Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
0915 09

ПОРЯДОК проведення конкурсу щодо надання права на оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Веб, медиа, IT и программирование. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Решения Киеврады | Просмотров: 2 695
Додаток 
дорішення Київської міської ради
від 25.12.2014 № 746/746

ПОРЯДОК проведення конкурсу щодо надання права на оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди

1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу щодо надання права на оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди.
2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
об’єкти конкурсу — місця розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в місті Києві (далі — ТС) або група місць розміщення ТС;
—  заявник — власник ТС, який в установленому порядку подав заяву та документи для участі в конкурсі;
—  робочий орган — Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
3. Принципами визначення суб’єкта господарювання на конкурсних засадах є:
— соціальна справедливість;
— покращення якості надання послуг та товарів;
— створення конкурентного середовища;
— врахування думки громадськості при розміщенні ТС.
4. Комісія з питань розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства (далі — Комісія) на засіданні формує графік та список місць розміщення ТС, затверджених Комплексною схемою розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в місті Києві (далі — Комплексна схема).
5. Список місць розміщення ТС Комісія формує за територіальною ознакою.
6. Робочий орган публікує в офіційному друкованому засобі масової інформації Київської міської ради — газеті «Хрещатик» та на офіційному інтернет-порталі Київської міської державної адміністрації (єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва) не пізніше, ніж за 30 календарних днів до дати проведення конкурсу, оголошення про проведення конкурсу, яке повинне містити таку інформацію:
1) найменування робочого органу;
2) унікальний ідентифікаційний номер та основні характеристики кожного об’єкта конкурсу в конкурсній схемі;
3) умови конкурсу;
4) порядок одержання необхідної інформації про об’єкт конкурсу;
5) кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі (строк подання учасниками заяв на участь у конкурсі не може бути меншим, ніж 20 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу);
6) місце, дата та час початку проведення засідання Комісії;
7) телефон для довідок, електронна адреса або адреса веб-сайту з питань проведення конкурсу.
7. Для участі у конкурсі заявник подає на кожний об’єкт конкурсу окремо заяву за формою, розміщеною на сайті Містобудівного кадастру м. Києва (mkk.kga.gov.ua), та дозвільні документи, які надавали право на розміщення ТС протягом попередніх періодів (у разі наявності).
Заявник одночасно може подати заяви та відповідні документи для участі у конкурсах на кілька об’єктів конкурсу та визначає пріоритетний об’єкт конкурсу.
8. Робочий орган перевіряє комплектність поданих документів. Документи, які надійшли після встановленого в оголошенні про проведення конкурсу строку, не розглядаються.
9. Після завершення строку подачі заявниками документів робочий орган протягом десяти календарних днів опрацьовує їх та подає на розгляд Комісії.
10. Достовірність інформації, викладеної у заяві та документах, перевіряється робочим органом.
У разі виявлення недостовірних відомостей у поданих документах заявник не допускається до участі у конкурсі.
Про виявлення недостовірних відомостей заявнику повідомляють через сайт Містобудівного кадастру м. Києва не пізніше ніж за п’ять днів до дати проведення конкурсу.
11. Робочий орган забезпечує публічний доступ до усіх поданих документів на порталі Містобудівного кадастру м. Києва.
12. Фіксування засідання Комісії здійснюється за допомогою звукозаписувального технічного засобу. Аудіоматеріали засідання зберігаються в робочому органі протягом усього строку дії укладеного за результатами конкурсу договору щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою.
13. Під час проведення конкурсу запрошуються всі заявники, що беруть участь у конкурсі, у присутності яких оголошуються конкурсні пропозиції.
Заявникам надається право на обгрунтування поданих документів. Під час проведення конкурсу додаткові пропозиції від заявників не приймаються.
14. Процедура визначення переможця проводиться поетапно.
15. На першому етапі:
—  учасники подають заяву за формою, розміщеною на сайті Містобудівного кадастру м. Києва (mkk.kga.gov.ua), та дозвільні документи, які надавали право на розміщення ТС протягом попередніх періодів (у разі наявності), на ТС, які розміщені у найближчих до запропонованого об’єкта конкурсу місцях, на відстані не більш ніж 500 метрів;
—  Комісія оцінює подані заяви та документи з застосуванням бальної системи, зазначеної у додатку до цього Порядку.
При розгляді Комісією кількох заяв та доданих до них документів, поданих на одне і те саме місце розміщення ТС, переможцем визнається претендент, який отримав 50 включно та більше балів. Решта поданих документів відхиляється.
У разі отримання кількома учасниками 50 включно та більше балів переможцем визнається учасник, який набрав найбільшу кількість балів.
16. Основними критеріями визначення Комісією переможця конкурсу є:
—  наявність дозвільних документів за попередній період на розміщення тимчасової споруди, в тому числі договорів щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою;
— відсутність заборгованості суб’єкта господарювання за договором(ами) щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою;
— участь суб’єкта господарювання в конкурсах щодо благоустрою прилеглої до ТС території;
— підтримка мешканцями розміщення ТС з відповідним функціональним призначенням;
— відсутність скарг мешканців на розміщення або функціонування ТС суб’єкта господарювання (підтверджена документально);
відсутність адміністративних правопорушень, пов’язаних з розміщенням або функціонуванням ТС суб’єкта господарювання;
— відсутність порушень вимог будівельних, санітарно-гігієнічних, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання території, охорони історико-культурної спадщини.
Кількість балів по кожному критерію визначається відповідно до додатка до цього Порядку.
17. Другий етап проводиться, якщо серед претендентів, які подали заяви та додані до них документи на одне і те саме місце, жоден з претендентів не набрав 50 включно і більше балів.
Визначення переможця відбувається на конкурсних засадах за принципом зростання ціни від розрахованої у договорі щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою.
18. Результати засідання комісії оформляються протоколом. Протокол Комісії повинен містити інформацію про:
дату, час та місце проведення засідання Комісії;
прізвища, імена та по батькові членів Комісії, які присутні на засіданні;
номери та назви об’єктів конкурсу;
найменування заявників;
результати голосування членів Комісії та результати, отримані за бальною системою оцінки пропозицій заявників;
рішення Комісії про визначення переможця конкурсу;
рішення про недопущення заявника до участі в конкурсі, якщо воно мало місце.
19. Право на оформлення Паспорта прив’язки суб’єктом господарювання виникає у разі визначення його переможцем конкурсу.

 Комментарии по данной теме: ПОРЯДОК проведення конкурсу щодо надання права на оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.