надання заявником підписаного з його боку додатка до договору на право тимчасового користування місцем (адресною програмою) (у разі розташування рекламного засобу на місці, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва), а другий примірник дозволу залишається у дозвільного органу. Видача дозволу реєструється у журналі обліку міського дозвільного центру та дозвільного органу.
6.4. У разі видання виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) розпорядження про відмову у наданні дозволу дозвільний орган не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання такого розпорядження передає міському дозвільному центру копію розпорядження про відмову у наданні дозволу. Міський дозвільний центр не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від дозвільного органу копії розпорядження про відмову у наданні дозволу повідомляє заявника про готовність видачі копії зазначеного розпорядження.
6.5. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов\’язаних з розташуванням РЗ.
6.6. Після встановлення РЗ розповсюджувач реклами у п\’ятиденний термін зобов\’язаний подати до дозвільного органу фотографічний знімок місця, де розміщено рекламний засіб (розміром не менш ніж 6 х 9 сантиметрів), про що дозвільний орган робить відмітку в обох примірниках дозволу, що засвідчується підписом уповноваженої посадової особи дозвільного органу та скріплюється печаткою цього органу.
7. Внесення змін до дозволу при зміні технологічної (конструктивної) схеми РЗ
7.1. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної (конструктивної) схеми РЗ, розповсюджувач, реклами звертається до міського дозвільного центру з письмовою заявою за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 N 1176 \”Про затвердження форми заяви на одержання суб\’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру\” (із змінами і доповненнями), та інформує дозвільний орган не пізніше наступного робочого дня.
При цьому під зміною технологічної схеми РЗ мається на увазі зміна його зовнішнього вигляду (конструктивних елементів) без зміни місця розташування РЗ.
До заяви додаються:
– технічна характеристика змін у технологічній схемі РЗ;
– фотографічний знімок РЗ;
– ескіз з конструктивним рішенням (конструктивне рішення, завірене підписами і печаткою розробника, яке містить інформацію про основні габаритні розміри, вузли кріплення, застосовані матеріали, підключення до інженерних мереж, інші технічні характеристики та дотримання встановлених вимог ДСТУ, ДБН, ЄСКД та інших нормативних документів (формат А4), разом з завіреною належним чином копією ліцензії розробника, що підтверджує право останнього надавати послуги (роботи) на право будівельного проектування та конструювання);
– оригінал примірника зареєстрованого дозволу.
7.2. Дозвільний орган протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви у міському дозвільному центрі розглядає її і подає документи на погодження до Головного управління містобудування та архітектури, яким протягом десяти робочих днів здійснюється погодження поданих документів або надається письмова відмова з відповідним обґрунтуванням.
У разі отримання від Головного управління містобудування та архітектури погодження дозвільний орган протягом п\’яти робочих днів вносить відповідні зміни у дозвіл та не пізніше наступного робочого дня передає міському дозвільному центру дозвіл з внесеними змінами, а у разі відмови – умотивовану відмову щодо внесення змін. Міський дозвільний центр не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від дозвільного органу дозволу з внесеними змінами або вмотивованої відмови у внесенні змін повідомляє заявника про час та місце видачі дозволу з внесеними змінами або вмотивованої відмови.
7.3. Зазначений у пункті 7.2 цього розділу строк може бути продовжений за рішенням дозвільного органу, якщо для зміни конструктивної схеми РЗ необхідно отримати архітектурно-планувальні вимоги на розміщення РЗ та розробити проектну документацію. В цьому випадку строк внесення відповідних змін до дозволу продовжується на час, необхідний для розробки архітектурно-планувальних вимог в порядку, визначеному пунктом 4.10 цього розділу.
7.4. Заявнику може бути відмовлено у зміні технологічної (конструктивної) схеми РЗ, зокрема на підставах, передбачених у розділі 13 цього Порядку.
Відмова у зміні технологічної (конструктивної) схеми РЗ може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
8. Переоформлення дозволу
8.1. Підставами для переоформлення дозволу є:
– зміна найменування суб\’єкта господарювання – юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи – підприємця;
– зміна місцезнаходження суб\’єкта господарювання;
– набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передача його в оренду.
