Методика розрахунку і порядок використання орендної плати за користування майном територіальної громади м. Києва

Додаток
до рішення Київради
від 5 липня 2001 р. N 366/1342 
Методика розрахунку і порядок використання орендної плати за користування майном територіальної громади м. Києва
1. Методику розрахунку і порядок використання орендної плати за користування майном територіальної громади м. Києва (далі – Методика) розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння та використання плати за оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів (філії, цеху, дільниці) та окремого індивідуально визначеного майна комунальних підприємств, організацій, установ, а також майна, що не ввійшло до статутних фондів господарських товариств, створених в процесі приватизації (корпоратизації).
2. Методика визначає механізм нарахування орендної плати за користування майном, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва.
3. Орендна плата є платежем у формах, визначених законодавством України, які вносить орендар орендодавцеві незалежно від наслідків своєї господарської діяльності.
4. Укладенню договору оренди передує експертна оцінка об\’єкта оренди.
5. Розмір орендної плати встановлюється Київрадою відповідно до пропозицій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).
6. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності:
• визначається розмір річної орендної плати;
• на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, який фіксується у договорі оренди;
• з урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди.
7. У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.
8. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси не може перевищувати 10 відсотків від вартості орендованого майна, визначеної експертним шляхом.
У разі визначення орендаря на конкурсних засадах умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати.
9. Розмір орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) встановлюється за згодою сторін, але не менше як 5 відсотків від вартості орендованого майна, визначеної експертним шляхом.
10. Орендна плата включає всі витрати орендодавця по утриманню майна. Додаткові платежі за користування орендованим майном, крім орендної плати, нарахуванню та стягненню не підлягають.
11. У разі оренди нерухомого майна розмір річної орендної плати визначається за формулою:
Опл. = Вп х Сор,
де Опл. – розмір річної орендної плати, грн.;
Вп – вартість орендованого майна, визначена експертним шляхом, грн.;
Сор – орендна ставка, визначена згідно з додатком до Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за користування майном територіальної громади м. Києва.
12. Якщо орендоване приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:
Вп = Вб : Пб х Пп,
де Вп – вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.;
Вб – вартість будівлі (споруди) в цілому, визначена експертним шляхом, грн.;
Пб – площа будівлі (споруди) в цілому, кв. м;
Пп – площа орендованого приміщення, кв. м.
13. Комунальні платежі за користування водою, опаленням, електроенергією тощо сплачуються орендарем відповідним постачальникам за окремими договорами або орендодавцю, якщо це визначено договором оренди. 
14. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:
Опл.міс. = Опл.: 12 х Іп.р. х Ім.,
де Опл – річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.;
Іп.р. – індекс інфляції за період з дати проведення експертної оцінки до дати укладення договору оренди або перегляду розміру орендної плати;
Ім. – індекс інфляції за перший місяць оренди.
15. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
16. Орендна плата сплачується орендарями щомісячно до десятого числа поточного місяця.
17. Суми зайвої перерахованої орендної плати зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.
18. Тимчасове безоплатне користування майном передбачає повну компенсацію витрат на його утримання, включаючи експлуатаційні витрати.
19. Податок на додану вартість сплачується орендарями окремо від орендної плати у розмірах та порядку, встановленому чинним законодавством.
20. Нарахування плати за суборенду здійснюється орендарями. У разі, якщо плата за суборенду перевищує розмір орендної плати, різниця між ними перераховується орендодавцю.
21. Страхування орендованого майна здійснюється орендарем протягом місяця після укладення договору оренди на весь термін дії договору на користь орендодавця.
22. У разі несвоєчасної сплати орендної плати орендар сплачує окремо від орендної плати пеню. Розмір пені визначається у договорі оренди і не може перевищувати розміру, встановленого законодавством. Пеня зараховується на рахунок орендодавця і використовується відповідно до законодавства.
Видатки, пов\’язані з примусовим стягненням заборгованості по орендній платі і пені, відносяться за рахунок боржника.
23. Орендна плата за цілісні майнові комплекси та за майно, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного в процесі приватизації (корпоратизації), перераховується до бюджету м. Києва.
Орендна плата за користування майном зараховується на розрахункові рахунки орендодавців.
24. Порядок використання орендної плати та розмір витрат орендодавця на утримання майна встановлюється рішенням Київради при затвердженні бюджету м. Києва на поточний рік, а також іншими рішеннями Київради.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code