Організаційні засади з розроблення містобудівної документації

Організаційні засади з розроблення містобудівної документації
Організація розроблення містобудівної документації у м. Києві здійснюється Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – замовником згідно з Переліком містобудівної документації, що розроблятиметься у 2014 – 2016 рр. (додаток до Програми), з урахуванням інвестиційних намірів щодо забудови окремих територій.
Замовник містобудівної документації:
– організовує в установленому порядку поновлення матеріалів топографо-геодезичної зйомки територій м. Києва, проведеної в минулі роки, необхідних для розроблення містобудівної документації відповідно до Програми;
– забезпечує урахування питань, пов\’язаних з розміщенням об\’єктів будівництва, іншого використання територій, з погодженням проектів землеустрою, наданням містобудівних умов та обмежень на проектування об\’єктів при розробленні містобудівної документації;
– визначає та уточнює межі розроблення містобудівної документації;
– забезпечує організацію фінансування розроблення містобудівної документації шляхом залучення інвестиційних коштів або подання відповідного бюджетного запиту;
– готує завдання на розроблення містобудівної документації та подає його на затвердження заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов\’язків, готує інші вихідні дані;
– визначає розробника містобудівної документації;
– забезпечує урахування громадських інтересів шляхом публікації оголошення про розроблення містобудівної документації, організації проведення громадських слухань після отримання проекту містобудівної документації від розробника;
– у разі необхідності та за наявності інвестиційних пропозицій готує проект рішення Київської міської ради про зміни у переліку містобудівної документації, наведеної у додатку до Програми;
– при розробленні зонінгу уточнює завдання на розроблення детальних планів відповідної території.
Розробник містобудівної документації:
– готує проект договору на розроблення або внесення змін до містобудівної документації;
– збирає вихідні дані за дорученням замовника;
– розробляє містобудівну документацію або вносить до неї зміни відповідно до вимог державних будівельних норм, державних стандартів;
– бере участь у проведенні громадських слухань, розгляді архітектурно-містобудівною радою та сесією Київської міської ради розробленої ним містобудівної документації;
– пропонує замовнику у разі необхідності залучити інші науково-дослідні та проектні організації до проведення додаткових досліджень, розроблення окремих розділів містобудівної документації;
– зберігає оригінал розробленої містобудівної документації, зміни до неї на паперових і електронних носіях в порядку, встановленому законодавством.
Містобудівна документація розробляється комунальною організацією виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) \”Інститут Генерального плану м. Києва\” (далі – КО \”Інститут Генерального плану м. Києва\”) та іншими проектними і науково-дослідними організаціями, які мають відповідну ліцензію, сертифікованих спеціалістів і технічну базу, на замовлення Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), згідно з переліком, затвердженим цим рішенням.
У разі виконання робіт за рахунок бюджетних коштів розробник містобудівної документації визначається відповідно до законодавства шляхом проведення закупівлі послуг відповідно до Закону України \”Про здійснення державних закупівель\”.
При розробленні, затвердженні, внесенні змін до містобудівної документації, проведенні громадських слухань щодо врахування громадських інтересів замовник і розробник вживають заходів з нерозголошення спеціальної інформації, передбаченої Зводом відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженим наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 N 440, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.08.2005 N 902/11182.
Під час розроблення містобудівної документації пропозиції замовника щодо використання територій вносяться ним на розгляд та врахування розробником у проекті містобудівної документації.
Інвестиційні наміри юридичних та фізичних осіб щодо забудови та іншого використання територій враховуються розробником у проекті містобудівної документації у разі їх узгодження із замовником.
Для проведення громадських слухань, проведення погоджень, розгляду на архітектурно-містобудівній раді та експертизи виготовляється один примірник містобудівної документації на електронних носіях та на паперових носіях, що коригується за результатами кожного етапу та передається замовнику для подання на затвердження.
Подання містобудівної документації на затвердження Київській міській раді забезпечують Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та постійна комісія Київської міської ради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.
Затверджена містобудівна документація виготовляється у трьох примірниках на паперових носіях та в одному примірнику на електронних носіях і передається до Служби містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для реєстрації у базі даних містобудівного кадастру, подальшого використання у містобудівній діяльності. відповідно до законодавства та з дотриманням авторських прав щодо проектного рішення організації-розробника відповідно до статей 29, 30, 31 Закону України \”Про архітектурну діяльність\”.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code