8.2. У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу суб\’єкт господарювання зобов\’язаний протягом п\’яти робочих днів з дня настання таких підстав подати до міського дозвільного центру заяву про переоформлення дозволу разом із дозволом, що підлягає переоформленню, і відповідні документи, що підтверджують зазначені зміни.
8.3. До заяви додаються:
– документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;
– оригінал зареєстрованого дозволу;
– виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Юридичні особи – нерезиденти подають документ, що засвідчує їх реєстрацію у країні місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо);
– письмове погодження власника місця розташування РЗ або уповноваженого ним органу (особи);
– банківські реквізити,- ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи – підприємця;
– документ (акт звірки взаєморозрахунків), який підтверджує відсутність заборгованості у розповсюджувача реклами, на розміщення РЗ якого раніше було надано дозвіл за договором на право тимчасового користування місцем.
8.4. Дозвільний орган протягом двох робочих днів з дня одержання від міського дозвільного центру заяви про переоформлення дозволу та документів, що додаються до неї, у разі відсутності зауважень до поданих заявником документів вносить відповідні зміни у дозвіл та не пізніше наступного робочого дня передає міському дозвільному центру переоформлений дозвіл з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення дозволу. Міський дозвільний центр не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від дозвільного органу переоформленого дозволу повідомляє заявника про готовність переоформленого дозволу.
Переоформлення дозволу фіксується у журналі обліку міського дозвільного центру та фіксується в журналі реєстрації дозвільного органу. Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
9. Продовження строку дії дозволу
9.1. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається до міського дозвільного центру за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 N 1176 \”Про затвердження форми заяви на одержання суб\’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру\” (із змінами і доповненнями), не пізніше, ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу разом із оригіналом зареєстрованого дозволу.
Разом із заявою на продовження строку дії дозволу розповсюджувач реклами надає:
– висновок (виданий підприємством, установою чи організацією, які мають відповідні ліцензії) щодо відповідності встановленого РЗ вимогам безпеки його розміщення та використання протягом строку, на який продовжується дозвіл, а також завірену належним чином копію ліцензії розробника цього висновку, що підтверджує право останнього надавати такі послуги (роботи);
– лист-погодження від власника (балансоутримувача) місця розташування РЗ або уповноваженої ним особи щодо відсутності заперечення на розміщення РЗ на строк продовження дії дозволу;
– документ (акт звірки взаєморозрахунків), який підтверджує відсутність заборгованості у розповсюджувача зовнішньої реклами, на розміщення РЗ якого раніше було надано дозвіл за договором на право тимчасового користування місцем.
9.2. Дозвільний орган протягом п\’яти робочих днів з дати одержання заяви з міського дозвільного центру про продовження строку дії дозволу розглядає її та надає пропозиції з проектом відповідного розпорядження до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для прийняття рішення.
Продовження строку дії дозволу допускається за умови відповідності місця розташування та типу РЗ схемі розміщення рекламоносіїв, що входить до складу відповідного паспорта вулиці, затвердженого в установленому порядку.
9.3. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) протягом п\’яти робочих днів з дати одержання від дозвільного органу зазначених пропозицій розглядає та приймає відповідне рішення про продовження строку дії дозволу або про відмову у його продовженні.
9.4. Дозвільний орган протягом п\’яти робочих днів з дати видання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вносить відповідні зміни до дозволу, які мають бути підписані керівником дозвільного органу, скріплені печаткою дозвільного органу, та передає його в міський дозвільний центр для видачі заявнику.
Продовження строку дії дозволу (відмова у його продовженні) фіксується в журналі обліку міського дозвільного центру та в журналі реєстрації дозвільного органу.
Перший примірник дозволу видається заявникові в міському дозвільному центрі, а другий залишається у дозвільного органу для обліку та контролю.
9.5. У випадку прострочення терміну подачі заяви на продовження строку дії дозволу розповсюджувач реклами оформляє новий дозвіл згідно з вимогами цього Порядку.
9.6. Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
10. Зміна містобудівної ситуації, проведення реконструкцій, ремонту, будівництва тощо
10.1. У разі зміни містобудівної ситуації проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування РЗ, зокрема в разі проведення інвестиційного конкурсу, що зумовлює необхідність зміни місця розташування РЗ, дозвільний орган письмово повідомляє про це розповсюджувача реклами та пропонує інше рівноцінне місце, яким вважається місце, що знаходиться у тій самій територіальній зоні міста (для розміщення рекламних засобів), що визначена відповідним розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
10.2. У разі досягнення згоди з розповсюджувачем реклами щодо іншого рівноцінного місця розміщення РЗ протягом п\’яти днів у дозвіл вносяться зміни, при цьому погодження такого дозволу здійснюється розповсюджувачем реклами в порядку, передбаченому главою 5 цього розділу. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання іншого рівноцінного місця.
У разі досягнення згоди щодо тимчасового демонтажу РЗ на час проведення відповідних робіт з будівництва, реконструкції, ремонту тощо та за умови повернення РЗ на те саме місце після закінчення цих робіт інше рівноцінне місце не надається. При цьому погодження дозволу за необхідності здійснюється відповідно до нової схеми розміщення РЗ та в порядку, передбаченому главою 5 цього Порядку. Строк дії дозволу продовжується на час проведення цих робіт.
Відшкодування витрат, пов\’язаних з демонтажем та монтажем РЗ, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування РЗ або уповноваженою ним особою.
10.3. У разі проведення інвестиційного конкурсу та досягнення згоди з розповсюджувачем реклами йому пропонується інше рівноцінне місце розміщення РЗ із внесенням відповідних змін у дозвіл.
10.4. На час проведення відповідних робіт з будівництва, реконструкції, ремонту тощо щодо нерозміщеного РЗ застосовується плата за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, що нараховується відповідно до пункту 15.10 цього Порядку.
Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування РЗ розповсюджувач РЗ має пріоритетне право на розташування РЗ на попередньому місці, за умови звільнення іншого рівноцінного місця, наданого в тимчасове користування на період зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розміщення РЗ, крім випадків проведення інвестиційного конкурсу.
11. Способи внесення змін у дозвіл
11.1. Внесення змін у дозвіл у випадках, передбачених цим Порядком, здійснюється за вибором дозвільного органу:
11.1.1. У разі необхідності значного коригування дозволу – шляхом прикріплення додаткового аркуша, на якому зазначаються відповідні зміни.
11.1.2. У разі необхідності незначного коригування дозволу – шляхом відповідних закреслювань та написів.
11.2. Усі зміни, що вносяться до дозволів з будь-яких підстав, підписуються керівником дозвільного органу із зазначенням дати підписання та скріплюються печаткою дозвільного органу, а у разі необхідності – нумеруються та підписуються усі аркуші дозволу та додатків до нього.
12. Визначення площі місця розташування РЗ
12.1. Площа місця розташування РЗ визначається як сума площі горизонтальної проекції РЗ на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього РЗ.
12.2. Для неназемного та недахового РЗ площа місця дорівнює добутку максимальної габаритної ширини (висоти) РЗ та максимальної габаритної довжини РЗ.
13. Вимоги до розташування РЗ
13.1. РЗ мають розміщуватись з дотриманням законів України \”Про рекламу\”, \”Про дорожній рух\”, Типових правил, постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.94 N 198 \”Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони\” (із змінами і доповненнями), Державних стандартів України, Державних будівельних норм і правил та інших нормативних актів України, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також цього Порядку.
13.2. Вимоги до розміщення РЗ:
13.2.1. Усі вперше встановлювані вздовж проїжджої частини вулиць і доріг РЗ будь-якого виду, типу та форми мають розміщуватися (у тому числі відносно раніше розташованих наземних РЗ таких типів: щит, що стоїть окремо, лайтпостер, що стоїть окремо, телевізійний екран, тумба, об\’ємно-просторова конструкція, що стоять окремо) на такій відстані:
– не ближче 50 м – для РЗ розміром однієї рекламної площини до 8 кв. м;
– не ближче 100 м – для РЗ розміром однієї рекламної площини від 8 кв. м і більше.
13.2.2. РЗ на опорах можуть бути з внутрішнім підсвіченням, та нижній край РЗ має розміщуватись на висоті не менше 5 м від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає над проїжджою частиною, та на висоті не менше, ніж 3 м від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня не виступає над проїжджою частиною.
13.2.3. Транспаранти-перетяжки над вулицею розміщуються над проїжджою частиною дороги за умови, що нижній край РЗ має знаходитись на висоті не менше 5 м від поверхні проїжджої частини дороги.
13.2.4. У разі наявності схеми розміщення рекламоносіїв, що увійшла до складу відповідного паспорта вулиці, затвердженого у встановленого порядку, РЗ мають розміщуватися відповідно до цієї схеми.
13.3. РЗ не мають створювати перешкод для експлуатації та ремонту будівель і споруд, на чи біля яких вони розташовуються, а також не перекривати існуючих пішохідних переходів.
13.4. Забороняється розташовувати РЗ:
13.4.1. На висоті менше 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає над проїжджою частиною.
13.4.2. На пішохідних доріжках та алеях.
13.4.3. В інших випадках відповідно до законодавства.
13.5. Підключення РЗ до інженерних мереж має здійснюватися відповідно до законодавства з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж.
13.6. Рекламний засіб має маркуватися на каркасі або окремій табличці, розміщеній на каркасі РЗ (а у випадку відсутності спеціальної конструкції – на поверхні РЗ), та містити найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, телефон, номер дозволу та термін його дії.
13.7. Освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також освітлювати квартири житлових будинків.
13.8. Фундамент наземного РЗ, що виступає над поверхнею землі, має бути декоративно оформлений.
13.9. Розповсюджувач зовнішньої реклами:
13.9.1. Виконує роботи з розташування РЗ без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будинків (будівель) та споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою та з поновленням фітодизайну прилеглої ділянки.
13.9.2. Забезпечує відповідність РЗ дозволу, державним стандартам, нормам і правилам конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки.
13.9.3. Відповідає за безпеку при проведенні робіт з монтажу та демонтажу РЗ, експлуатацію і утримання РЗ у належному санітарно-технічному стані (у разі, коли власника РЗ встановити неможливо, – власник місця розташування або уповноважений ним орган (особа).
14. Порядок розміщення соціальної реклами та інформації соціального характеру
14.1. Соціальна реклама, а також інформація, яка висвітлює загальнодержавні та загальноміські події, заходи, свята та не носить комерційного характеру (далі – інформація соціального характеру), розміщується за дорученням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за погодженням з Головним управлінням з питань внутрішньої політики та зв\’язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
14.2. На період розміщення соціальної реклами та інформації соціального характеру за зверненням дозвільного органу розповсюджувачі зовнішньої реклами зобов\’язані надати місця для розміщення такої реклами та інформації в строк, передбачений дорученням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в межах 5 % площі поверхонь РЗ, на розміщення яких розповсюджувач зовнішньої реклами одержав дозвіл. За погодженням з розповсюджувачем зовнішньої реклами обсяг площі вказаних поверхонь РЗ може бути збільшено.
14.3. Плата за тимчасове користування місцями для розміщення РЗ, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, на період розміщення соціальної реклами та інформації соціального характеру з розповсюджувача зовнішньої реклами не справляється.
14.4. Джерелами фінансування виготовлення друкованої продукції з соціальною рекламою чи інформацією соціального характеру, що розміщуються за замовленням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), є кошти КП \”Київреклама\”.
Забезпечення фінансування виготовлення друкованої продукції з соціальною рекламою та інформацією соціального характеру, замовником на розміщення якої не є виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), покладається на замовників такої соціальної реклами чи інформації соціального характеру.
14.5. Заява на розміщення соціальної реклами та інформації соціального характеру подається заявником у довільній формі до дозвільного органу. У заяві зазначається запланований термін (строк) розміщення, кількість ти вид РЗ, на яких планується розмістити соціальну рекламу чи інформацію соціального характеру.
Разом із заявою замовник надає макет із сюжетом соціальної реклами чи інформації соціального характеру для їх погодження з Головним управлінням з питань внутрішньої політики та зв\’язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
15. Плата за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва
15.1. Підставою для нарахування плати за право тимчасового користування місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва (далі – плата), та внесення розповсюджувачем реклами відповідної плати є рішення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про надання дозволу та укладений договір на право тимчасового користування місцем.
15.2. Плата визначається за такою формулою:
Рп = S * Бт * kз * kд, де
Рп – розмір плати (у гривнях за місяць);
S – площа рекламного засобу (в кв. м);
Бт – базовий тариф, що відповідає виду рекламного засобу та визначається згідно з відповідним розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
kз – зональний коефіцієнт, що враховує територіальну прив\’язку рекламного засобу, яка визначається відповідним розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
kд – додатковий коригуючий коефіцієнт, що враховує особливості розміщення рекламного засобу, визначається згідно з відповідним розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), застосовується на підставі актів обстеження місць розміщення РЗ та застосовується строком на один місяць, після чого проводиться повторне обстеження.
15.3. Плата щомісячно нараховується КП \”Київреклама\” та перераховується розповсюджувачем реклами згідно з умовами договору на право тимчасового користування місцем виключно на відповідний поточний рахунок КП \”Київреклама\” і використовується в порядку, встановленому Київською міською радою чи уповноваженим нею органом.
У разі прострочення термінів сплати, визначених договором на право тимчасового користування місцем, розмір несплаченої суми плати може коригуватися з урахуванням штрафів, пені та індексу інфляції, відповідно до умов договору та законодавства.
15.4. Розповсюджувач реклами не звільняється від плати при відсутності РЗ на місці, щодо якого виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) прийнято рішення про надання дозволу.
15.5. Плата нараховується з дати прийняття рішення про встановлення пріоритету на місце для розміщення зовнішньої реклами.
15.6. Протягом строку дії пріоритету, передбаченого пунктом 4.7 та підпунктом 4.8.1 пункту 4.8 цього Порядку, розмір плати визначається за формулою:
Рп = S * Бт * kз * 0,25.
15.7. Протягом строку дії пріоритету, продовженого на підставах, зазначених у підпункті 4.8.2 пункту 4.8 цього Порядку, розмір плати визначається за формулою:
Рп = S * Бт * kз.
15.8. У період з моменту реєстрації дозвільним органом поданого розповсюджувачем реклами супровідного листа (в якому зазначається реєстраційний номер заяви) разом з оформленими у встановленому порядку двома примірниками дозволу до видання виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) розпорядження щодо надання дозволу (відмову у його наданні) плата з розповсюджувача реклами не справляється.
15.9. З дати видання виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) розпорядження про надання дозволу розмір плати визначається за формулою:
Рп = S * Бт * kз.
15.10. До нерозміщеного РЗ (через зміну містобудівної ситуації, здійснення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розміщення) застосовується коригуючий коефіцієнт 0,25 тільки за наявності та при поданні до дозвільного органу документів, що підтверджують зміну містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування РЗ, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування РЗ.
15.11. При підрахунку плати площа РЗ береться із точного розрахунку без округлення.
15.12. У разі встановлення факту відсутності або пошкодження рекламного або соціального сюжету на рекламних засобах, які триватимуть більше одного місяця з кінця терміну, вказаного у вимозі дозвільного органу та/або КП \”Київреклама\” на усунення недоліків, при підрахунку плати до відповідних РЗ застосовується додатковий коригуючий коефіцієнт 1,7. При цьому вказаний коефіцієнт не застосовується у випадку заклеювання поверхні РЗ іншим сюжетом (фоновим).
15.13. До неосвітлених рекламних засобів такого виду як щит, що стоїть окремо, щит на фасаді будинку, щит на тимчасовій споруді, паркані, на території будівельного майданчика, лайтпостер, що стоїть окремо, лайтпостер, що є складовою частиною павільйону, кіоску, конструкція на даху будинку (будівлі), споруди, кронштейн (на стіні будівлі, на стовпі, опорі освітлення, на кіоску), конструкції на естакаді, мосту, шляхопроводі, конструкції у підземному переході, тунелі, тумба, що стоїть окремо, об\’ємно-просторова конструкція, що стоїть окремо, рекламна вивіска, напис на будинку (будівлі), споруді, після закінчення шести місяців з моменту видання виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) розпорядження про надання дозволу розмір плати визначається за формулою:
Рп =S * Бт * kз * 2,0 * (kд1 * * kдN).
15.14. Якщо за результатами обстеження місць розташування рекламних засобів КП \”Київреклама\” або дозвільним органом виявлено особливості розміщення таких засобів, розмір плати визначається за формулою:
Рп =S * Бт * kз * 1,5.
Під особливостями розміщення РЗ мається на увазі наявність технічних та технологічних пошкоджень РЗ (вм\’ятини, розшарування фарби, розбите повністю або частково скло, наявність іржі, деформування або пошкодження рекламної площини) понад п\’ять календарних днів з кінця терміну, вказаного у вимозі дозвільного органу та/або КП \”Київреклама\” на усунення недоліків.
15.15. Утримання місць розміщення РЗ на об\’єктах благоустрою здійснюється самостійно розповсюджувачами реклами або на підставі договорів з власниками (балансоутримувачами) цих місць.
При цьому тарифи комунальних підприємств за надання ними послуг з благоустрою та утримання місць (для розміщення РЗ), що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, попередньо погоджуються з Головним управлінням з питань цінової політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та не можуть перевищувати (з розрахунку на одне місце) граничного розміру, що дорівнює трьом неоподатковуваним мінімумам доходів громадян, помноженому на коефіцієнт зони розташування РЗ, що встановлюється відповідним розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).
15.16. Плата розраховується згідно з відповідним розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та не включає в себе податок на додану вартість, який обчислюється додатково відповідно до вимог законодавства.
15.17. Розмір плати не може встановлюватися залежно від змісту реклами.
15.18. Застосування додаткових коригуючих коефіцієнтів можливе на підставі актів обстеження місць розміщення РЗ.
16. Скасування дії дозволу
16.1. Дозвіл скасовується на підставі відповідного розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до закінчення строку його дії:
16.1.1. За письмовою заявою розповсюджувача реклами.
16.1.2. У разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців.
16.1.3. У разі якщо дозвіл не переоформлено у встановленому порядку. Перелік підстав для скасування дозволу є вичерпним.
16.2. Дозвільний орган протягом п\’яти робочих днів з дня виникнення підстав для скасування дозволу подає відповідний проект розпорядження до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
16.3. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) протягом п\’яти робочих днів з дати одержання проекту розпорядження приймає відповідне рішення.
16.4. Рішення про скасування дозволу фіксується у журналі обліку міського дозвільного центру та в журналі реєстрації дозвільного органу і видається у міському дозвільному центрі особисто або надсилається заявнику поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п\’яти робочих днів з дати видання відповідного розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Протягом трьох днів з моменту отримання рішення про скасування дозволу розповсюджувач реклами зобов\’язаний демонтувати РЗ, дозвіл на розміщення якого було скасовано.
16.5. Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.
17. Порядок демонтажу РЗ
17.1. Демонтаж у цьому Порядку означає комплекс заходів, які передбачають відокремлення РЗ разом з основою від місця їх розташування та транспортування на спеціально відведені території для подальшого зберігання. При цьому демонтаж та подальше зберігання РЗ не передбачає переходу права власності на них до територіальної громади міста Києва.
Демонтаж РЗ є засобом протидії порушенню прав територіальної громади міста Києва щодо надання у тимчасове користування місць (для розміщення РЗ) або усунення порушень договірних зобов\’язань розповсюджувачами реклами за договорами про надання у тимчасове користування місць (власниками та/або законними користувачами РЗ), а також засобом усунення порушень в інших випадках.
17.2. Демонтаж РЗ здійснюється відповідно до цього Порядку у таких випадках:
а) за відсутності маркування РЗ;
б) у разі виявлення самовільно встановлених РЗ;
в) якщо термін дії дозволу закінчився і не був продовжений або дозвіл було скасовано у встановленому порядку;
г) якщо технічний стан РЗ створює загрозу життю або здоров\’ю людей та/або заподіяння шкоди (майнової чи немайнової) третім особам;
д) у разі невідповідності технічних характеристик РЗ та/або місця їх встановлення виданому дозволу на розміщення зовнішньої реклами;
є) за наявності заборгованості розповсюджувача зовнішньої реклами по сплаті коштів за право тимчасового користування місцем(-ями) для розміщення рекламного(-их) засобу(-ів), яке(-і) перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, більш ніж за 2 місяці;
ж) у випадку зміни містобудівної ситуації за наявності відповідного розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та листа від замовника робіт з будівництва, реконструкції, ремонту тощо щодо необхідності демонтажу РЗ, що заважають проведенню відповідних робіт;
з) в інших випадках, передбачених договором на право тимчасового користування місцями для розміщення РЗ, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва.
17.3. Демонтаж РЗ у випадках, встановлених пунктом 17.2 цього Порядку, здійснюється на підставі наказу дозвільного органу.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code